RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

ulga dla krwiodawców


Czy deklaracje PITy przez Internet pozwalają na rozliczenie wszystkich dostępnych ulg podatkowych?

Dużym ułatwieniem dla wszystkich podatników w Polsce jest możliwość składania zdecydowanej większości rocznych formularzy podatkowych PIT online. Deklaracje PITy przez Internet są wypełniane na drukach elektronicznych, zawierających dokładne te same pola, co tradycyjne druki papierowe. Czy będzie możliwe rozliczenie ulg podatkowych w PIT składanym przez internet? Czy ulga podatkowa nierozerwalnie związana jest z papierowym zeznaniem podatkowym rocznym?

Czytaj więcej


Z jakich odliczeń i czy w ogóle może skorzystać "osoba na wózku" - PITy 2015

Urazy kręgosłupa, nóg czy wrodzone choroby mogą spowodować, że dana osoba zostanie skazana na poruszanie się na wózku inwalidzkim. W takim przypadku zwykle ustanawiane jest dla niej orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Jako osoba niepełnosprawna, podatnik wypełniając pit roczny za rok 2015 ma możliwość odliczenia kosztów poniesionych na rehabilitację i na usprawnianie wykonywania codziennych czynności życiowych. Zatem śmiało można powiedzieć, że rozliczenia PITy 2015 wypełniane przez osoby na wózkach inwalidzkich mogą uwzględniać odliczenia ulg podatkowych, w tym zwłaszcza ulgi rehabilitacyjnej. Ich niepełnosprawność nie będzie też przeszkodą we wspólnym rozliczeniu łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Czytaj więcej


Czy honorowi dawcy krwi płacą mniejszy podatek PIT 2015

Wypełniając swój pit w Programie PITy 2015, honorowy dawca krwi wykazuje niższą podstawę opodatkowania. Ulgę za oddaną krew mogą odliczyć ci podatnicy, którzy składają rozliczenie PIT 2015 na formularzach:

  • PIT-37
  • PIT-36
  • PIT-28

Honorowi krwiodawcy rozliczający się przy pomocy deklaracji PIT-37 lub PIT-36 pomniejszą swój dochód o wartość oddanej krwi. Z kolei tak zwani ryczałtowcy wykażą w zeznaniu PIT-28 odpowiednio pomniejszony przychód. Zarówno pierwsi, jak i drudzy uzyskają w ten sposób obniżenie podstawy opodatkowania, a więc zapłacą niższy podatek.

Czytaj więcej


Ulga dla krwiodawców

Zgodnie z polskim prawem krwiodawca może skorzystać z ulgi zmniejszającej wysokość podatku należnego. Warunek jest jeden – musi oddać krew bezpłatnie, kierując się ustawą o publicznej służbie zdrowia. W praktyce oznacza to, iż musi zostać zarejestrowany w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (PSK) oraz dysponować odpowiednim zaświadczeniem, potwierdzającym fakt honorowego krwiodawstwa. Podatnik, który nie spełnia obu tych warunków (np. sprzedał krew w celach zarobkowych lub zgodził się na jej pobranie w sytuacji kryzysowej ratującej ludzkie życie) – nie może skorzystać z powyższego odliczenia. Warto w tym miejscu wyjaśnić, iż oddanie krwi „na ratunek” w szpitalu publicznym jest interpretowane przez urząd skarbowy jako darowizna na rzecz takiej placówki, to zaś oznacza, iż nie można odliczyć jej od dochodu. Jeśli jednak szpital posiada status PSK i może dopełnić wszystkich formalności (czyli zarejestrować okazjonalnego krwiodawcę oraz wydać mu zaświadczenie), przetoczenie krwi „na ratunek” kwalifikuje podatnika do skorzystanie z ulgi. Dodajmy jeszcze, iż krwiodawca nie traci prawa do odliczenia, jeżeli odda krew konkretnej osobie (np. komuś z najbliższej rodziny). Musi jednak przekazać swoją darowiznę za pośrednictwem publicznej służby zdrowia.

Czytaj więcej


Ulga podatkowa dla honorowych krwiodawców w rozliczeniu rocznym PIT 2015 przez PITy 2015 program

Honorowi krwiodawcy mają swoją ulgę podatkową, do wpisania w rozliczenie roczne 2015. Za każdy litr oddanej w 2015 roku krwi, mogą od rozliczenia pitu odliczyć 130 zł. Maksymalnie można odliczyć nie więcej niż sześć procent swojego dochodu, wliczając w to inne odliczane darowizny, w tym te na rzecz organizacji pożytku publicznego i na cele kultu religijnego.

Czytaj więcej