RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

samozatrudnienie


Własna działalność gospodarcza a ryczałt ewidencjonowany - dla kogo druk PIT-28?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce mogą zdecydować się na odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz fiskusa przy użyciu ryczałtowej metody opodatkowania. Własna działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtowo powoduje, że przedsiębiorca musi rozliczać się z Urzędem Skarbowym z wykorzystaniem druku PIT-28. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania, a „ryczałtowcy” mogą dzięki niemu prowadzić uproszczoną ewidencję księgową. Czy druki PITy tychże przedsiębiorców mogą uwzględniać jakiekolwiek ulgi i preferencje w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Czytaj więcej


Świeżo założona własna działalność gospodarcza a roczny Pit

Młody przedsiębiorca musi zmagać się z wieloma wymaganiami formalnymi w zakładaniu działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności powinien zarejestrować swoją działalność w odpowiedniej instytucji. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne będzie wypełnienie formularza CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Taki formularz można złożyć osobiście w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy, bądź też w trybie online. Z kolei spółki rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym. W obu przypadkach przedsiębiorca musi wybrać metodę opodatkowania działalności gospodarczej. Świeżo założona własna działalność gospodarcza rozliczana będzie na drukach podatkowych odpowiednich dla wybranej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny Pit na przykład dla skali podatkowej składany będzie przez przedsiębiorcę z wykorzystaniem formularza PIT-36, który powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jakie zestawienia PITy składają młodzi przedsiębiorcy i jakie metody opodatkowania wybierają najczęściej dla własnej działalności?

Czytaj więcej


PIT-36, czyli e-deklaracja przedsiębiorcy

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce może rozliczać się z wykorzystaniem jednej z czterech metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Będzie to rozliczenie według skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Jeśli wybór padnie na skalę podatkową, rozliczenia PITy co roku przedsiębiorca będzie zobowiązany wypełniać z wykorzystaniem druku PIT-36.

Czytaj więcej


Czy pracując na etacie zarazem mogę otworzyć swoją jednoosobową działalność?

Kodeks pracy ani ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, nie wykluczają, aby łączyć ze sobą pracę na etacie z prowadzeniem działalności. Działalność jednoosobowa może być realizowana równolegle względem pracy na etacie. W jaki sposób firma jednoosobowa osoby pracującej powinna rozliczać się z fiskusem? Czy pracownik i przedsiębiorca w jednej osobie będzie musiał składać dwa formularze podatkowe PITy do urzędu skarbowego? Jak formalnie połączyć etat i jednoosobową działalność?

Czytaj więcej


Własna działalność gospodarcza a pierwszy roczny PIT

Młodzi przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym założyli własną działalność gospodarczą, będą zobowiązani do rozliczenia się z dochodów pozyskanych za jej pośrednictwem z fiskusem. Pierwszy roczny PIT młodego przedsiębiorcy może sprawiać problemy właścicielowi firmy. Niemniej, zestawienia podatkowe Pit nie trudno wypełnić i wysłać lub złożyć w Urzędzie Skarbowym. Na jakie kwestie powinien uważać młody przedsiębiorca składając roczne pity i wyliczając podatek dochodowy należny fiskusowi?

Czytaj więcej


Uproszczone zaliczki na podatek PIT 2015 - kiedy firma wchodzi do spółki osobowej

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, to między innymi przedsiębiorcy, którzy mają możliwość rozliczania się z fiskusem na różnych zasadach. Podatek PIT 2015 mogą oni płacić w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub w formie skali podatkowej. Podatnicy, którzy prowadzą działalność i opłacali dotąd podatek PIT 2015 na zasadzie podatku liniowego lub skali, mogą skorzystać z możliwości opłacania zaliczek uproszczonych.

Czytaj więcej


Piszę wzory prac magisterskich na zlecenie - czy muszę wykazać te niewielkie zarobki w moim PIT 2015?

Działalność polegającą na pisaniu wzorów prac magisterskich na zlecenie na gruncie prawa podatkowego można uznać za działalność wykonywaną osobiście lub działalność gospodarczą. Jeśli takie działania mają charakter powtarzalny i są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, wówczas podatnik powinien zarejestrować działalność gospodarczą. Jeśli jednak działalność wykonywana jest osobiście, bez zatrudniania osób trzecich, to nie wymaga ona rejestracji. Opodatkowanie dochodów pochodzących z działalności wykonywanej osobiście realizowane jest za pośrednictwem skali podatkowej. Rozliczenie roczne 2015 przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, powinno zostać złożone na formularzu podatkowym PIT-36, jako że podatnik sam w takim przypadku zobowiązany jest do obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czytaj więcej


Kiedy firma przekazuje pewne składniki swego majątku na cele osobiste pracowników - podatki Pity 2015 w praktyce

W przypadku gdy firma decyduje się przekazać pracownikowi na potrzeby osobiste części swojego majątku firmowego, wówczas pociąga za sobą konkretne czynności podatkowe i księgowe. Należy bowiem wycofać z działalności środek trwały, co jest równoznaczne z jego wykreśleniem z ewidencji środków trwałych. Jeśli środek ten podlegał amortyzacji, wówczas należy zaprzestać dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych w kolejnych miesiącach prowadzenia działalności.

Czytaj więcej


Młodzi bezrobotni w Polsce - w jaki sposób polski rząd chce naprawić problem bezrobocia i jak bezrobocie młodych wykształconych wpływa na dziedzinę podatków oraz skarb państwa?

Problem bezrobocia jest jednym z najważniejszych w całej Unii Europejskiej. Nie inaczej niestety jest w Polsce, gdzie bezrobocie rejestrowane sięga ponad 13% (dane z lipca 2014 roku). Wśród najmłodszej grupy bezrobotnych, w wieku około 20-25 lat bezrobocie jest najwyższe. Młodzi bezrobotni są w centrum zainteresowania rządu, który musi podjąć radykalne kroki zmierzające do skutecznej walki z bezrobociem. Donald Tusk jeszcze w 2010 i 2011 roku twierdził, że kryzys nie dotknął Polski i pozostaliśmy zieloną wyspą na tle Europy. Dziś już wiadomo, że było to tylko płonnym życzeniem. Mniejsza liczba bezrobotnych w Polsce w tym osób młodych, negatywnie wpływa na budżet państwa. Wpływy z podatków są mniejsze, niż szacowano w projekcji budżetowej. Podatki ściągane od pracujących obywateli są mniejsze, bo i mniej osób pracuje.

Czytaj więcej


Czy na indywidualnym rozliczeniu rocznym 2015 spoczywa wyłącznie odpowiedzialność osobista

Obowiązkiem podatnika, który jest polskim rezydentem podatkowym, jest złożenie we właściwym względem jego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym odpowiedniej deklaracji PIT 2015. Program pity 2015 pomaga podatnikom w wypełnianiu ich rozliczeń oraz w ujmowaniu ulg i odliczeń podatkowych, dzięki czemu zmniejsza się ich zobowiązanie podatkowe do zapłaty dla fiskusa. Kto właściwie odpowiada za dane rozliczenie roczne 2015? Jeśli jest ono wypełnione na jedno nazwisko, indywidualnie, to za prawdziwość wszystkich wskazanych w drukach PIT 2015 informacji – odpowiada sam podatnik.

Czytaj więcej