RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

rozliczenie podatkowe


Roczny Pit - adres zamieszkania czy zameldowania?

Podatnicy zamieszkali w Polsce i będący polskimi rezydentami podatkowymi, mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach deklaracji PIT. Ich roczny Pit powinien być wypełniony na odpowiednim dla wybranej metody opodatkowania, formularzu podatkowym. Podatnik musi ponadto wysłać lub dostarczyć w inny sposób wypełniony i kompletny druk rozliczenia rocznego do Urzędu Skarbowego. Pytanie tylko, czy roczne zeznanie podatkowe należy złożyć we właściwym ze względu na adres zamieszkania czy adres zameldowania urzędzie? Który adres jest ważniejszy dla rocznych rozliczeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czytaj więcej


Z jakich odliczeń i czy w ogóle może skorzystać "osoba na wózku" - PITy 2015

Urazy kręgosłupa, nóg czy wrodzone choroby mogą spowodować, że dana osoba zostanie skazana na poruszanie się na wózku inwalidzkim. W takim przypadku zwykle ustanawiane jest dla niej orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Jako osoba niepełnosprawna, podatnik wypełniając pit roczny za rok 2015 ma możliwość odliczenia kosztów poniesionych na rehabilitację i na usprawnianie wykonywania codziennych czynności życiowych. Zatem śmiało można powiedzieć, że rozliczenia PITy 2015 wypełniane przez osoby na wózkach inwalidzkich mogą uwzględniać odliczenia ulg podatkowych, w tym zwłaszcza ulgi rehabilitacyjnej. Ich niepełnosprawność nie będzie też przeszkodą we wspólnym rozliczeniu łącznie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Czytaj więcej


Pit za rok 2015 opiekuna osoby starszej

Osoby starsze, mające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, często wymagają opieki całodobowej. Opiekunowie takich osób mogą skorzystać w PIT za rok 2015 z ulgi rehabilitacyjnej. Dzięki niej mogą one odliczyć od dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym, część z kosztów poniesionych na utrzymanie osoby starszej. PITy 2015 Program wskazuje, jakie warunki należy spełnić, aby opiekun osoby starszej skorzystał z ulgi rehabilitacyjnej w swoim rozliczeniu podatkowym.

Czytaj więcej


Polacy marnują żywność - a skarbówka zarabia?

Warto jednak precyzyjnie nakreślić sytuację podatników, aby nie stwarzać mylnego wrażenia, że żyjemy w państwie obojętnym na los najuboższych i niewrażliwym na oddolne inicjatywy obywateli. Rzeczywiście jednak wprowadzanie korzystnych dla darczyńców zmian związanych z opodatkowaniem darowizn żywności przebiega nie bez problemów.

Czytaj więcej


Jakie przychody na pewno należy rozliczyć podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest określany w polskim prawie podatkowym jako podatek osobisty. Pity 2015 składane co roku do Urzędu Skarbowego uwzględniają przede wszystkim ten właśnie podatek, dlatego też każda osoba fizyczna, która osiąga w Polsce dochód, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego przed fiskusem w założonym prawem terminie. Pity 2015 program umożliwia szybkie i sprawne wypełnienie PIT-ów. Rozliczenie pit 2015 staje się więc bardzo proste. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypełnić też formularze Pity 2015 w formie tradycyjnej, papierowej. Można je pobrać ze strony Urzędu Skarbowego, wziąć z Urzędu albo wydrukować je z programu komputerowego. Program pit 2015 dysponuje wszelkimi rodzajami formularzy PIT.

Czytaj więcej


Rozliczenie działalności gospodarczej podatkiem od osób fizycznych dzięki programowi PITy 2015

W Polsce, tak jak w większości państw na świecie, dochody podlegają opodatkowaniu. Możemy wyróżnić dwa rodzaje podatku dochodowego: PIT i CIT. Opodatkowanie PIT obejmuje osoby fizyczne, natomiast CIT jest podatkiem dochodowym płaconym przez osoby prawne. Działalność gospodarcza, prowadzona przez osoby fizyczne, podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Sposób naliczania podatku oraz stawka podatkowa, są zależne od, wybranej przez podatnika, formy opodatkowania, a wysokość należnego podatku można w prosty sposób obliczyć w pity 2015 programie.

