PITY 2015 Program PITY 2015
Pobierz darmowy program do wypełniania pitów 2015 pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 - PITy 2015 FORMAT

Rozliczenie roczne w program pity 2015, razem czy osobno? - dylemat małżeński z PIT-em w tle

 Rozliczenie podatkowe za 2014r. w przypadku małżeństw można złożyć na dwa sposoby: rozliczyć się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Zanim jednak zdecydujemy się na którąś z wymienionych opcji, powinniśmy sprawdzić, jakie warunki musimy spełniać, aby móc skorzystać z tych sposobów opodatkowania - pomoże ci w tym program do rozliczania pitów.

 

współmałżonkowie rozliczenie roczne 2012Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wspólne rozliczenie podatkowe możliwe jest tylko wtedy, gdy związek małżeński trwał przez cały rok podatkowy, a między małżonkami istniała wspólność majątkowa. To oznacza, że nowożeńcy, którzy pobrali się np. w lipcu 2014 roku, nie będą mogli złożyć wspólnego zeznania podatkowego za ten rok, Będą to mogli zrobić dopiero przy składaniu rozliczenia rocznego za rok 2014, kiedy będą małżeństwem przez cały rok podatkowy. Ze wspólnego rozliczenia będą natomiast musieli zrezygnować ci małżonkowie, którzy posiadają rozdzielność majątkową.

Wspólne zeznanie podatkowe mogą złożyć jedynie te małżeństwa, których obydwie osoby mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli jeden z małżonków zgłosi, że jego miejscem zamieszkania nie jest Polska, małżonkowie stracą prawo wspólnego rozliczenia swoich dochodów. Wspólne  rozliczenie roczne nie będzie możliwe również wtedy, gdy w trakcie roku podatkowego nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania z zagranicy na terytorium Polski. Od tego roku małym wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, w których przynajmniej jedno z małżonków mieszka w którymś z krajów Unii Europejskiej, a przychody osiągnięte w Polsce przez obojga małżonków stanowią co najmniej 75 proc. przychodu całkowitego. Wówczas wspólne złożenie zeznania podatkowego jest możliwe.

Małżonkowie, których powyższe zastrzeżenia nie dotyczą, aby razem rozliczyć się z fiskusem, powinni złożyć stosowny wniosek we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym w ustawowym terminie, tzn. do 30 kwietnia 2014 r. Złożenie wniosku (zeznania) po terminie wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania małżonków.

Wspólne rozliczanie roczne jest korzystne zwłaszcza wtedy, gdy jedno z małżonków przekracza próg podatkowy, a drugie zarabia mało albo wcale. Ale o jednym trzeba pamiętać: małżonkowie, którzy wybrali wspólne rozliczenie podatku, muszą zdecydować, które z nich będzie "podatnikiem", a które "małżonkiem" i konsekwentnie się tego trzymać przy wypełnianiu formularza. Z pewnością będzie to o wiele łatwiejsze, jeśli wykorzystamy w tym celu program do rozliczeń pit.

Warto w tym miejscu dodać, że wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków może być także złożony przez podatnika, który:

- zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego (przeczytaj także: rozliczenie roczne po śmierci współmałżonka)

- pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.

Wspólne rozliczenie małżonków nie będzie niestety możliwe, jeśli któreś z nich miało przychody opodatkowane w formie karty podatkowej lub ryczałtu ani wówczas, gdy sąd orzekł separację oraz jeśli któreś z małżonków prowadziło działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym.