RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozwiedziony małżonek podatnika w świetle rozliczenia PITy 2015

Stosunkowo łatwo jest wypełnić rozliczenie roczne 2015 – kiedy nasza sytuacja podatkowa jest w miarę oczywista. Jednak nie każdy podatnik znajduje się w takiej sytuacji. Niekiedy niektóre podatkowe kwestie bywają na tyle zawiłe i trudne, że niezbędna jest pomoc kogoś, kto wyjaśni i wytłumaczy, jakie rozwiązania możemy podjąć w naszej sytuacji. Jednym z takich kłopotliwych tematów są zobowiązania podatkowe małżonka, który jest po rozwodzie. Pojawia się wtedy mnóstwo pytań:

  • jak się rozliczać,
  • czy pit składa się oddzielnie, czy nadal można razem,
  • co z dostępnością ulg podatkowych dla rozwodników?...

Takie pytania i wiele innych – zadaje sobie w Polsce mnóstwo podatników; byłych już - małżonków...

 

W przypadku wspólnych rozliczeń zasada jest prosta i określa ją ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby móc wspólnie rozliczyć PITy 2015, małżonkowie muszą spełnić następujące kryteria:   

  1. Podleganie pod nieograniczony obowiązek podatkowy;
  2. Wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami, trwająca przez cały rok, którego rozliczenie dotyczy;
  3. Trwanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy;
  4. Złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie wyrażone we wspólnym zeznaniu rocznym.

Czyli jak pokazują przepisy: wspólne rozliczenie roczne 2015 dla małżonków rozwiedzionych nie jest możliwe. Rozwiedzeni małżonkowie nie tracą jednak prawa do różnych ulg, z których w dalszym ciągu mogą korzystać, zwłaszcza w przypadku ulgi na dzieci.

Rozwiedzeni małżonkowie wypełniając swoje pity 2015 mogą skorzystać z bardzo pomocnego narzędzia do rozliczeń podatkowych. Jest nim program pity 2015, będący zupełnie darmową aplikacją, którą każdy bez wyjątku może pobrać z Internetu i zainstalować na swoim komputerze. Tak przyjazny w obsłudze, że nieomal nawet dziecko mogłoby wypełnić za jego pomocą deklarację podatkową. Wystarczy wpisać w rubryki dane, a cała reszta obliczeń wykonywana jest już automatycznie.


Tematyka

Zobacz również

Darowizny pomiędzy małżonkami a roczny podatek w Programie Pity 2015

Rozliczenie roczne 2016 będzie zawierać wszystkie dochody podatnika uzyskane w roku podatkowym 2016. Generalnie, w zakresie rozliczenia PIT 2016, należy wykazać uzyskane darowizny i opłacić od nich stosowny podatek od spadków i darowizn. Program PITy 2016 pozwala na obliczenie wysokości takiego podatku. Program ten wskaże też, w jakiej sytuacji podatek nie musi być zapłacony.

Czytaj więcej

Bezpłatny PITy 2015 Program do rozliczeń małżonków - podatkowe skutki intercyzy małżonków

Zgodnie z przepisami polskiego prawa rodzinnego, małżonkowie mogą zawrzeć intercyzę, czyli umowę regulującą ich ustrój majątkowy. Umowa taka może zostać zawarta zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Intercyza małżonków może ograniczać, wyłączać, ale także rozszerzać wspólność majątkową. zobowiązania podatkowe małżonkaJeżeli umowa intercyzy została zawarta jeszcze przed małżeństwem, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dotyczy tylko i wyłącznie majątku odrębnego podatnika. Jeżeli natomiast umowa taka została zawarta później, już po ślubie, sytuacja wygląda nieco inaczej. Skutki prawne i podatkowe rozpoczynają się z chwilą podpisania tej umowy. Oznacza to, że małżonek jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania podatkowe drugiej strony, jakie istniały do chwili zawarcia intercyzy. Innymi słowy – prawo nie działa wstecz.

Czytaj więcej

Rozliczenie z Programem PITy 2015 ułatwia zaokrąglanie kwot w dół i w górę

Obowiązek rozliczenia się z fiskusem i poprawnego wypełnienia druków podatkowych przysparzał już problemy niejednemu z nas. Tym bardziej, że wytyczne w sprawie druków podatkowych wciąż się zmieniają. Jednym z problemów, jakie napotykamy przy okazji rozliczenia się z urzędem skarbowym, jest kwestia zaokrągleń. Co prawda w druku podatkowym znajdziesz informacje, w którym miejscu kwoty należy zaokrąglić, niemniej nie ma tam informacji, czy należy zaokrąglić kwotę w dół, czy też w górę. Takie dane znajdziesz już w broszurce informacyjnej, przygotowanej specjalnie dla każdego druku podatkowego z osobna. O ile kwestia zaokrągleń może wydawać się nam błahostką, jednak ma duże znaczenie dla poprawności naszego druku, jakim jest rozliczenie roczne 2015. Co ważne, w wielu przypadkach błędne i nieumiejętne zaokrąglanie – może skutkować złym wypełnieniem druku podatkowego.

Czytaj więcej

Rozliczenie roczne w program pity 2015, razem czy osobno? - dylemat małżeński z PIT-em w tle

 Rozliczenie podatkowe za 2015r. w przypadku małżeństw można złożyć na dwa sposoby: rozliczyć się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Zanim jednak zdecydujemy się na którąś z wymienionych opcji, powinniśmy sprawdzić, jakie warunki musimy spełniać, aby móc skorzystać z tych sposobów opodatkowania - pomoże ci w tym program do rozliczania pitówwspółmałżonkowie rozliczenie roczne 2012Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wspólne rozliczenie podatkowe możliwe jest tylko wtedy, gdy związek małżeński trwał przez cały rok podatkowy, a między małżonkami istniała wspólność majątkowa. To oznacza, że nowożeńcy, którzy pobrali się np. w lipcu 2015 roku, nie będą mogli złożyć wspólnego zeznania podatkowego za ten rok, Będą to mogli zrobić dopiero przy składaniu rozliczenia rocznego za rok 2016, kiedy będą małżeństwem przez cały rok podatkowy. Ze wspólnego rozliczenia będą natomiast musieli zrezygnować ci małżonkowie, którzy posiadają rozdzielność majątkową.

Czytaj więcej

Rozliczenie podatkowe 2015 po śmierci współmałżonka – razem czy osobno w PITy 2015 program!

Rozliczenie podatkowe za 2015 rok po śmierci współmałżonka jest możliwe do wypełnienia w programie do rozliczeń PIT. Osoby, które straciły męża lub żonę w trakcie minionego roku, mają prawo do wspólnego rozliczenia PIT, jeśli złożą odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym. Z możliwości wspólnego rozliczenia pitu z 2015 roku mogą skorzystać podatnicy, którzy zawarli związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a ich małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego (np. małżonkowie pobrali się w październiku 2008 r., a mąż zginął w wypadku samochodowym w sierpniu 2008 r.), oraz tych, które pozostawały w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a małżonek zmarł po upływie tego roku, ale przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok. W tej sytuacji wniosek o wspólne rozliczenie podatkowe – co istotne – podpisuje tylko podatnik, który będzie korzystał z tego uprawnienia. Wdowiec czy wdowa nie powinien zatem składać podpisu za zmarłego, choć co do zasady przy tej formie rozliczenia potrzebne są dwa podpisy. Wniosek o wyborze tej formy rozliczenia koniecznie należy złożyć w ustawowym terminie, czyli jeżeli chodzi o dochody osiągnięte w 2015 r. – do 30 kwietnia 2016 r. Niedotrzymanie tego warunku przekreśla prawo do wspólnego rozliczenia pit-u za 2015r.

Czytaj więcej