RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie straty z transakcji kapitałowych w PITy 2015 programie

Inwestując na rynku giełdowym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można liczyć na wysokie zyski w krótkim czasie. Inwestorzy nie tylko kupują akcje, ale również obligacje i certyfikaty strukturyzowane, notowane na giełdzie. Są to transakcje kapitałowe, które mogą przynieść zyski, ale również inwestor może ponieść w wyniku takiej inwestycji stratę. Niektóre produkty strukturyzowane nie zapewniają pełnej ochrony kapitału, a jest ona jedynie warunkowa. Oznacza to, że kapitał zainwestowany przez inwestora w taki produkt będzie chroniony, ale tylko wówczas, gdy zaistnieją wskazane w umowie nabycia produktu, warunki rynkowe. Upraszczając, na inwestycjach w produkty strukturyzowane można również stracić. Taka strata, podobnie jak dochód uzyskiwany z transakcji kapitałowych, musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w rozliczeniu rocznym. Transakcje kapitałowe generujące straty mogą stanowić podstawę odliczenia od dochodu w formularzu PIT.

 

Transakcje kapitałowe

Nie tylko nabywanie obligacji czy też certyfikatów strukturyzowanych jest określane mianem transakcji kapitałowych. Ogólnie rzecz ujmując, transakcja kapitałowa polega na uzyskiwaniu przychodów z papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w tym również z udziałów w spółkach kapitałowych. Jeśli suma przychodów z transakcji kapitałowych jest niższa niż koszty ich uzyskania, wówczas mówimy o stracie z transakcji kapitałowych.

Jakie Pity 2015 dla inwestorów?

Inwestor kupujący certyfikaty strukturyzowane musi uwzględnić swoje przychody w zeznaniu rocznym na formularzu PIT-38. Jednocześnie, w formularzu tym może wykazać stratę i odliczyć ją od podatku. Wszelkie inne straty pochodzące z transakcji kapitałowych również są rozliczane w ramach rozliczenia PIT-38.

Jak rozlicza się stratę z transakcji kapitałowych?

Dochód uzyskany z tytułu przeprowadzanych przez inwestora transakcji kapitałowych można obniżyć o kwotę równą wysokości straty ze źródła przychodów. Stratę z transakcji kapitałowych rozlicza się w ciągu pięciu następujących po sobie lat po jej odniesieniu przez podatnika. Aby móc odliczyć stratę z transakcji kapitałowych w formularzu PIT należy pilnować, aby wysokość obniżenia w poszczególnych latach podatkowych nie była wyższa od połowy tej straty. Podatnik sam może wybrać, w jakim czasookresie rozliczy stratę. Straty nie będzie można odliczyć za rok podatkowy, w którym podatnik nie osiągnął żadnych dochodów.

Jak już zostało powiedziane, Pity 2015 właściwe do rozliczania dochodów i strat z transakcji kapitałowych, to formularze PIT-38. Podstawą do ich wypełnienia w prawidłowy sposób jest PIT-8C wystawiany przez biura maklerskie dla klienta, jak i podmioty, które są stroną umowy zbycia papierów wartościowych. Wymiar podatku od dochodów z produktów strukturyzowanych wynosi 19%.

Program PIT 2015 pomoże rozliczyć stratę z inwestycji kapitałowych

Można samodzielnie dokonać rozliczenia swojego formularza PIT-38 w formie tradycyjnej, papierowej, a następnie złożyć go w Urzędzie skarbowym właściwym względem miejsca zamieszkania podatników. Warto powiedzieć przy tym, że strata związana z nietrafionymi transakcjami kapitałowymi może zostać odliczona również w programie komputerowym. Pity 2015 program umożliwia wypełnienie w sposób prawidłowy i bezbłędny wszystkich formularzy PIT 2015. Program PIT 2015 umożliwia wydrukowanie gotowego formularza, lub jego przesłanie w trybie online do Urzędu skarbowego. Nie ulega wątpliwości, że wykorzystując program PIT 2015 można w szybki i łatwy sposób wypełnić swój PIT i ustrzec się pomyłek. Pity 2015 program przeprowadzi nas krok po kroku po rozliczeniu podatkowym, a także pozwoli na odliczenie straty z transakcji kapitałowych.


Tematyka

Zobacz również

Rozliczanie dochodów kapitałowych w PITy 2015 Programie

Fiskus wymaga od podatników szczegółowych zeznań na temat zarobków pochodzących z różnych źródeł. Jeśli w roku podatkowym, za który się rozliczamy zarobiliśmy jakiś kapitał, to wypełniamy druk PIT-38. Według ustawodawcy - dochody kapitałowe powinny być rozumiane jako wpływy ze sprzedaży lub krótkoterminowego, płatnego pożyczenia papierów wartościowych. Kolejną grupą tak zwanych kapitałów - są udziały, akcje spółek posiadających osobowość prawną. Warto od razu wspomnieć, iż PITy 2015 Program - to wspaniały pomocnik niezależnie od tego, czy wypełniamy PIT-38, PIT-37, czy też inny. Nasze rozliczenie roczne 2015 winno być przedłożone fiskusowi do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Jeśli uzyskaliśmy choćby minimalny zysk ze sprzedaży akcji spółki lub zarobiliśmy cokolwiek na giełdzie papierów wartościowych, to należy się nam zwrot nadpłaconego podatku. Jeśli gramy na giełdzie poprzez biuro maklerskie, to wypłaca nam ono wynagrodzenie pomniejszone już o podatek. Sami nie musimy odprowadzać do Urzędu Skarbowego podatku, ale nadwyżka trafi do nas już z pominięciem domu maklerskiego. W takim przypadku pit 2015 będzie oczywiście formularzem nr 38, na którym ujawnimy nasze faktyczne dochody kapitałowe. 

Czytaj więcej