RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

powszechność opodatkowania


Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu PIT-39

Przy sprzedaży nieruchomości zbywca uzyskuje kwotę stanowiącą przychód z tytułu dokonania takiej transakcji. W kontekście obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Tryb opodatkowania w Pit odpłatnego zbycia nieruchomości uzależniony jest od tego, kiedy owa nieruchomość została nabyta lub wybudowana przez podatnika. Określenie czasu, w którym nastąpiła budowa lub zakup nieruchomości wskazuje również, jakie formularze Pity powinny być wypełniane przez podatników. Jeśli przychód został pozyskany z tytułu zbycia nieruchomości nabytej lub wybudowanej w latach 2009-2012 podatnik musi rozliczyć transakcję na PIT-39. Jak poprawnie wypełnić taki druk podatkowy?

Czytaj więcej


Elektroniczny podpis na deklaracji PIT - konieczny czy nie?

Elektroniczne deklaracje podatkowe cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich podatników. Dzięki nim można wygodnie rozliczyć się z fiskusem bez konieczności odwiedzania osobiście Urzędu Skarbowego. Deklaracja PIT przez Internet może być wypełniona, a następnie wysłana do fiskusa w trybie zdalnym, bez wychodzenia z domu. Czy jednak podatnik jest zobowiązany umieścić na niej swój elektroniczny podpis, aby uwiarygodnić swoją tożsamość? W jaki sposób twórcy systemu e-deklaracji podatkowych rocznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych mają zweryfikować swoją tożsamość w toku wysyłki PIT przez Internet? Deklaracja PIT przez Internet może zostać złożona przez większość podatników w Polsce, niezależnie od tego, z jakiej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych korzystają. Popularność edeklaracji podatkowej odzwierciedlają statystyki z 2014 roku, kiedy to ponad 4 mln podatników posłużyło się e-deklaracją podatkową, aby rozliczyć się z fiskusem ze swoich przychodów lub dochodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym. Zwiększona popularność deklaracji PIT przez Internet najpewniej wynika z tego, że uproszczono zasady weryfikowania tożsamości podatników, którzy chcą się nią posłużyć. Podpis elektroniczny w zdecydowanej większości przypadków nie jest potrzebny.

Czytaj więcej


Pożyczanie pieniędzy od znajomych a uwzględnianie tego w rocznym Pit

Pożyczki od znajomych pozwalają na podreperowanie domowego budżetu i są nieocenioną pomocą w momencie, gdy musimy nagle przeprowadzić remont, albo zabraknie nam na przykład na wyprawkę dla dziecka do szkoły. Pożyczamy pieniądze na samochód, czy na zakup sprzętu elektronicznego. Nie ma w tym nic złego, o ile pożyczkobiorca wywiązuje się ze swojego zobowiązania wobec pożyczkodawcy. Czy jednak takie pożyczanie pieniędzy pomiędzy znajomych niesie za sobą pewne skutki skarbowe? Czy pożyczka od znajomych musi być wykazana w PIT pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy? Czy zestawienia PITy roczne takich osób będą musiały wyszczególniać szczegółowo kwotę pożyczki i ewentualnych pożyczek? Jak roczny Pit pożyczkobiorcy będzie wyglądał w takim przypadku?

Czytaj więcej


Na co zwraca uwagę fiskus sprawdzając nasze zeznania podatkowe roczne?

Każde zeznanie podatkowe roczne, jakie trafia do Urzędu Skarbowego - osobiście złożone przez podatnika, wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną, podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym. W pierwszej kolejności urzędnicy kontrolują, czy zestawienia Pity są wypełnione kompletnie. Często bowiem zdarza się, że na papierowych drukach PITy podatnicy zapominają złożyć swój odręczny podpis. W takich sytuacjach konieczne jest wezwanie podatnika do urzędu i skorygowanie osobiście przez niego rocznej deklaracji podatkowej. Z takimi problemami nie stykają się podatnicy, którzy wysyłają zestawienia Pity drogą internetową, bowiem e-deklaracja podatkowa w ogóle nie uwzględnia odręcznego czy elektronicznego podpisu podatnika. Wystarczy, aby dla weryfikacji swojej tożsamości podał on wysokość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym, który został wykazany we wcześniejszym zeznaniu podatkowym. Pod jakim kątem najczęściej są sprawdzane nasze zeznania podatkowe roczne i na co zwraca szczególną uwagę fiskus w tych działaniach?

Czytaj więcej


PITy 2015 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Jeśli podatnik w całym roku podatkowym nie osiągnął żadnych dochodów opodatkowanych w kraju albo poza jego granicami, nie będzie musiał składać rozliczenia Pity 2015 w Urzędzie Skarbowym. Rejestracja takiego podatnika w Urzędzie Pracy nie jest równoznaczna z przejęciem przez urząd obowiązków płatnika podatku dochodowego. Dopiero przy wypłacie zasiłków dla bezrobotnych mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją.

