RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

mali przedsiębiorcy


Własna działalność gospodarcza a ryczałt ewidencjonowany - dla kogo druk PIT-28?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce mogą zdecydować się na odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz fiskusa przy użyciu ryczałtowej metody opodatkowania. Własna działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtowo powoduje, że przedsiębiorca musi rozliczać się z Urzędem Skarbowym z wykorzystaniem druku PIT-28. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania, a „ryczałtowcy” mogą dzięki niemu prowadzić uproszczoną ewidencję księgową. Czy druki PITy tychże przedsiębiorców mogą uwzględniać jakiekolwiek ulgi i preferencje w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Czytaj więcej


Świeżo założona własna działalność gospodarcza a roczny Pit

Młody przedsiębiorca musi zmagać się z wieloma wymaganiami formalnymi w zakładaniu działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności powinien zarejestrować swoją działalność w odpowiedniej instytucji. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne będzie wypełnienie formularza CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Taki formularz można złożyć osobiście w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy, bądź też w trybie online. Z kolei spółki rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym. W obu przypadkach przedsiębiorca musi wybrać metodę opodatkowania działalności gospodarczej. Świeżo założona własna działalność gospodarcza rozliczana będzie na drukach podatkowych odpowiednich dla wybranej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny Pit na przykład dla skali podatkowej składany będzie przez przedsiębiorcę z wykorzystaniem formularza PIT-36, który powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jakie zestawienia PITy składają młodzi przedsiębiorcy i jakie metody opodatkowania wybierają najczęściej dla własnej działalności?

Czytaj więcej


Ryczałt - jak obliczamy podatek, jak rozliczamy PIT

Podatnik uzyskując przychody z działalności gospodarczej lub najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, ma prawo wyboru metody opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wybór ten musi zostać zgłoszony w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego. Ryczałt jest wygodną, uproszczoną formą rozliczenia podatkowego. Podatek płacony jest w jego przypadku od przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Rozliczenie PIT ryczałtowca powinno zaś zostać złożone na ręce fiskusa z zastosowaniem druku PIT-28. Jak oblicza się w takim przypadku podatek, jaka stawka podatku będzie musiała zostać zastosowana i jakie najważniejsze kwestie związane są z formularzem podatkowym PIT-28?

Czytaj więcej


PIT-36, czyli e-deklaracja przedsiębiorcy

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce może rozliczać się z wykorzystaniem jednej z czterech metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Będzie to rozliczenie według skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Jeśli wybór padnie na skalę podatkową, rozliczenia PITy co roku przedsiębiorca będzie zobowiązany wypełniać z wykorzystaniem druku PIT-36.

Czytaj więcej


Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu PIT-36

Jednym z najbardziej popularnych rocznych formularzy podatkowych w Polsce, składanych do Urzędów Skarbowych, jest druk PIT-36. Jest on przeznaczony dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Dodatkowo, dochody te musiały być pozyskiwane bez pośrednictwa płatnika, co oznacza, że podatnik rozliczający się na druku PIT36 w poprzednim roku podatkowym był zobowiązany do samodzielnego obliczania i odprowadzania do Urzędu Skarbowego co miesiąc lub co kwartał, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pity tego rodzaju składają fiskusowi przede wszystkim przedsiębiorcy opodatkowujący swoje zarobki właśnie na zasadach ogólnych. Druk PIT-36 powinien trafić do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej


Czym PIT-36 przez Internet różni się od PIT-36 w formie tradycyjnej?

Deklaracja podatkowa roczna na druku PIT-36 jest składana przez podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc., bez pośrednictwa płatnika. Oznacza to, że każdorazowo formularz PIT-36 powinni wybierać podatnicy, którzy byli zobowiązani w ciągu roku podatkowego do obliczania i opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego. Mają oni możliwość złożyć PIT-36 albo w formie tradycyjnego, papierowego formularza podatkowego, albo przez internet. Czy e-Deklaracja PIT-36 czymś różni się od deklaracji tradycyjnej?

Czytaj więcej


Czy pracując na etacie zarazem mogę otworzyć swoją jednoosobową działalność?

Kodeks pracy ani ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, nie wykluczają, aby łączyć ze sobą pracę na etacie z prowadzeniem działalności. Działalność jednoosobowa może być realizowana równolegle względem pracy na etacie. W jaki sposób firma jednoosobowa osoby pracującej powinna rozliczać się z fiskusem? Czy pracownik i przedsiębiorca w jednej osobie będzie musiał składać dwa formularze podatkowe PITy do urzędu skarbowego? Jak formalnie połączyć etat i jednoosobową działalność?

Czytaj więcej


Własna działalność rozliczana ryczałtem - plusy i minusy

Podatnik zakładający własną działalność gospodarczą ma możliwość zadecydowania, w jaki sposób będzie rozliczał się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Między innymi, po spełnieniu wymaganych ustawowo warunków, jego własna działalność gospodarcza może być opodatkowana ryczałtem. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest prostą formą opodatkowania podatkiem dochodowym PIT. Ryczałtowcy między innymi nie muszą prowadzić ewidencji kosztów uzyskania przychodów, a wyłącznie ewidencję przychodów, na podstawie której się rozliczają z fiskusem. Jakie są plusy i minusy bycia ryczałtowcem i rozliczania za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej


Kontrola podatkowa - nowy wzór formularza ZAW-K

Od 1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy wzór formularza ZAW-K, na którym fiskus zawiadamia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Jakie zmiany zostały w nim wprowadzone? Jak przebiega kontrola podatkowa u podatnika?

Czytaj więcej


Zapewnienie przez pracodawcę wyżywienia podczas wyjazdu delegacyjnego pracownika a podatek

Ze specyfiki wielu zawodów wynika, że konieczne są wyjazdy służbowe pracowników. Między innymi z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku handlowców i przedstawicieli handlowych czy wielu biznesmenów prowadzących własną działalność gospodarczą. Podróż służbowa pracownika jest kosztem po stronie przedsiębiorcy i musi on pokryć wydatki poniesione przez podwładnego w takiej sytuacji. Delegacja generuje potrzebę wypłacenia pracownikowi diety pracowniczej lub zapewnienia mu zakwaterowania, transportu i wyżywienia na miejscu docelowym. Czy wyżywienie w delegacji pracowniczej objęte jest podatkiem PIT? Czy należy je traktować jako przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?...

Czytaj więcej