RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie roczne 2015 firm opłacających zryczałtowany podatek dochodowy

Osoby prowadzące jednoosobowe firmy albo spółki i opłacające zryczałtowany podatek dochodowy na zrobienie rozliczenia PITza 2015 rok w programie do rozliczeń i złożenie rozliczenia PIT-28 za 2015 r. mają czas do 1 lutego 2016 r. Ustawowy termin na złożenie zeznania to 31 stycznia, jednak w tym roku wypada on w dzień wolny od pracy. W przypadku ryczałtowców podstawę opodatkowania stanowi przychód, którego nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od rodzaju wykonywanej działalności i wynosi: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3%. Rodzaje działalności i stawki ryczałtu określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

siedziba dużej firmyJeżeli podatnik osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.
Program PIT 2015 dostępny na naszej stronie do pobrania za darmo ułatwi to zadanie.

Osoby składające rozliczenie za 2015 r. w formie ryczałtu powinny prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz karty przychodów pracowników. Powinny też posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów.

Podatnicy rozliczający się w tej formie mają prawo do odliczeń od przychodu wydatków (ulg) określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. odliczeń na ubezpieczenie społeczne, wydatków na internet(tzw.ulga internetowa), ulgi dla honorowych dawców krwi, ulgi rehabilitacyjnej, odliczeń darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego i na cele kultu religijnego (przeczytaj: rozliczenie darowizny w pit).

Należy jednak pamiętać, że odliczeń tych nie można dokonywać, jeżeli zostały już odliczone od dochodu lub zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (chodzi tutaj o odliczenia dokonywane w ramach rozliczenia pit-y 36 i PIT-37 które także wypełnisz za pomocą programu do rozliczania pitów). Od ryczałtu natomiast nie można niestety odliczyć ulgi na dzieci.

Ryczałt pomniejsza się o kwoty zapłaconych w roku podatkowym przez podatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość odliczenia z tego tytułu nie może jednak przekroczyć kwoty odpowiadającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Pod warunkiem, że kwota ta nie została odliczona od podatku dochodowego (chodzi tutaj o odliczenia dokonywane w ramach zeznań PIT-36 i PIT-37).

Należy pamiętać, że osoby rozliczające się ryczałtowo nie mogą składać wspólnego rozliczenia rocznego z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Może Cię zainteresować artykuł:
kiedy opłaca się rozliczać wspólnie z małżonkiem

Zeznanie PIT-28 można składać osobiście w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą. Póki co ryczałtowcy nie mogą jeszcze składać zeznań podatkowych przez internet bez posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Za niezłożenie rozliczenia pit w terminie grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe. Wynosi ona od 1/10 do 20-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia (od tego roku jest to 1317 zł). Kara grzywny może wynosić więc od 131,70 zł do 26 340 zł.


Tematyka

Zobacz również

Do kiedy trzeba podjąć decyzję o rozliczaniu ryczałtem? Zeznanie roczne z Programem Pity 2015

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą do wyboru są cztery rodzaje opodatkowania ich przychodów, mianowicie skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. Wybór ryczałtu jako formy rozliczenia z fiskusem musi być poprzedzony zgłoszeniem naczelnikowi Urzędu Skarbowego takiej formy opodatkowania. PIT 2015 w przypadku, gdy zastosowane jest opodatkowanie ryczałtem, wypełniany jest na druku PIT-28. Rozliczenie roczne 2015 jest wówczas dokonywane według jednej, ustalonej dla podatnika, stawki podatkowej. Program Pity 2015 pomoże w rozliczeniu ryczałtowców.

Czytaj więcej

Ryczałtowe wielkości uzyskania przychodów a Program PITy 2015

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wskazuje zasady zastosowania ryczałtu ewidencjonowanego, jako jednej z metod opodatkowania przychodów podatników. Program pity 2015 pomoże wypełnić pity 2015 na druku PIT-28 przeznaczonym dla ryczałtowców.

Czytaj więcej

Co możemy odliczyć programem PIT 2015 płacąc ryczałt?

Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą ma do wybrania kilka form opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. Z tej ostatniej formy mogą skorzystać osoby prowadzące działalność samodzielnie jak i w postaci spółki cywilnej. Podstawę opodatkowania jest tutaj przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość ryczałtu określa wykonywana działalność i może wynosić 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% wszystkie wyszczególnione formy działalności określa ustawa. W przypadku ryczałtu rozliczenie roczne 2015 przebiega nieco inaczej. Podatnik ma mniej czasu na złożenie pit 2015, bo tylko do 31 stycznia 2016 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że podatnicy mają problem z rozliczeniem w ciągu 4 miesięcy osoba na ryczałcie ma tego czasu trzy razy mniej. Stąd, aby cały proces przebiegał szybko i sprawnie warto sięgnąć po program PITy 2015. Dlaczego? Ponieważ podatnik może uniknąć wielu błędów, które trafiają się przy tradycyjnych rozliczeniach.

Czytaj więcej

Sposób rozliczenie PITY 2015 a kwoty umów zleceń

Podatnik pracował w ubiegłym roku podatkowym na podstawie umowy-zlecenia. Na umowie zapłata za zlecenie została ustalona na 200 zł. Natomiast faktycznie podatnik dostał 150 zł. Jaką kwotę podatnik powinien uwzględnić przy wypełnianiu rozliczenia rocznego przez  program komputerowy do rozliczania PIT?

Czytaj więcej