Czytaj więcej


Ulga dla krwiodawców

Zgodnie z polskim prawem krwiodawca może skorzystać z ulgi zmniejszającej wysokość podatku należnego. Warunek jest jeden – musi oddać krew bezpłatnie, kierując się ustawą o publicznej służbie zdrowia. W praktyce oznacza to, iż musi zostać zarejestrowany w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (PSK) oraz dysponować odpowiednim zaświadczeniem, potwierdzającym fakt honorowego krwiodawstwa. Podatnik, który nie spełnia obu tych warunków (np. sprzedał krew w celach zarobkowych lub zgodził się na jej pobranie w sytuacji kryzysowej ratującej ludzkie życie) – nie może skorzystać z powyższego odliczenia. Warto w tym miejscu wyjaśnić, iż oddanie krwi „na ratunek” w szpitalu publicznym jest interpretowane przez urząd skarbowy jako darowizna na rzecz takiej placówki, to zaś oznacza, iż nie można odliczyć jej od dochodu. Jeśli jednak szpital posiada status PSK i może dopełnić wszystkich formalności (czyli zarejestrować okazjonalnego krwiodawcę oraz wydać mu zaświadczenie), przetoczenie krwi „na ratunek” kwalifikuje podatnika do skorzystanie z ulgi. Dodajmy jeszcze, iż krwiodawca nie traci prawa do odliczenia, jeżeli odda krew konkretnej osobie (np. komuś z najbliższej rodziny). Musi jednak przekazać swoją darowiznę za pośrednictwem publicznej służby zdrowia.

Czytaj więcej


Co możemy odliczyć programem PIT 2015 płacąc ryczałt?

Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą ma do wybrania kilka form opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. Z tej ostatniej formy mogą skorzystać osoby prowadzące działalność samodzielnie jak i w postaci spółki cywilnej. Podstawę opodatkowania jest tutaj przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość ryczałtu określa wykonywana działalność i może wynosić 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% wszystkie wyszczególnione formy działalności określa ustawa. W przypadku ryczałtu rozliczenie roczne 2015 przebiega nieco inaczej. Podatnik ma mniej czasu na złożenie pit 2015, bo tylko do 31 stycznia 2016 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że podatnicy mają problem z rozliczeniem w ciągu 4 miesięcy osoba na ryczałcie ma tego czasu trzy razy mniej. Stąd, aby cały proces przebiegał szybko i sprawnie warto sięgnąć po program PITy 2015. Dlaczego? Ponieważ podatnik może uniknąć wielu błędów, które trafiają się przy tradycyjnych rozliczeniach.

Czytaj więcej


Rozliczenie osób samotnie wychowujących dziecko za pomocą programu PITy 2015

Dla większości osób sama myśl o konieczności wypełniania formularzy dla fiskusa nie kojarzy się z czymś bardzo przyjemnym. Jest to oczywiście pewna uciążliwość, ale jednak nie przesadzajmy, fiskus nie nakazuje nam przychodzić do siebie zbyt często, przecież rozliczenie roczne 2015 wypełnia się tylko raz, a kolejny taki obowiązek czeka nas dokładnie za rok. W tym miejscu należy dodać, iż sporą dogodnością jest możliwość skorzystania z darmowego kreatora pit 2015, który w bardzo czytelny sposób podpowie nam, które dokumenty wypełniać, jak to zrobić by nie popełnić błędu. Podatnicy powinni być zainteresowani takim ułatwieniem.  PITy 2015 program oczywiście pomoże wypełnić formalności wszystkim tym, którzy chcą samodzielnie zrobić swoje zeznanie podatkowe, nie posiłkując się biurem rachunkowym. Program podpowie, iż stan cywilny ma znaczenie podczas wypełniania deklaracji podatkowych. Okazuje się, iż rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci nie jest skomplikowane, ale nie tyczy się tylko tego rodzica, który nie pozostaje w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka.

Czytaj więcej


Którzy podatnicy zobowiązani są złożyć do urzędu skarbowego druk PIT-28/B?

Druki Pity, które przyjmuje Urząd Skarbowy przez cały rok oraz w „gorącym okresie” rozliczeń rocznych, są przeznaczone dla konkretnych grup przychodów i dochodów oraz konkretnych podatników. Którzy dokładnie podatnicy będą zobowiązani do złożenia formularza PIT-28B? Odpowiadamy…

Czytaj więcej