RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

powszechność opodatkowania


Co zawiera katalog ulg przewidzianych na rozliczenie roczne 2015

Rozliczenie roczne 2015 podatnika, w przypadku rozliczania się z dochodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, może uwzględniać aktualne ulgi podatkowe. Dodatkowo druki PIT 2015 mogą również wskazywać na zastosowanie ulg, które obecnie nie są już wskazywane w katalogu ulg w ustawie o PIT, ale podatnik wykorzystuje je na zasadach praw nabytych. Generalnie, katalog ulg podatkowych został w  tym roku poszerzony o prawo odliczenia od dochodu zapłaconej w danym roku składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Program pity 2015 wskaże, jak skorzystać z każdej istniejącej obecnie ulgi podatkowej.

Czytaj więcej


Czy do rozliczeń Pity 2015 w przypadku umów zleceń przeznaczony jest tylko jeden formularz?

Najczęściej rozliczenia Pity 2015 zleceniobiorców są dokonywane na formularzu PIT-37, a podstawą rozliczenia jest otrzymana od zleceniodawcy informacja podatkowa PIT-11. PIT-37 to formularz przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika. Takie formularze pity 2015 wypełniają z reguły pracownicy etatowi oraz właśnie zleceniobiorcy. Deklaracja roczna Pit 2015 na druku PIT-37 powinna trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Czytaj więcej


Rozliczenie działalności gospodarczej podatkiem od osób fizycznych dzięki programowi PITy 2015

W Polsce, tak jak w większości państw na świecie, dochody podlegają opodatkowaniu. Możemy wyróżnić dwa rodzaje podatku dochodowego: PIT i CIT. Opodatkowanie PIT obejmuje osoby fizyczne, natomiast CIT jest podatkiem dochodowym płaconym przez osoby prawne. Działalność gospodarcza, prowadzona przez osoby fizyczne, podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Sposób naliczania podatku oraz stawka podatkowa, są zależne od, wybranej przez podatnika, formy opodatkowania, a wysokość należnego podatku można w prosty sposób obliczyć w pity 2015 programie.

Czytaj więcej


Twój PIT i zasada zwolnienia z progresją w ujęciu programu do rozliczenia rocznego

Coraz więcej osób decyduje się na podjęcie pracy zarobkowej poza granicami Polski. O tym, czy dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w kraju, decyduje rodzaj rezydencji podatkowej, posiadanej przez podatnika, a także charakter umowy międzynarodowej, jaka została zawarta pomiędzy polskimi organami podatkowymi, a organami podatkowymi państwa, w którym osiągnięty został dochód. Umowy międzynarodowe są zawierane w celu uregulowania przepisów związanych z obciążeniem podatkiem dochodowym przychodów uzyskiwanych przez pracowników z zagranicy, w taki sposób, aby nie podlegały one podwójnemu opodatkowaniu. Należy pamiętać, że umowy międzynarodowe są nadrzędne względem przepisów krajowych. Na sposób rozliczania się z urzędem skarbowym z dochodów z zagranicy, wpływa nie tylko rezydencja podatkowa, ale także to, czy podatnik osiągał dochody na terenie Polski, czy też nie. W przypadku opodatkowania dochodów zarówno w kraju jak i za granicą, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, składając rozliczenie pit 2015, podatnik może mieć obowiązek zastosowania jednej z poniższych metod: zasady zwolnienia z progresją, zasady proporcjonalnego odliczenia.

Czytaj więcej


Czy obowiązek podatkowy PIT 2015 dotyczy każdej osoby fizycznej?

Obowiązek rozliczenia z fiskusem spoczywa na każdej osobie fizycznej, która pobiera jakiekolwiek dochody. Są jednak grupy podatników, za które obowiązek podatkowy spełniają inne organa państwowe. Koronny przypadek, to emeryci i renciści, którzy nie mają żadnych innych dochodów, niż te pobierane z ZUS lub KRUS. W ich przypadku dwie wspomniane instytucje rozliczają się w imieniu podatnika z jego Urzędem Skarbowym. Osobiście pit 2015 nie musi być składany również przez zarobkujących nieletnich, o ile ich rodzice uwzględniają takie przychody w swoim zeznaniu podatkowym. Warto dodać, iż obowiązek podatkowy za osoby bezrobotne, pobierające zasiłki i inne świadczenia z Urzędu Pracy, także jest rozliczany przez płatnika tych osób.

Czytaj więcej


Przez Internet czy w Urzędzie? Roczny pit z Programem PITy 2015 do pobrania

Rozliczenie roczne 2015 podatnik może złożyć w Urzędzie Skarbowym, w okienku podawczym, albo skorzystać z usług poczty polskiej, lub wysłać pit przez Internet. Ta ostatnia możliwość nie jest jeszcze zbyt popularna wśród podatników, ale być może kolejny okres rozliczeń podatkowych spowoduje, że wielu z nas skorzysta z tej wygodnej możliwości dopełnienia swojego obowiązku podatkowego. W przesyłaniu pit przez Internet pomocny będzie program pity 2015.

