RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie renty lub emerytury z KRUS w darmowym PIT 2015 Program

Do końca lutego 2016 r. KRUS przekaże wszystkim pobierającym z Kasy emeryturę lub rentę formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego). W minionym roku KRUS, zgodnie z przepisami, potrącał zaliczki na podatek dochodowy w kwocie równej 18 proc. dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej od początku roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł) minus kwota 46 zł 33 gr (tzw. ulga w zaliczce).

 

fotografia emerytów i rencistówZ doświadczeń ostatnich lat wynika, że w zdecydowanej większości przypadków KRUS rozliczy rozliczenie podatkowe 2015 za emeryta lub rencistę i wystawi formularz PIT-40A. Jeżeli emeryt lub rencista otrzyma z KRUS PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego nie osiągał w 2015 r. innego przychodu, który podlega opodatkowaniu, nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2015.

Jednak emeryt lub rencista może – mimo otrzymania takiego formularza – samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym poprzez program do rozliaczania PIT (jeśli na przykład chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem czy dzieckiem, skorzystać z ulg podatkowych czy przekazać 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego).

KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty m.in. gdy emeryturę lub rentę w ciągu roku wypłacała więcej niż jedna jednostka (np. w przypadku miejsca zamieszkania), albo gdy świadczenie najpierw było wypłacane przez ZUS, potem przez KRUS (lub odwrotnie). W takich sytuacjach KRUS przekaże zainteresowanemu formularz PIT-11A - emeryt lub rencista musi bezwzględnie sam wypełnić zeznanie podatkowe pity (najłatwiej przez program do rozliczania PIT 2015) i złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37) w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.


Tematyka

Zobacz również

Rozliczenie PIT dorabiającego emeryta

Emeryt uzyskuje świadczenie emerytalne albo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Emerytura podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy w takim wypadku jest ZUS lub KRUS. W rzeczywistości emeryt nie musi składać samodzielnie rozliczenie PIT, pomimo faktu obłożenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń emerytalnych. Pity emerytów wypełniają bowiem sami płatnicy. Takie rozliczenie roczne jest ważne i poprawnie złożone do Urzędu Skarbowego, jeśli emeryt w danym roku podatkowym nie uzyskiwał żadnych dodatkowych dochodów, np. z pracy zawodowej lub z  prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli emeryt uzyskując świadczenie emerytalne dorabiał do emerytury, będzie musiał sam rozliczyć się z fiskusem w ramach odpowiedniego rozliczenia podatkowego. Na jakich drukach pity emerytów powinny być składane w Urzędach Skarbowych?

Czytaj więcej

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego z korzystną ulgą - podatek z Programem PITy 2015

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego pozwalają oszczędzać na przyszłą emeryturę. Dzięki regularnemu odprowadzaniu na nie swoich składek, dana osoba może liczyć na dodatkowe świadczenie emerytalne na starość. Jeszcze jedną korzyścią wiążącą się z założeniem własnego IKZE, jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej z tego tytułu. Program Pity 2015 pomoże podatnikowi w ujęciu takiej ulgi w deklaracji, jaką jest PIT2015.

Czytaj więcej

Rozliczenie roczne PIT-u 2015 emeryta i rencisty w PITy 2015 program

Emeryci i renciści oraz ich Rozliczenie podatkowe2015 w programie do rozliczeń PIT. W jaki sposób emeryci i renciści mogą złożyć rozliczenie podatku uwzględniające ich dochody? Do takiego rozliczenia zobowiązane są instytucje, które wypłacają podatnikowi emeryturę lub rentę (czyli np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Jednak emeryt lub rencista może zawsze sam złożyć PIT za 2015 rok, jeśli chciałby skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych.

Czytaj więcej