RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

pity z ulgą odsetkową


Czy deklaracje PITy przez Internet pozwalają na rozliczenie wszystkich dostępnych ulg podatkowych?

Dużym ułatwieniem dla wszystkich podatników w Polsce jest możliwość składania zdecydowanej większości rocznych formularzy podatkowych PIT online. Deklaracje PITy przez Internet są wypełniane na drukach elektronicznych, zawierających dokładne te same pola, co tradycyjne druki papierowe. Czy będzie możliwe rozliczenie ulg podatkowych w PIT składanym przez internet? Czy ulga podatkowa nierozerwalnie związana jest z papierowym zeznaniem podatkowym rocznym?

Czytaj więcej


Jak korzystać z ulg i odliczeń? PITy 2015 Program jako podręczna aplikacja internetowa

Ulgi i odliczenia podatkowe mogą być zastosowane w ramach pity 2015 wyłącznie wówczas, gdy podatnik ma do nich prawo. Warunki korzystania z ulg i odliczeń można znaleźć w ustawie o PIT. Jednocześnie, pity 2015 program również gromadzi takie aktualne informacje, dlatego też jest w stanie pomóc podatnikowi przy korzystaniu z jego przywilejów w tym zakresie. Darmowa aplikacja internetowa, jaką jest Pity 2015 Program, umożliwi poprawne wypełnienie formularza pit. Uwzględni również przywileje podatnika, dzięki czemu rozliczenie pit 2015 będzie kompletne. Darmowy program komputerowy pozwala od razu przesłać PITy 2015 w trybie zdalnym, pocztą elektroniczną do właściwego Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej


Jak rozliczyć swój kredyt w programie PITy 2015?

Zasadniczo ulga odsetkowa nie istnieje od 2007 roku. Została ona wykreślona z katalogu ulg podatkowych, jakie obowiązują polskich podatników. Rozliczenie PIT 2014 może jednak pomimo tego faktu ujmować tą ulgę, zmniejszającą wysokość należnego fiskusowi podatku. Jak to możliwe? Otóż, związane jest to z występowaniem tzw. praw nabytych. Podatnicy, którzy mieli prawo do ulgi odsetkowej przed 1 stycznia 2007 roku, nadal mogą korzystać z niej. Prawo wskazuje na to, że ulga odsetkowa będzie wykorzystywana w rozliczeniach rocznych aż do końca 2027 roku. To, że władze zlikwidowały ulgę odsetkową spowodowało, że nikt od 2007 roku nie mógł już nabyć praw do niej.

Czytaj więcej


Ulga odsetkowa w pity 2015 program

Ulga odsetkowa przestała istnieć w 2007 roku, jednak w związku z występowaniem tzw. praw nabytych, podatnicy którzy nabyli do niej prawo przed rozpoczęciem 2007 roku, nadal mają możliwość do korzystania z niej. W związku z tym ulga ta może być wykorzystywana w rozliczeniach rocznych aż do końca 2027 roku, a wycofanie ulgi powoduje, że aktualnie nie ma możliwości nabycia do niej praw. Podatnikom, których rozliczenie pit może uwzględniać ulgę odsetkową, na pewno prawidłowe jej rozliczenie znacznie ułatwi program do rozliczania pit za 2014 rok. Program ten jest kompleksowym narzędziem, dzięki któremu zeznanie roczne można wypełnić dużo szybciej i łatwiej. Dzięki programowi można uniknąć najczęściej popełnianych błędów, które mogą powodować konieczność złożenia korekty deklaracji rocznej. Przyjrzyjmy się zatem bliżej uldze odsetkowej, jak już wspomniano, prawa do niej można było nabyć przed 2007 rokiem, nabycie praw miało miejsce w wyniku zaciągnięcia kredytu, który miał zaspokoić potrzeby mieszkaniowe podatnika.

Czytaj więcej