RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

własna działalność


Własna działalność gospodarcza a ryczałt ewidencjonowany - dla kogo druk PIT-28?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce mogą zdecydować się na odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz fiskusa przy użyciu ryczałtowej metody opodatkowania. Własna działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtowo powoduje, że przedsiębiorca musi rozliczać się z Urzędem Skarbowym z wykorzystaniem druku PIT-28. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania, a „ryczałtowcy” mogą dzięki niemu prowadzić uproszczoną ewidencję księgową. Czy druki PITy tychże przedsiębiorców mogą uwzględniać jakiekolwiek ulgi i preferencje w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Czytaj więcej


Świeżo założona własna działalność gospodarcza a roczny Pit

Młody przedsiębiorca musi zmagać się z wieloma wymaganiami formalnymi w zakładaniu działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności powinien zarejestrować swoją działalność w odpowiedniej instytucji. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne będzie wypełnienie formularza CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Taki formularz można złożyć osobiście w urzędzie miasta lub w urzędzie gminy, bądź też w trybie online. Z kolei spółki rejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym. W obu przypadkach przedsiębiorca musi wybrać metodę opodatkowania działalności gospodarczej. Świeżo założona własna działalność gospodarcza rozliczana będzie na drukach podatkowych odpowiednich dla wybranej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny Pit na przykład dla skali podatkowej składany będzie przez przedsiębiorcę z wykorzystaniem formularza PIT-36, który powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jakie zestawienia PITy składają młodzi przedsiębiorcy i jakie metody opodatkowania wybierają najczęściej dla własnej działalności?

Czytaj więcej


Ryczałt - jak obliczamy podatek, jak rozliczamy PIT

Podatnik uzyskując przychody z działalności gospodarczej lub najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze, ma prawo wyboru metody opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wybór ten musi zostać zgłoszony w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego. Ryczałt jest wygodną, uproszczoną formą rozliczenia podatkowego. Podatek płacony jest w jego przypadku od przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Rozliczenie PIT ryczałtowca powinno zaś zostać złożone na ręce fiskusa z zastosowaniem druku PIT-28. Jak oblicza się w takim przypadku podatek, jaka stawka podatku będzie musiała zostać zastosowana i jakie najważniejsze kwestie związane są z formularzem podatkowym PIT-28?

Czytaj więcej


PIT-36, czyli e-deklaracja przedsiębiorcy

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce może rozliczać się z wykorzystaniem jednej z czterech metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Będzie to rozliczenie według skali podatkowej, podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Jeśli wybór padnie na skalę podatkową, rozliczenia PITy co roku przedsiębiorca będzie zobowiązany wypełniać z wykorzystaniem druku PIT-36.

Czytaj więcej


E-deklaracje PITy - PIT-37 i PIT-36

Dwie deklaracje podatkowe: PIT-37 i PIT-36 - najczęściej są wypełniane przez polskich podatników. Są one do siebie podobne, ponieważ obie odnoszą się do opodatkowania na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej zawierającej dwie stawki: 18 i 32 procent podatku dochodowego. Można je składać jako e-deklaracje. Czy chcesz wiedzieć, dla kogo właściwie są one przeznaczone i jakie dokładnie różnice występują pomiędzy nimi? Zapoznaj się z naszym artykułem; zapraszamy!

Czytaj więcej


Trump obniży podatki? Ciekawostki podatkowe ze świata - USA

Wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej był kontrowersyjny i szeroko komentowany. Pomimo objęcia przez Trumpa swojej prezydentury wielu Amerykanów nadal nie może się z nią pogodzić. Być może propozycja, aby obniżyć opodatkowanie przedsiębiorców i zwykłych obywateli sprawi, że dotychczasowi przeciwnicy Trumpa zaczną na niego nieco bardziej przychylnie patrzeć. Niższe podatki, jakie miałby płacić przedsiębiorca wymagają, aby zmienić dotychczasowe regulacje podatkowe w większości stanów w USA. Czy przedsiębiorcy rzeczywiście mają szansę na płacenie niższych podatków? Co słychać w kwestii fiskalnej za Oceanem?

Czytaj więcej


Podatek liniowy - jak rozliczyć deklarację PIT-36L

Dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, przeznaczono możliwe cztery odmienne formy opodatkowania uzyskiwanych dochodów lub przychodów. Jedną z takich metod jest podatek liniowy. Opodatkowanie PIT za pomocą tej formy powoduje, że „liniowcy” wypełniają swoje rozliczenia roczne na drukach PIT-36L. Jak zatem powinna zostać sporządzona poprawna deklaracja PIT-36L?

Czytaj więcej


Rozliczenie roczne "kartowicza", czyli deklaracja na formularzu PIT-16A

Osoby prowadzące w Polsce pozarolniczą działalność gospodarczą mogą wybrać jedną z czterech metod rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jedną z nich jest karta podatkowa. Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na takie rozliczenie roczne z podatku dochodowego, to jako kartowicz wypełnia je, korzystając z odpowiedniego druku. Jest to formularz PIT-16A, zaś deklaracja PIT kartowicza powinna być złożona w Urzędzie Skarbowym w terminie do końca stycznia kolejnego roku podatkowego.

Czytaj więcej


Wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej - jak wypełniamy PIT-16

Osoby fizyczne rejestrujące pozarolniczą działalność gospodarczą za pośrednictwem wniosku rejestracyjnego CEIDG-1 składanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wybierają metodę opodatkowania dochodów lub przychodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Formę opodatkowania można zmienić w danym roku podatkowym, zachowując ustawowo wymienione terminy. Jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce jest karta podatkowa. Kartowicz składa Pity na formularzach PIT-16A, ale przed zastosowaniem takiego rozliczenia podatkowego musi złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej na druku PIT-16. Jak wypełniona powinna być taka deklaracja Pit?

Czytaj więcej


PIT-36 jako e-deklaracja - dowiedz się, jak to się robi

Przez internet swoje PITy roczne rozlicza coraz więcej polskich podatników. Ty też możesz tego dokonać - szybko, łatwo i skutecznie, między innymi wtedy, gdy składasz deklarację podatkową z wykorzystaniem druku PIT-36.

Czytaj więcej