RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie roczne w program pity 2015, razem czy osobno? - dylemat małżeński z PIT-em w tle

 Rozliczenie podatkowe za 2015r. w przypadku małżeństw można złożyć na dwa sposoby: rozliczyć się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Zanim jednak zdecydujemy się na którąś z wymienionych opcji, powinniśmy sprawdzić, jakie warunki musimy spełniać, aby móc skorzystać z tych sposobów opodatkowania - pomoże ci w tym program do rozliczania pitówwspółmałżonkowie rozliczenie roczne 2012Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wspólne rozliczenie podatkowe możliwe jest tylko wtedy, gdy związek małżeński trwał przez cały rok podatkowy, a między małżonkami istniała wspólność majątkowa. To oznacza, że nowożeńcy, którzy pobrali się np. w lipcu 2015 roku, nie będą mogli złożyć wspólnego zeznania podatkowego za ten rok, Będą to mogli zrobić dopiero przy składaniu rozliczenia rocznego za rok 2016, kiedy będą małżeństwem przez cały rok podatkowy. Ze wspólnego rozliczenia będą natomiast musieli zrezygnować ci małżonkowie, którzy posiadają rozdzielność majątkową.

 

Wspólne zeznanie podatkowe mogą złożyć jedynie te małżeństwa, których obydwie osoby mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli jeden z małżonków zgłosi, że jego miejscem zamieszkania nie jest Polska, małżonkowie stracą prawo wspólnego rozliczenia swoich dochodów. Wspólne  rozliczenie roczne nie będzie możliwe również wtedy, gdy w trakcie roku podatkowego nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania z zagranicy na terytorium Polski. Od tego roku małym wyjątkiem od tej reguły są sytuacje, w których przynajmniej jedno z małżonków mieszka w którymś z krajów Unii Europejskiej, a przychody osiągnięte w Polsce przez obojga małżonków stanowią co najmniej 75 proc. przychodu całkowitego. Wówczas wspólne złożenie zeznania podatkowego jest możliwe.

Małżonkowie, których powyższe zastrzeżenia nie dotyczą, aby razem rozliczyć się z fiskusem, powinni złożyć stosowny wniosek we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym w ustawowym terminie, tzn. do 30 kwietnia 2016 r. Złożenie wniosku (zeznania) po terminie wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania małżonków.

Wspólne rozliczanie roczne jest korzystne zwłaszcza wtedy, gdy jedno z małżonków przekracza próg podatkowy, a drugie zarabia mało albo wcale. Ale o jednym trzeba pamiętać: małżonkowie, którzy wybrali wspólne rozliczenie podatku, muszą zdecydować, które z nich będzie "podatnikiem", a które "małżonkiem" i konsekwentnie się tego trzymać przy wypełnianiu formularza. Z pewnością będzie to o wiele łatwiejsze, jeśli wykorzystamy w tym celu program do rozliczeń pit.

Warto w tym miejscu dodać, że wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków może być także złożony przez podatnika, który:

- zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego (przeczytaj także: rozliczenie roczne po śmierci współmałżonka)

- pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.

Wspólne rozliczenie małżonków nie będzie niestety możliwe, jeśli któreś z nich miało przychody opodatkowane w formie karty podatkowej lub ryczałtu ani wówczas, gdy sąd orzekł separację oraz jeśli któreś z małżonków prowadziło działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym.


Tematyka

Zobacz również

Kiedy małżeństwa mają trudniej - Pity 2015 program ułatwiający wspólne rozliczenia z fiskusem

Warunkiem skorzystania ze wspólnej deklaracji podatkowej współmałżonków jest między innymi pozostawanie w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy. Jeśli więc małżeństwo zostało zwarte 2 stycznia 2015 roku, rozliczenie roczne 2015 współmałżonków będzie musiało zostać dokonane odrębnie względem siebie. Jedna deklaracja podatkowa PIT 2015 będzie mogła zostać złożona, jeśli pomiędzy małżonkami panuje wspólność majątkowa i rozliczają się oni na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

Czytaj więcej

Preferencyjne opodatkowanie małżonków po rozwodzie z PITy 2015 Programem

Warunkiem zastosowania preferencyjnej zasady rozliczenia łącznie ze swoim współmałżonkiem jest pozostawanie przez cały rok podatkowy, za który dokonywane jest rozliczenie roczne 2015, w związku małżeńskim. Ponadto, pomiędzy małżonkami musi panować wspólność podatkowa. Dzięki spełnieniu tychże warunków, małżonkowie składają jedną deklarację PIT 2015 w Urzędzie Skarbowym, w której wskazują łączną wysokość swoich dochodów w danym roku podatkowym. Płacą podatek od połowy tej kwoty – według skali podatkowej. Łączne rozliczenie roczne 2015 można przeprowadzić za pośrednictwem PITy 2015 Programu. Etapowo przeprowadza on użytkownika przez wszystkie rubryki formularza Pit 2015, wskazując jednocześnie, co koniecznie powinno się w nich znaleźć. Najbardziej korzystne, wspólne rozliczenie podatkowe będzie dla tych małżeństw, gdzie jedno z małżonków ma niskie albo zerowe dochody w roku podatkowym, natomiast drugie – osiąga dochody, które muszą być opodatkowane według drugiego progu skali podatkowej, wynoszącego 32%. Dzięki temu podatnicy uzyskują od fiskusa zwrot nadpłaconego podatku. Z uwagi na powyższe, wiele małżeństw decyduje się na rozliczenie podatkowe łącznie, z zastosowaniem preferencji podatkowej.

Czytaj więcej

PIT 2015 wspólny z małżonkiem dla nierezydenta podatkowego - PITy 2015 Program

Rozliczenie pit 2015 może być zrealizowane na wspólnym formularzu przez współmałżonków pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, za który następuje rozliczenie. Należy powiedzieć, że konieczne jest przy tym utrzymywanie pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej. W przeciwnym wypadku małżonkowie muszą złożyć w Urzędzie Skarbowym dwa pity 2015.

Czytaj więcej

Dochód zerowy jednego z małżonków w łącznym PIT 2015

Rozliczenie roczne 2015 w wielu przypadkach będzie sporządzane przez podatników z wykorzystaniem preferencji podatkowej, polegającej na wspólnym opodatkowaniu dochodów. Z takiej możliwości korzystają małżonkowie, posiadający wspólność majątkową, w której pozostawali przez cały rok podatkowy, za który chcą się rozliczyć z fiskusem. Wspólne rozliczenie z małżonkiem może uwzględniać ulgi i odliczenia od dochodu i podatku. Pity 2015 program pomaga w prawidłowym uzupełnieniu, krok po kroku, PIT 2015 współmałżonków.

Czytaj więcej