RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Tematyka

załączniki Pit


Rozliczenie roczne dla ryczałtu ewidencjonowanego: PIT-28

Ryczałt ewidencjonowany jest prostą formą rozliczania się podatnika z przychodów pozyskiwanych z określonych źródeł. Ryczałtowiec jako podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych bierze swój przychód, bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Dlatego nie musi prowadzić pełnej ewidencji przychodów i kosztów, w formie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub ksiąg rachunkowych, a jedynie ewidencję przychodów. Rozliczenie roczne ryczałtowców składane jest na druku PIT-28. Kto w ten sposób może rozliczać się z fiskusem i jak poprawnie wypełnić właściwy dla ryczałtowców formularz podatkowy?

Czytaj więcej


Roczny Pit - adres zamieszkania czy zameldowania?

Podatnicy zamieszkali w Polsce i będący polskimi rezydentami podatkowymi, mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach deklaracji PIT. Ich roczny Pit powinien być wypełniony na odpowiednim dla wybranej metody opodatkowania, formularzu podatkowym. Podatnik musi ponadto wysłać lub dostarczyć w inny sposób wypełniony i kompletny druk rozliczenia rocznego do Urzędu Skarbowego. Pytanie tylko, czy roczne zeznanie podatkowe należy złożyć we właściwym ze względu na adres zamieszkania czy adres zameldowania urzędzie? Który adres jest ważniejszy dla rocznych rozliczeń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czytaj więcej


Podstawowe różnice między PIT przez Internet a tradycyjnym (papierowym) rozliczeniem rocznym

Rozliczenia roczne PITy pozwalają polskim rezydentom podatkowym na wywiązanie się z obowiązku rozliczenia podatkowego z fiskusem, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczanego od dochodów lub przychodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym. Rozliczenie PIT można złożyć na kilka różnych sposobów. Tradycyjne, papierowe formularze podatkowe składa się osobiście, we właściwym względem miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym lub też listem poleconym Pocztą Polską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Można także wygodnie, bez wychodzenia z domu złożyć zeznanie PIT przez Internet. Jakie występują różnice pomiędzy formularzem PIT papierowym, a elektronicznym?

Czytaj więcej


Wybór formy opodatkowania dla najmu prywatnego

Rozliczenie najmu prywatnego jest obowiązkiem wynajmującego mieszkanie czy dom w trybie prywatnym, czyli poza prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik trudniący się najmem prywatnym może wybrać, jaka forma opodatkowania najmu będzie odpowiednia dla niego. Najem prywatny może być opodatkowany w dwójnasób - skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy powiedzieć, że każdy podatnik sam powinien przeanalizować, która forma opodatkowania najmu prywatnego będzie w jego przypadku korzystniejsza. Z reguły u podatników, którzy mają szansę na skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowej oraz ponoszących wysokie koszty wynajmu mieszkania, bardziej korzystna będzie skala podatkowa. U pozostałych podatników prowadzących najem prywatny, lepsze pod względem ekonomicznym będzie opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Czytaj więcej


Rozliczenia podatkowe indywidualne - jak złożyć zoptymalizowany PIT?

Rozliczenie indywidualne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych składa się na własne nazwisko. Można tego dokonać albo na papierowym druku i zanosząc go do urzędu skarbowego lub wysyłając listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, albo posługując się e-deklaracją podatkową PIT. Takie rozliczenia podatkowe można oczywiście optymalizować, co sprowadza się do posługiwania się legalnymi metodami zmniejszania podatku dochodowego należnego fiskusowi. Jak tego dokonać? Sprawdź z nami!

Czytaj więcej


Różnica między dzierżawą a najmem w kontekście zeznań PIT

Dzierżawa i najem to umowy, które pozwalają na pozyskiwanie korzyści finansowych z tytułu posiadanej nieruchomości. Jeśli i ty w poprzednim roku podatkowym miałeś swój udział w zyskach z najmu lub dzierżawy, musisz złożyć zeznanie PIT na odpowiednim druku i rozliczyć się z takich przychodów lub dochodów z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy moje zeznania PIT będą różniły się między sobą w przypadku przychodów wyłącznie z najmu lub wyłącznie z dzierżawy. Jakie różnice występują pomiędzy tymi dwiema umowami?

Czytaj więcej


Wszystkie załączniki PIT - pełen zestaw informacji

Korzystając przede wszystkim z ulg podatkowych, preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też rozliczając w ramach swojej deklaracji podatkowej dochody pozyskane przez małoletnie dzieci, podatnicy są zobowiązani nie tylko do odpowiedniego skonstruowania swojego rocznego zeznania podatkowego, ale również do wypełnienia i złożenia we właściwym względem miejsca zamieszkania, stosownych załączników. Załączniki PIT dostosowane są pod kątem ulg podatkowych i specyficznych rozliczeń dokonywanych przez podatników. Kiedy więc znajdują one swoje zastosowanie?

Czytaj więcej


Na jakim druku PIT rozlicza się podatnik pracujący w oparciu o umowę o dzieło?

Jeżeli podatnik w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochody w trybie umowy o dzieło, to na jakim formularzu PIT powinien rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czytaj więcej


W jaki sposób należy zaokrąglać kwoty podatków?

Przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, kwoty podatków należnych fiskusowi z tytułu podatku dochodowego czy podatku od towarów i usług, należy zaokrąglać. Podatki wyliczone zostaną poprawnie, a formularze rozliczeniowe Pity podatnicy wypełnią właściwie, jeśli zastosują zasady zaokrąglania ujęte w Ordynacji Podatkowej. Czy to, jakie opodatkowanie PIT stosuje podatnik, ma jakiekolwiek znaczenie dla zastosowania właściwego sposobu zaokrąglania kwot podatków?

Czytaj więcej


W jakim terminie składają PITy ryczałtowcy?

Ryczałtowiec odprowadza do urzędu skarbowego podatek dochodowy PIT w uproszczonej formie. Dlatego ta forma rozliczenia podatkowego zyskała wielu zwolenników. Być może i ty płacisz ryczałt, w związku z czym swoje PITy musisz składać na druku PIT-28. Z naszego artykułu dowiesz się: o istocie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, terminie granicznym na rozliczenie z fiskusem z ryczałtu, kto może być ryczałtowcem?

Czytaj więcej