Czytaj więcej


Złóż korektę zeznania podatkowego za pomocą PITy 2015 programu

Chcesz się przekonać, czy rzeczywiście pity 2015 program radzi sobie ze wszystkimi kwestiami związanymi z deklaracją podatkową? Możesz go sprawdzić, składając korektę zeznania podatkowego. Procedura korygowania deklaracji podatkowej jest bardzo prosta. Polega ona na ponownym wypełnieniu odpowiedniego formularza podatkowego i jednoczesnym zaznaczeniu rubryki ‘korekta zeznania’ zamiast okienka ‘złożenie zeznania’ – oraz oczywiście złożeniu go w urzędzie skarbowym. Oznacza to, że jeśli swoje rozliczenie roczne 2015 przesłałeś na formularzu pit-38, chcąc je skorygować, musisz jeszcze raz przebrnąć przez ten sam druk. Nie zapominaj przy tym, że do skorygowanego formularza powinieneś dołączyć uzasadnienie korekty, to znaczy w formie pisemnej przedstawić, na czym polegała i z czego wynikała twoja pomyłka. Korektę, podobnie jak pity 2015, których ona dotyczy, możesz złożyć w urzędzie skarbowym osobiście lub przesłać pocztą, tradycyjną albo elektroniczną. A zatem program pit 2015 dostarczy Ci wszystkich niezbędnych formularzy. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość zaznaczenia opcji ‘korekta’, która pozwoli od razu przygotować odpowiednią wersję korekty deklaracji podatkowej. Program po prostu wygeneruje elektroniczny formularz ORD-ZU: to właśnie w nim opisz przyczynę korekty.

Czytaj więcej


Różnice między ograniczonym a nieograniczonym obowiązkiem podatkowym PIT 2015

Zakres obowiązku podatkowego jest wyznaczony w Polsce przez dwie odmienne zasady: zasadę rezydencji (i związane z nią pojęcie nieograniczonego obowiązku podatkowego) oraz zasadę źródła, decydującą o ograniczonym obowiązku podatkowym. W zależności od tego, która z owych zasad nas dotyczy, nasze rozliczenie pit 2015 będzie dotyczyło całości lub jedynie części dochodów, które uzyskaliśmy w danym roku podatkowym.

Czytaj więcej


Rozlicz swój PIT-37 za darmo z programem PITy 2015

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że od 1 stycznia 2016 do końca kwietnia 2016 podatnicy będą musieli, jak co roku złożyć rozliczenie roczne 2015. Chociaż nie należy to do przyjemnych obowiązków podatnika, ale pit 2015 trzeba złożyć w terminie i nie odwlekać tej chwili na ostatni moment. Nieterminowe składanie zobowiązań podatkowych może kosztować podatnika bardzo wiele. Między innymi wiąże się to z karami finansowymi, gdyż fiskus domniemuje, że przez takie działanie chcemy go wprowadzić w błąd lub działać na jego szkodę. Dlatego koniecznie musimy zwrócić uwagę, aby pity 2015 dotarły do fiskusa przed tak zwaną godziną „0”. Jak pokazują statystyki przeprowadzane podczas każdego rozliczenia rocznego 2015 najczęściej składanym przez podatników pitem jest druk PIT-37. Dzieje się tak dlatego, że jest to dokument, który może wypełniać najwięcej pracujących grup społecznych. Po druk PIT-37 mogą sięgać wszyscy podatnicy, którzy swoje dochody otrzymywali z innych źródeł niż działalność gospodarcza, pod warunkiem, że były opodatkowane na zasadach ogólnych - według skali podatkowej.

Czytaj więcej


Pity 2015 program instalacja i wybór właściwego formularza PIT 2015

"PITy 2015 program" reklamowany jest jako niezwykle praktyczne narzędzie do rozliczania pitów, przy tym bardzo łatwe w obsłudze. Rzeczywiście, ten darmowy program posiada wiele zalet ujawniających się podczas użytkowania. Również instalacja tej aplikacji nie należy do zadań trudnych. Program do pobrania jest na stronie epity.pl lub pity2015program.pl. Należy kliknąć w ikonę z napisem „pobierz”, by uruchomić ściąganie aplikacji na własny komputer. Dobrze jest w tym czasie zamknąć okna wszystkich aplikacji, by nie blokowały instalacji. Kolejnym krokiem jest uruchomienie programu i wybór nowego formularza, aby przejść do tworzenia własnego zeznania podatkowego. Ponieważ program pozwala na zamknięcie niedokończonego formularza i powrót do edycji, w przyszłości będziemy mogli wybrać nowy formularz lub otworzyć poprzedni.

Czytaj więcej