PITY 2015 Program PITY 2015
Pobierz darmowy program do wypełniania pitów 2015 pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 - PITy 2015 FORMAT

Rozliczenie roczne 2015 firm opłacających zryczałtowany podatek dochodowy

Osoby prowadzące jednoosobowe firmy albo spółki i opłacające zryczałtowany podatek dochodowy na zrobienie rozliczenia PITza 2014 rok w programie do rozliczeń i złożenie rozliczenia PIT-28 za 2014 r. mają czas do 1 lutego 2015 r. Ustawowy termin na złożenie zeznania to 31 stycznia, jednak w tym roku wypada on w dzień wolny od pracy.

 

W przypadku ryczałtowców podstawę opodatkowania stanowi przychód, którego nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od rodzaju wykonywanej działalności i wynosi: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3%. Rodzaje działalności i stawki ryczałtu określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

siedziba dużej firmyJeżeli podatnik osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.
Program PIT 2014 dostępny na naszej stronie do pobrania za darmo ułatwi to zadanie.

Osoby składające rozliczenie za 2014 r. w formie ryczałtu powinny prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz karty przychodów pracowników. Powinny też posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów.

Podatnicy rozliczający się w tej formie mają prawo do odliczeń od przychodu wydatków (ulg) określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. odliczeń na ubezpieczenie społeczne, wydatków na internet(tzw.ulga internetowa), ulgi dla honorowych dawców krwi, ulgi rehabilitacyjnej, odliczeń darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego i na cele kultu religijnego (przeczytaj: rozliczenie darowizny w pit).

Należy jednak pamiętać, że odliczeń tych nie można dokonywać, jeżeli zostały już odliczone od dochodu lub zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (chodzi tutaj o odliczenia dokonywane w ramach rozliczenia pit-y 36 i PIT-37 które także wypełnisz za pomocą programu do rozliczania pitów). Od ryczałtu natomiast nie można niestety odliczyć ulgi na dzieci.

Ryczałt pomniejsza się o kwoty zapłaconych w roku podatkowym przez podatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość odliczenia z tego tytułu nie może jednak przekroczyć kwoty odpowiadającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Pod warunkiem, że kwota ta nie została odliczona od podatku dochodowego (chodzi tutaj o odliczenia dokonywane w ramach zeznań PIT-36 i PIT-37).

Należy pamiętać, że osoby rozliczające się ryczałtowo nie mogą składać wspólnego rozliczenia rocznego z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Może Cię zainteresować artykuł:
kiedy opłaca się rozliczać wspólnie z małżonkiem

Zeznanie PIT-28 można składać osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą. Póki co ryczałtowcy nie mogą jeszcze składać zeznań podatkowych przez internet bez posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Za niezłożenie rozliczenia pit w terminie grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe. Wynosi ona od 1/10 do 20-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia (od tego roku jest to 1317 zł). Kara grzywny może wynosić więc od 131,70 zł do 26 340 zł.