PITY 2015 Program PITY 2015
Pobierz darmowy program do wypełniania pitów 2015 pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 - PITy 2015 FORMAT

Rozliczenie roczne PIT-u 2015 emeryta i rencisty w PITy 2015 program

Emeryci i renciści oraz ich Rozliczenie podatkowe 2014 w programie do rozliczeń PIT.

W jaki sposób emeryci i renciści mogą złożyć rozliczenie podatku uwzględniające ich dochody? Do takiego rozliczenia zobowiązane są instytucje, które wypłacają podatnikowi emeryturę lub rentę (czyli np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Jednak emeryt lub rencista może zawsze sam złożyć PIT za 2014 rok, jeśli chciałby skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych.

 

Organy rentowe, takie jak ZUS, są obowiązane pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych. Emeryt otrzymuje od ZUS emeryturę (pomniejszoną o zaliczki na podatek dochodowy), która stanowi jego dochód. W roli płatnika występuje organ rentowy, który w ciągu roku odprowadza zaliczki na podatek. Natomiast po upływie roku podatkowego organy rentowe są obowiązane w terminie do końca lutego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku PIT-40A podatnikom uzyskującym dochód z wyżej wspomnianych tytułów (między innymi z emerytury) oraz Urzędowi Skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Rozliczenie pit emeryta lub rencisty przez organ rentowy będą możliwe tylko wtedy, gdy podatnik wskaże w oświadczeniu, że poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego, nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów, nie korzysta z odliczeń, nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami małżonka oraz nie korzysta z możliwości opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Może Cię zainteresować również kiedy opłaca się zrobić rozliczenie wspólne pit z małżonkiem.

Mimo tego, iż rencista lub emeryt otrzymał od ZUS formularz PIT-40A, ma on nadal możliwość samodzielnego rozliczenia PIT. Sytuacja taka może powstać, gdy rencista lub emeryt będzie chciał rozliczyć w zeznaniu ulgi podatkowe, do których ma prawo i spełnia wszystkie warunki, aby z nich skorzystać, np. ulgę internetową. W takim przypadku kwoty do rozliczenia na rocznym zeznaniu PIT-37 przyjmuje on z formularza PIT-40A oraz składa wraz z PIT-37 załącznik PIT-O, w którym wykazuje kwotę ulgi. Kwotę tej ulgi wraz z danymi z PIT-40A powinien wyszczególnić w zeznaniu rocznym PIT-37. Z pewnością wszystkie te formalności wypełnisz szybciej i prościej z pomocą programu do rozliczeń pit - taki program znacznie ułatwi Ci wypełnienie PITu. Taki program możesz pobrać za darmo z naszej strony internetowej.

W przypadku gdy przez część roku podatnik jest zatrudniony, a przez pozostałą część roku, po przejściu na emeryturę lub rentę, pobiera świadczenia emerytalne lub rentowe, ZUS wystawia podatnikowi z tytułu wypłaconych świadczeń informację PIT-11A. Podatnik natomiast powinien też otrzymać od zakładu pracy informację PIT-11, w której pracodawca wykazuje dochody wypłacone w czasie trwania zatrudnienia i pobrane zaliczki na podatek. Emeryt lub rencista na podstawie tych informacji, tj. od pracodawcy PIT-11 oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PIT-11A, powinien wypełnić pit na druku PIT-37, w którym dokona ostatecznego rozliczenia pitu rocznego za 2014 rok.