RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie podatkowe w PIT 2015 program a zapłata podatku w późniejszym terminie ?

Z Twojego rozliczenia podatkowego za 2015 rok podatnika okazało się, że konieczna jest dopłata podatku?
Czy należy ją uiścić jednocześnie ze złożeniem zeznania w urzędzie skarbowym? A może złożyć rozliczenie PIT za 2015r. w styczniu, a podatek wpłacić na konto urzędu skarbowego dopiero 30 kwietnia? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzięc w poniższym artykule. Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że nie ma obowiązku jednoczesnego wykonania obu czynności, tzn. złożenia rozliczenia rocznego za ubiegły rok i zapłaty podatku. Czyli można to zrobić w różnych terminach. Należy jedynie pamiętać, aby zarówno z jednym jak i drugim obowiązkiem zdążyć przed końcem kwietnia. Równie ważne jest to, że podatek wynikający z wypełnionego w pit-a trzeba uregulować bez względu na jego wysokość. Nie można czuć się zwolnionym z tego obowiązku, nawet jeśli do zapłaty jest kilka czy kilkanaście złotych. Choć prawdą jest, że niezapłacenie "groszowego" podatku nie zawsze musi skutkować interwencjami urzędników skarbowych i wezwaniem do zapłaty. Po prostu niekoniecznie muszą być zainteresowani wyegzekwowaniem należnego podatku. Zresztą, zgodnie z Ordynacją podatkową, urząd skarbowy może z własnej inicjatywy umorzyć niewielki dług.

 

Będzie to możliwe, jeśli kwota zaległości podatkowej nie przekroczy pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie jest to 44 zł). Tutaj możesz przeczytać cały tekst: Ordynacja podatkowa.

Natomiast jeśli już wpłacamy podatek wyliczony np. w  programie do rozliczeń PIT za 2015r., warto zadbać o to, by na dowodzie zapłaty lub na przelewie były wystarczające dane identyfikujące podatnika (imię, nazwisko, adres, NIP, i wskazanie z którego wynika podatek do zapłaty - np. PIT-37 za 2015 rok).

Warto również wiedzieć, że zgodnie z art. 60 ordynacji podatkowej za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

- przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;

- w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

wpłata podatku z PITy 2012 programW przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika w banku lub instytucji kredytowej niemających siedziby lub oddziału na terytorium Polski - za termin zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia tego rachunku, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego w terminie 5 kolejnych dni roboczych. W razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym organu podatkowego. Pozatym jeśli już postarałeś się wypełnić swój pit w programie, to warto również zapłacić obliczony podatek 2015 w terminie.

Zlecenia płatnicze na rzecz organów podatkowych mogą być składane również w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu oprogramowania udostępnionego przez banki lub inną instytucję finansową uprawnioną do przyjmowania zleceń płatniczych albo w inny sposób uzgodniony z bankiem lub inną instytucją przyjmującą zlecenie. Zlecenie to powinno zawierać dane identyfikujące wpłacającego, w tym NIP oraz powinno wskazywać tytuł wpłaty. Niepodanie lub błędne podanie tych informacji stanowi podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu.


Tematyka

Zobacz również

Aktualne formularze PIT w PITy 2015 programie

Niejednokrotnie zdarza się, że podatnicy zaskakiwani są zmianami w przepisach prawa. Pociągają one za sobą także zmiany w formularzach podatkowych. Przykładem może być zmiana dotycząca odejścia od używania Numerów Identyfikacji Podatkowej (NIP) przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Za sobą mamy także zmianę dotyczącą przekazywania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, liczne zmiany co do korzystania z przysługujących nam ulg i odliczeń podatkowych, czy zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania osób samotnie wychowujących dziecko, a to tylko niektóre z licznych przykładów. Można przyjąć, że każdego roku ordynacja podatkowa i pozostałe ustawy podatkowe ulegają zmianie, a co za tym idzie – zmieniają się także formularze do rozliczania, jakimi są PITy. Trudno sobie wyobrazić, aby każdy podatnik śledził wszystkie te zmiany, był na bieżąco z każdym przepisem podatkowym i miał świadomość, kiedy i w jaki sposób zmienią się w danym roku formularze. Z pewnością nie każdy wie, jakie zmiany czekają nas w związku z rozliczeniem PIT 2015.

Czytaj więcej

Formularze podatkowe dostępne dla każdego w bezpłatnym Programie PITy 2015

Kiedy niebłagalnie zbliża się początek nowego roku, nieubłaganie zbliża się też termin naszego rozliczenia z urzędem skarbowym. A co za tym idzie i czas wypełniania formularzy podatkowych, na których sporządzamy rozliczenie roczne 2015. Do wyboru w chwili obecnej mamy dwie wersje druku pit 2015; formę papierową i jej opcję elektroniczną. O ile wersja elektroniczna daje nam nieograniczone możliwości poprawy, czy też zmiany naszego zeznania rocznego, o tyle papierowe odpowiedniki formularzy podatkowych w przypadku konieczności poprawek, przysporzą nam jedynie problemu. A to za sprawą konieczności ponownego przepisania naszego druku Pit 2015.

Czytaj więcej