RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Sposób rozliczenie PITY 2015 a kwoty umów zleceń

Podatnik pracował w ubiegłym roku podatkowym na podstawie umowy-zlecenia. Na umowie zapłata za zlecenie została ustalona na 200 zł. Natomiast faktycznie podatnik dostał 150 zł. Jaką kwotę podatnik powinien uwzględnić przy wypełnianiu rozliczenia rocznego przez  program komputerowy do rozliczania PIT?

 

umowy zlecenie Według przepisów i ekspertów podatkowych, jeśli zapłata za pracę nie przekracza 200 zł, rozliczenie roczne za 2015 r. trzeba rozliczyć ryczałtowo. Zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 proc. jest pobierany w sytuacji, gdy kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Taki stan prawny obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. W opisanej sytuacji płatnik (czyli pracodawca) powinien pobrać 18-proc. podatek ryczałtowy.

Gdyby kwota na umowie wynosiła 201 zł, to w opisanej sytuacji podatek ryczałtowy by nie wystąpił. Decyduje bowiem treść umowy i kwoty w niej zawartej, a nie kwota istotnie wypłacona.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że nieco inna sytuacja miała miejsce przed 1 stycznia 2015 r. Wtedy naliczaliśmy podatek ryczałtowy w sytuacji, gdy suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika 200 zł. Wtedy też decydowała kwota na umowie, ale znacznym utrudnieniem była konieczność sumowania umów w miesiącu, gdy opiewały one na małą wartość np. 50 zł. Natomiast obecnie kierujemy się każdą umową odrębnie, i każda powinna być opodatkowana podatkiem ryczałtowym, na przykład przy rozliczaniu zeznania podatkowego poprzez program do rozliczenia PIT za 2015 rok. Program jest do pobrania za darmo na naszej stronie internetowej!

 

 


Tematyka

Zobacz również

Czy do rozliczeń Pity 2015 w przypadku umów zleceń przeznaczony jest tylko jeden formularz?

Najczęściej rozliczenia Pity 2015 zleceniobiorców są dokonywane na formularzu PIT-37, a podstawą rozliczenia jest otrzymana od zleceniodawcy informacja podatkowa PIT-11. PIT-37 to formularz przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika. Takie formularze pity 2015 wypełniają z reguły pracownicy etatowi oraz właśnie zleceniobiorcy. Deklaracja roczna Pit 2015 na druku PIT-37 powinna trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Czytaj więcej

Umowy o dzieło i zlecenia jak rozliczyć w pity 2015 program

Rozliczenie zarobków z umowy zlecenia i o dzieło w programie do rozliczania PIT - 2015! Jednym ze źródeł przychodów, za które należy złożyć rozliczenie PIT za 2015 rok są umowy zlecenia i o dzieło, które określa się jako działalność wykonywaną osobiście. Oznacza to obowiązek ich rozliczenia w zeznaniu rocznym wraz z innymi dochodami. Podatnicy pracujący na umowę zlecenie i o dzieło powinni złożyć rozliczenie pitu na formularzu PIT-37. Podstawą rozliczenia rocznego jest informacja PIT-11, którą zleceniobiorca powinien otrzymać od   zleceniodawcy nie później niż do końca lutego. Jeśli nie otrzymałeś tego dokumentu od swojego pracodawcy w terminie przeczytaj koniecznie ten artykuł: brak pit-u 11 a rozliczenie roczne podatku 2015

Czytaj więcej