Czytaj więcej


Opodatkowanie i "ozusowanie" nagrody rzeczowej - wygrana nagroda a podatek pit 2015

Nagrody rzeczowe wywołują po stronie podatnika powstanie przychodu. Może to być albo przychód z pracy, jeśli nagroda rzeczowa jest przyznawana pracownikowi przez pracodawcę, np. za szczególne osiągnięcia w pracy, albo jako przychód z innych źródeł. Jeśli nagroda rzeczowa jest przyznawana przez pracodawcę pracownikowi w wyniku rozstrzygnięcia danego konkursu, będzie ona definiowana najczęściej jako przychód z pracy.  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że wygrane rzeczowe w konkursach mogą być dla pracownika przychodem ze stosunku pracy.

Czytaj więcej


Młodzi bezrobotni w Polsce - w jaki sposób polski rząd chce naprawić problem bezrobocia i jak bezrobocie młodych wykształconych wpływa na dziedzinę podatków oraz skarb państwa?

Problem bezrobocia jest jednym z najważniejszych w całej Unii Europejskiej. Nie inaczej niestety jest w Polsce, gdzie bezrobocie rejestrowane sięga ponad 13% (dane z lipca 2014 roku). Wśród najmłodszej grupy bezrobotnych, w wieku około 20-25 lat bezrobocie jest najwyższe. Młodzi bezrobotni są w centrum zainteresowania rządu, który musi podjąć radykalne kroki zmierzające do skutecznej walki z bezrobociem. Donald Tusk jeszcze w 2010 i 2011 roku twierdził, że kryzys nie dotknął Polski i pozostaliśmy zieloną wyspą na tle Europy. Dziś już wiadomo, że było to tylko płonnym życzeniem. Mniejsza liczba bezrobotnych w Polsce w tym osób młodych, negatywnie wpływa na budżet państwa. Wpływy z podatków są mniejsze, niż szacowano w projekcji budżetowej. Podatki ściągane od pracujących obywateli są mniejsze, bo i mniej osób pracuje.

Czytaj więcej


Czy na indywidualnym rozliczeniu rocznym 2015 spoczywa wyłącznie odpowiedzialność osobista

Obowiązkiem podatnika, który jest polskim rezydentem podatkowym, jest złożenie we właściwym względem jego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym odpowiedniej deklaracji PIT 2015. Program pity 2015 pomaga podatnikom w wypełnianiu ich rozliczeń oraz w ujmowaniu ulg i odliczeń podatkowych, dzięki czemu zmniejsza się ich zobowiązanie podatkowe do zapłaty dla fiskusa. Kto właściwie odpowiada za dane rozliczenie roczne 2015? Jeśli jest ono wypełnione na jedno nazwisko, indywidualnie, to za prawdziwość wszystkich wskazanych w drukach PIT 2015 informacji – odpowiada sam podatnik.

Czytaj więcej


Rozliczenie podatkowe roczne - PIT leśniczego

Leśniczych zatrudniają najczęściej Lasy Państwowe. Możliwe jest również zatrudnienie w lasach prywatnych, które jednak nie są zbyt liczne (zdarza się natomiast, że leśnik zatrudniony przez Lasy Państwowe obsługuje również, w oparciu o odpowiednią umowę, również lasy prywatne). Niekiedy też osoby posiadające wymagane uprawnienia, zakładają zespól usługowy pracujący na rzecz leśnictwa. Wydaje się, że jeśli chodzi o roczne rozliczenie podatkowe, mogą tu wchodzić w grę: PIT-37 lub PIT-36.

Czytaj więcej


Okolicznościowe usługi fotograficzne (śluby, wesela, chrzty) a rozliczenie roczne z Urzędem Skarbowym

Jeśli fotografowanie, to nasze hobby i mamy talent do robienia zdjęć, być może ktoś z rodziny poprosi nas o uwiecznienie na zdjęciach ważnej dla niego uroczystości. Być może zaproponuje nam zapłatę. Może się zdarzyć również tak, że sami spróbujemy zarabiać w ten sposób i zaczniemy oferować swoje usługi jako fotograf na komuniach, ślubach czy przyjęciach. Musimy jednak pamiętać, że zrodzi to konsekwencje podatkowe. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś prosi fotografa-amatora o sesję zdjęciową przed ślubem. Nie stać go na wynajęcie profesjonalnej ekipy, a wiedząc o trudnej kondycji finansowej znajomego, chce mu zapłacić za czas poświęcony na robienie zdjęć i za koncepcję całej sesji. Ani fotograf, ani osoba zamawiająca zdjęcia nie prowadzą firmy. Czy powinny zawrzeć umowę cywilno-prawną (na przykład umowę-zlecenie lub umowę o dzieło)? Kto w takiej sytuacji powinien zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy? Czy autorzy zdjęć  wykazują dochód tego typu w swoich zeznaniach PITy? Ponieważ w Kodeksie cywilnym nie istnieją zapisy wyłączające jakąkolwiek grupę spośród osób mogących zawierać umowy cywilno-prawne, Ministerstwo Finansów uznaje, że ustawodawca dopuszcza możliwość zawierania takich umów również przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Czytaj więcej