RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

rozliczenie ryczałtowca


Rozliczenie roczne dla ryczałtu ewidencjonowanego: PIT-28

Ryczałt ewidencjonowany jest prostą formą rozliczania się podatnika z przychodów pozyskiwanych z określonych źródeł. Ryczałtowiec jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bierze swój przychód, bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Dlatego nie musi prowadzić pełnej ewidencji przychodów i kosztów, w formie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub ksiąg rachunkowych, a jedynie ewidencję przychodów. Rozliczenie roczne ryczałtowców składane jest na druku PIT-28. Kto w ten sposób może rozliczać się z fiskusem i jak poprawnie wypełnić właściwy dla ryczałtowców formularz podatkowy?

Czytaj więcej


Własna działalność gospodarcza a ryczałt ewidencjonowany - dla kogo druk PIT-28?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce mogą zdecydować się na odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz fiskusa przy użyciu ryczałtowej metody opodatkowania. Własna działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtowo powoduje, że przedsiębiorca musi rozliczać się z Urzędem Skarbowym z wykorzystaniem druku PIT-28. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania, a „ryczałtowcy” mogą dzięki niemu prowadzić uproszczoną ewidencję księgową. Czy druki PITy tychże przedsiębiorców mogą uwzględniać jakiekolwiek ulgi i preferencje w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Czytaj więcej


Ryczałt - jak obliczamy podatek, jak rozliczamy PIT

Podatnik uzyskując przychody z działalności gospodarczej lub najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, ma prawo wyboru metody opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wybór ten musi zostać zgłoszony w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego. Ryczałt jest wygodną, uproszczoną formą rozliczenia podatkowego. Podatek płacony jest w jego przypadku od przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Rozliczenie PIT ryczałtowca powinno zaś zostać złożone na ręce fiskusa z zastosowaniem druku PIT-28. Jak oblicza się w takim przypadku podatek, jaka stawka podatku będzie musiała zostać zastosowana i jakie najważniejsze kwestie związane są z formularzem podatkowym PIT-28?

Czytaj więcej


Korekta PIT-28 - jak to się robi?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z dostępnych dla niektórych podatników metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy, którzy rozliczają swój PIT w ten sposób, są zobowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej PIT-28 do końca stycznia danego roku podatkowego. Co jednak jeśli popełniłeś poważny błąd, wpływający na wartość podatku zryczałtowanego, należnego fiskusowi? Nie musisz załamywać rąk. Korekta PIT-28 pozwoli na uratowanie sytuacji. Pytanie tylko: jak to się robi?

Czytaj więcej


W jakim terminie składają PITy ryczałtowcy?

Ryczałtowiec odprowadza do urzędu skarbowego podatek dochodowy PIT w uproszczonej formie. Dlatego ta forma rozliczenia podatkowego zyskała wielu zwolenników. Być może i ty płacisz ryczałt, w związku z czym swoje PITy musisz składać na druku PIT-28. Z naszego artykułu dowiesz się: o istocie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, terminie granicznym na rozliczenie z fiskusem z ryczałtu, kto może być ryczałtowcem?

Czytaj więcej


Czy ryczałtowcy mogą składać PITy jako e-Deklaracje?

Ryczałtowcy opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych w uproszczonej formie i nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji kosztów uzyskania przychodów. Ich deklaracje PITy powinny być sporządzone z wykorzystaniem formularza PIT-28, w terminie do ostatniego stycznia kolejnego roku podatkowego. Czy mogą one być składane jako e-Deklaracje?

Czytaj więcej


Własna działalność rozliczana ryczałtem - plusy i minusy

Podatnik zakładający własną działalność gospodarczą ma możliwość zadecydowania, w jaki sposób będzie rozliczał się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Między innymi, po spełnieniu wymaganych ustawowo warunków, jego własna działalność gospodarcza może być opodatkowana ryczałtem. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest prostą formą opodatkowania podatkiem dochodowym PIT. Ryczałtowcy między innymi nie muszą prowadzić ewidencji kosztów uzyskania przychodów, a wyłącznie ewidencję przychodów, na podstawie której się rozliczają z fiskusem. Jakie są plusy i minusy bycia ryczałtowcem i rozliczania za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej


Czy zryczałtowany podatek dochodowy odprowadza się na drukach PITy?

Podatek dochodowy opłaca się najczęściej na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, wyjątkiem od tej zasady jest zryczałtowany podatek dochodowy, jaki można opłacać przy uzyskiwaniu niektórych dochodów. Jakie zestawienie Pit należy złożyć, jeśli ma się obowiązek zapłaty podatku dochodowego ryczałtem? Czy istnieją specjalne druki PITy, w ramach których taki podatek się opłaca?

Czytaj więcej


Jakie faktury uniemożliwiają odliczenia Vat - roczny PIT 2015 z Programem

Podatnicy zarejestrowani w Urzędzie Skarbowym jako czynni płatnicy podatku VAT, mają możliwość odliczenia wartości zapłaconego VAT od kwoty podatku należnego do zapłaty w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Oprócz tego, podatnicy ci niezależnie od podatku VAT, opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie Pit 2015 składają na odpowiednim dla nich formularzu. Wszystkie aktualne formularze PITy 2015 można znaleźć w PITy 2015 Programie, dostępnym bezpłatnie za pośrednictwem Internetu.

Czytaj więcej


Do kiedy trzeba podjąć decyzję o rozliczaniu ryczałtem? Zeznanie roczne z Programem Pity 2015

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą do wyboru są cztery rodzaje opodatkowania ich przychodów, mianowicie skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. Wybór ryczałtu jako formy rozliczenia z fiskusem musi być poprzedzony zgłoszeniem naczelnikowi Urzędu Skarbowego takiej formy opodatkowania. PIT 2015 w przypadku, gdy zastosowane jest opodatkowanie ryczałtem, wypełniany jest na druku PIT-28. Rozliczenie roczne 2015 jest wówczas dokonywane według jednej, ustalonej dla podatnika, stawki podatkowej. Program Pity 2015 pomoże w rozliczeniu ryczałtowców.

Czytaj więcej