RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

rozliczenie roczne


Rozliczenie roczne dla ryczałtu ewidencjonowanego: PIT-28

Ryczałt ewidencjonowany jest prostą formą rozliczania się podatnika z przychodów pozyskiwanych z określonych źródeł. Ryczałtowiec jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bierze swój przychód, bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Dlatego nie musi prowadzić pełnej ewidencji przychodów i kosztów, w formie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub ksiąg rachunkowych, a jedynie ewidencję przychodów. Rozliczenie roczne ryczałtowców składane jest na druku PIT-28. Kto w ten sposób może rozliczać się z fiskusem i jak poprawnie wypełnić właściwy dla ryczałtowców formularz podatkowy?

Czytaj więcej


Własna działalność gospodarcza a ryczałt ewidencjonowany - dla kogo druk PIT-28?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce mogą zdecydować się na odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz fiskusa przy użyciu ryczałtowej metody opodatkowania. Własna działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtowo powoduje, że przedsiębiorca musi rozliczać się z Urzędem Skarbowym z wykorzystaniem druku PIT-28. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania, a „ryczałtowcy” mogą dzięki niemu prowadzić uproszczoną ewidencję księgową. Czy druki PITy tychże przedsiębiorców mogą uwzględniać jakiekolwiek ulgi i preferencje w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Czytaj więcej


Roczny Pit - adres zamieszkania czy zameldowania?

Podatnicy zamieszkali w Polsce i będący polskimi rezydentami podatkowymi, mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach deklaracji PIT. Ich roczny Pit powinien być wypełniony na odpowiednim dla wybranej metody opodatkowania, formularzu podatkowym. Podatnik musi ponadto wysłać lub dostarczyć w inny sposób wypełniony i kompletny druk rozliczenia rocznego do Urzędu Skarbowego. Pytanie tylko, czy roczne zeznanie podatkowe należy złożyć we właściwym ze względu na adres zamieszkania czy adres zameldowania urzędzie? Który adres jest ważniejszy dla rocznych rozliczeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czytaj więcej


Jak rozliczamy dochody zagraniczne na druku PIT/ZG?

Polscy podatnicy osiągający w poprzednim roku podatkowym dochody zagraniczne mogą być zobowiązani do ujęcia ich w swoim rozliczeniu PIT, składanym w polskim Urzędzie Skarbowym. W jaki sposób należy rozliczyć takie dochody? Czy trzeba przy tym złożyć zestawienie podatkowe na druku PIT/ZG? Jak opodatkowane są dochody zagraniczne i gdzie płaci się podatek - w Polsce, czy w kraju, w jakim zostały osiągnięte?

Czytaj więcej


Sprzedaż nieruchomości - porady dot. druku PIT-39

Przy sprzedaży nieruchomości podatnik uzyskuje pewną pulę pieniędzy, stanowiącą jego przychód z całej transakcji. Podlega on zwykle opodatkowaniu, choć nie każde zbycie nieruchomości będzie obciążone podatkiem PIT. Jeśli podatnik nie będzie mógł jednak skorzystać ze zwolnienia podatkowego, wówczas musi wypełnić odpowiedni formularz podatkowy i rozliczyć się z podatku z fiskusem. Będzie to deklaracja PIT-39. Jak wypełnić formularz Pit 39 i w jakim terminie owy pit39 powinien trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego?

Czytaj więcej


Rozliczenie roczne przez Internet małżonków

Rozliczenie roczne PIT małżonkowie mogą złożyć osobiście, w urzędzie skarbowym, wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przez internet, posługując się przy tym e-deklaracją podatkową. Jakie warunki muszą przy tym spełnić?

Czytaj więcej


Rozliczenie PIT-37 podatnika, który składa zeznanie po raz pierwszy

Rozliczenie PIT-37 jest zdecydowanie najczęściej wybierane przez polskich podatników, ponieważ najwięcej z nich uzyskuje dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane skalą podatkową. Właśnie do takiego rozliczenia jest przeznaczona deklaracja PIT-37. Oznacza to, że roczny PIT na takim druku składa podatnik, który uzyskiwał przychody opodatkowane skalą podatkową, ale sam nie był zobowiązany do obliczania i odprowadzania od nich zaliczek na podatek dochodowy od osób fizyczny. W jaki sposób takie rozliczenie powinien wypełnić podatnik, który składa zeznanie podatkowe po raz pierwszy w życiu?

Czytaj więcej


Korzyści płynące ze składania e-deklaracji PITy - miniprzewodnik podatnika

Możliwość składania rocznych rozliczeń podatkowych online, która została udostępniona w zasadzie wszystkim podatnikom w Polsce, zdecydowanie skraca czas niezbędny do wypełnienia obowiązku podatkowego wobec fiskusa. PIT online jest przy tym traktowany na równi z rozliczeniem papierowym, dlatego składa się go na takich samych zasadach. Podatnik, który posłuży się e-deklaracją PIT może skutecznie zastosować w niej wszystkie przysługujące mu ulgi i odliczenia podatkowe. Przedstawiamy wykaz korzyści, jakie uzyskasz, jeśli zaczniesz składać e-deklaracje podatkowe PIT w urzędzie skarbowym.

Czytaj więcej


PIT-11 - na co zwrócić uwagę? Poradnik etatowca

Druk PIT-11 nie jest deklaracją podatkową, pozwalającą na roczne rozliczenie podatkowe podatnika. To informacja podatkowa, stanowiąca podstawę do sporządzania właściwych deklaracji PITy przez podatników, którzy pozyskiwali dochody tylko za pośrednictwem płatnika. Jeśli jesteś zatrudniony na etacie w jakiejś firmie lub instytucji, to należysz najprawdopodobniej do takiej grupy podatników. Powinieneś otrzymać od pracodawcy informację PIT-11 w terminie do końca lutego danego roku podatkowego. Sprawdź, na jakie kwestie w takim druku powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

Czytaj więcej


Na jakim druku PIT rozlicza się podatnik pracujący w oparciu o umowę o dzieło?

Jeżeli podatnik w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody w trybie umowy o dzieło, to na jakim formularzu PIT powinien rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czytaj więcej