RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

opodatkowanie


Podpis elektroniczny na e-Deklaracji - konieczny czy nie?

Podpis własnoręczny na deklaracji podatkowej PIT wymagany jest zawsze wtedy, gdy jest ona składana w formie tradycyjnej, na druku papierowym - osobiście w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem Poczty Polskiej i listu poleconego. Natomiast jeśli składana jest e-Deklaracja podatkowa, czyli zeznanie podatkowe roczne przez internet, podpis własnoręczny nie może być na niej złożony. Czy musi go zatem zastąpić podpis elektroniczny?

Czytaj więcej


Podstawowe różnice między PIT przez Internet a tradycyjnym (papierowym) rozliczeniem rocznym

Rozliczenia roczne PITy pozwalają polskim rezydentom podatkowym na wywiązanie się z obowiązku rozliczenia podatkowego z fiskusem, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczanego od dochodów lub przychodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym. Rozliczenie PIT można złożyć na kilka różnych sposobów. Tradycyjne, papierowe formularze podatkowe składa się osobiście, we właściwym względem miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym lub też listem poleconym Pocztą Polską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Można także wygodnie, bez wychodzenia z domu złożyć zeznanie PIT przez Internet. Jakie występują różnice pomiędzy formularzem PIT papierowym, a elektronicznym?

Czytaj więcej


Jak rozliczyć się z fiskusem z dochodów z najmu?

Najem polega na wynajmowaniu nieruchomości przez właścicieli dla osób wynajmujących. Pozyskiwane dochody z najmu powodują, że trzeba z tego tytułu opłacić w odpowiedni sposób podatki. Jaki PIT będzie właściwy do tego, aby rozliczyć się z fiskusem z tytułu dochodów, jakie w poprzednim roku podatkowym podatnik pozyskiwał z tytułu najmu?

Czytaj więcej


Podpowiadamy Ci, jakie metody opodatkowania najmu są najkorzystniejsze

Najem prywatny pozwala na czerpanie korzyści majątkowych z posiadanej nieruchomości mieszkalnej, którą właściciel - osoba fizyczna wynajmuje poza prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to całkowicie zgodne z prawem. Korzyści te pociągają jednak za sobą określone płatności. Podatnik musi opłacić podatki od najmu według określonej metody opodatkowania PIT. Warto wiedzieć, jakie opodatkowanie można przy tym zastosować i które będzie korzystniejsze dla podatnika?

Czytaj więcej


Ryczałt - jak obliczamy podatek, jak rozliczamy PIT

Podatnik uzyskując przychody z działalności gospodarczej lub najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, ma prawo wyboru metody opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wybór ten musi zostać zgłoszony w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego. Ryczałt jest wygodną, uproszczoną formą rozliczenia podatkowego. Podatek płacony jest w jego przypadku od przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Rozliczenie PIT ryczałtowca powinno zaś zostać złożone na ręce fiskusa z zastosowaniem druku PIT-28. Jak oblicza się w takim przypadku podatek, jaka stawka podatku będzie musiała zostać zastosowana i jakie najważniejsze kwestie związane są z formularzem podatkowym PIT-28?

Czytaj więcej


Rozliczenie roczne przez Internet małżonków

Rozliczenie roczne PIT małżonkowie mogą złożyć osobiście, w urzędzie skarbowym, wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo przez internet, posługując się przy tym e-deklaracją podatkową. Jakie warunki muszą przy tym spełnić?

Czytaj więcej


Ciekawostki podatkowe: jak smog ma się do tematyki podatków?

Smog to poważny problem dla Polski. To nienaturalne zjawisko atmosferyczne polega na występowaniu zanieczyszczeń powietrza wskutek działalności człowieka, np. palenia w piecach węglem, miałem i śmieciami wszelkiego rodzaju oraz jednoczesnym zachodzeniu w przyrodzie niekorzystnych zjawisk naturalnych - mgły i bezwietrznej pogody. W wyniku tego pył zawieszony w powietrzu kumuluje się, przez co powstaje smog. Oddychanie tak zanieczyszczonym powietrzem jest niebezpieczne, zwłaszcza dla małych dzieci, osób starszych i ludzi chorujących na schorzenia układu oddechowego. Jedynym rozwiązaniem dla likwidacji smogu lub choćby ograniczenia skali tego zjawiska, jest instalacja w prywatnych domach, jak i w wielu innych obiektach, pieców na ekologiczne paliwo. Władze w Polsce chcą wprowadzić preferencyjne opodatkowanie dla tych osób, które na taki krok się zdecydują. Czy niższe podatki są najlepszą receptą na pozbycie się problemu smogu?

Czytaj więcej


Aktualności ze świata podatków: podatek VAT w San Marino

W Polsce na podatników dokonujących obrotu towarami i usługami konsumpcyjnymi, nakładany jest podatek VAT. System ten funkcjonuje od wielu lat, ale musimy mieć świadomość, że nie wszystkie kraje świata pobierają taką daninę. Do niedawna podatek VAT nie funkcjonował w San Marino, ale jeszcze w 2017 roku najprawdopodobniej ulegnie to zmianie.

Czytaj więcej


Wszystkie załączniki PIT - pełen zestaw informacji

Korzystając przede wszystkim z ulg podatkowych, preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też rozliczając w ramach swojej deklaracji podatkowej dochody pozyskane przez małoletnie dzieci, podatnicy są zobowiązani nie tylko do odpowiedniego skonstruowania swojego rocznego zeznania podatkowego, ale również do wypełnienia i złożenia we właściwym względem miejsca zamieszkania, stosownych załączników. Załączniki PIT dostosowane są pod kątem ulg podatkowych i specyficznych rozliczeń dokonywanych przez podatników. Kiedy więc znajdują one swoje zastosowanie?

Czytaj więcej


Trump obniży podatki? Ciekawostki podatkowe ze świata - USA

Wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej był kontrowersyjny i szeroko komentowany. Pomimo objęcia przez Trumpa swojej prezydentury wielu Amerykanów nadal nie może się z nią pogodzić. Być może propozycja, aby obniżyć opodatkowanie przedsiębiorców i zwykłych obywateli sprawi, że dotychczasowi przeciwnicy Trumpa zaczną na niego nieco bardziej przychylnie patrzeć. Niższe podatki, jakie miałby płacić przedsiębiorca wymagają, aby zmienić dotychczasowe regulacje podatkowe w większości stanów w USA. Czy przedsiębiorcy rzeczywiście mają szansę na płacenie niższych podatków? Co słychać w kwestii fiskalnej za Oceanem?

Czytaj więcej