RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

powszechność opodatkowania


Rozliczenie roczne przez Internet małżonków

Rozliczenie roczne PIT małżonkowie mogą złożyć osobiście, w urzędzie skarbowym, wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przez internet, posługując się przy tym e-deklaracją podatkową. Jakie warunki muszą przy tym spełnić?

Czytaj więcej


Rozliczenie PIT-37 podatnika, który składa zeznanie po raz pierwszy

Rozliczenie PIT-37 jest zdecydowanie najczęściej wybierane przez polskich podatników, ponieważ najwięcej z nich uzyskuje dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane skalą podatkową. Właśnie do takiego rozliczenia jest przeznaczona deklaracja PIT-37. Oznacza to, że roczny PIT na takim druku składa podatnik, który uzyskiwał przychody opodatkowane skalą podatkową, ale sam nie był zobowiązany do obliczania i odprowadzania od nich zaliczek na podatek dochodowy od osób fizyczny. W jaki sposób takie rozliczenie powinien wypełnić podatnik, który składa zeznanie podatkowe po raz pierwszy w życiu?

Czytaj więcej


W jaki sposób należy zaokrąglać kwoty podatków?

Przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, kwoty podatków należnych fiskusowi z tytułu podatku dochodowego czy podatku od towarów i usług, należy zaokrąglać. Podatki wyliczone zostaną poprawnie, a formularze rozliczeniowe Pity podatnicy wypełnią właściwie, jeśli zastosują zasady zaokrąglania ujęte w Ordynacji Podatkowej. Czy to, jakie opodatkowanie PIT stosuje podatnik, ma jakiekolwiek znaczenie dla zastosowania właściwego sposobu zaokrąglania kwot podatków?

Czytaj więcej


PIT-38 - kto rozlicza się na tym druku?

Druki podatkowe PIT są przeznaczone do rozliczania konkretnych grup dochodów pochodzących ze ściśle określonych źródeł. Druki Pity powinny być dobierane przez podatników pod kątem metody opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dla kogo przeznaczone będzie rozliczenie PIT38? Czy pozwoli na rozliczenie dochodów z pracy zawodowej? W jakim terminie PIT-38 powinien trafić do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika?

Czytaj więcej


Ciekawostki podatkowe: co to jest tzw. sugar tax?

Ciekawostki podatkowe ze świata podpowiadają, że Wielka Brytania chce wprowadzić szczególny rodzaj podatku. Jest to tzw. sugar tax, czyli podatek od słodkości. Podatki byłyby pobierane od słodkich produktów spożywczych, w tym przede wszystkim słodzonych napojów. Podatek ten ma pojawić się na wyspach w ciągu dwóch najbliższych lat.

Czytaj więcej


Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu PIT-39

Przy sprzedaży nieruchomości zbywca uzyskuje kwotę stanowiącą przychód z tytułu dokonania takiej transakcji. W kontekście obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Tryb opodatkowania w Pit odpłatnego zbycia nieruchomości uzależniony jest od tego, kiedy owa nieruchomość została nabyta lub wybudowana przez podatnika. Określenie czasu, w którym nastąpiła budowa lub zakup nieruchomości wskazuje również, jakie formularze Pity powinny być wypełniane przez podatników. Jeśli przychód został pozyskany z tytułu zbycia nieruchomości nabytej lub wybudowanej w latach 2009-2012 podatnik musi rozliczyć transakcję na PIT-39. Jak poprawnie wypełnić taki druk podatkowy?

Czytaj więcej


Elektroniczny podpis na deklaracji PIT - konieczny czy nie?

Elektroniczne deklaracje podatkowe cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich podatników. Dzięki nim można wygodnie rozliczyć się z fiskusem bez konieczności odwiedzania osobiście Urzędu Skarbowego. Deklaracja PIT przez Internet może być wypełniona, a następnie wysłana do fiskusa w trybie zdalnym, bez wychodzenia z domu. Czy jednak podatnik jest zobowiązany umieścić na niej swój elektroniczny podpis, aby uwiarygodnić swoją tożsamość? W jaki sposób twórcy systemu e-deklaracji podatkowych rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych mają zweryfikować swoją tożsamość w toku wysyłki PIT przez Internet? Deklaracja PIT przez Internet może zostać złożona przez większość podatników w Polsce, niezależnie od tego, z jakiej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych korzystają. Popularność edeklaracji podatkowej odzwierciedlają statystyki z 2014 roku, kiedy to ponad 4 mln podatników posłużyło się e-deklaracją podatkową, aby rozliczyć się z fiskusem ze swoich przychodów lub dochodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym. Zwiększona popularność deklaracji PIT przez Internet najpewniej wynika z tego, że uproszczono zasady weryfikowania tożsamości podatników, którzy chcą się nią posłużyć. Podpis elektroniczny w zdecydowanej większości przypadków nie jest potrzebny.

Czytaj więcej


Pożyczanie pieniędzy od znajomych a uwzględnianie tego w rocznym Pit

Pożyczki od znajomych pozwalają na podreperowanie domowego budżetu i są nieocenioną pomocą w momencie, gdy musimy nagle przeprowadzić remont, albo zabraknie nam na przykład na wyprawkę dla dziecka do szkoły. Pożyczamy pieniądze na samochód, czy na zakup sprzętu elektronicznego. Nie ma w tym nic złego, o ile pożyczkobiorca wywiązuje się ze swojego zobowiązania wobec pożyczkodawcy. Czy jednak takie pożyczanie pieniędzy pomiędzy znajomych niesie za sobą pewne skutki skarbowe? Czy pożyczka od znajomych musi być wykazana w PIT pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy? Czy zestawienia PITy roczne takich osób będą musiały wyszczególniać szczegółowo kwotę pożyczki i ewentualnych pożyczek? Jak roczny Pit pożyczkobiorcy będzie wyglądał w takim przypadku?

Czytaj więcej


Na co zwraca uwagę fiskus sprawdzając nasze zeznania podatkowe roczne?

Każde zeznanie podatkowe roczne, jakie trafia do Urzędu Skarbowego - osobiście złożone przez podatnika, wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną, podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym. W pierwszej kolejności urzędnicy kontrolują, czy zestawienia Pity są wypełnione kompletnie. Często bowiem zdarza się, że na papierowych drukach PITy podatnicy zapominają złożyć swój odręczny podpis. W takich sytuacjach konieczne jest wezwanie podatnika do urzędu i skorygowanie osobiście przez niego rocznej deklaracji podatkowej. Z takimi problemami nie stykają się podatnicy, którzy wysyłają zestawienia Pity drogą internetową, bowiem e-deklaracja podatkowa w ogóle nie uwzględnia odręcznego czy elektronicznego podpisu podatnika. Wystarczy, aby dla weryfikacji swojej tożsamości podał on wysokość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym, który został wykazany we wcześniejszym zeznaniu podatkowym. Pod jakim kątem najczęściej są sprawdzane nasze zeznania podatkowe roczne i na co zwraca szczególną uwagę fiskus w tych działaniach?

Czytaj więcej


PITy 2015 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Jeśli podatnik w całym roku podatkowym nie osiągnął żadnych dochodów opodatkowanych w kraju albo poza jego granicami, nie będzie musiał składać rozliczenia Pity 2015 w Urzędzie Skarbowym. Rejestracja takiego podatnika w Urzędzie Pracy nie jest równoznaczna z przejęciem przez urząd obowiązków płatnika podatku dochodowego. Dopiero przy wypłacie zasiłków dla bezrobotnych mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją.

Czytaj więcej