PITY 2015 Program PITY 2015
Pobierz darmowy program do wypełniania pitów 2015 pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 - PITy 2015 FORMAT

Rozliczenie podatkowe 2015 po śmierci współmałżonka – razem czy osobno w PITy 2015 program!

Rozliczenie podatkowe za 2014 rok po śmierci współmałżonka jest możliwe do wypełnienia w programie do rozliczeń PIT. Osoby, które straciły męża lub żonę w trakcie minionego roku, mają prawo do wspólnego rozliczenia PIT, jeśli złożą odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym.

 

Z możliwości wspólnego rozliczenia pitu z 2014 roku mogą skorzystać podatnicy, którzy zawarli związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a ich małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego (np. małżonkowie pobrali się w październiku 2008 r., a mąż zginął w wypadku samochodowym w sierpniu 2008 r.), oraz tych, które pozostawały w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a małżonek zmarł po upływie tego roku, ale przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok (np. 11 stycznia 2014 r.).

W tej sytuacji wniosek o wspólne rozliczenie podatkowe – co istotne – podpisuje tylko podatnik, który będzie korzystał z tego uprawnienia. Wdowiec czy wdowa nie powinien zatem składać podpisu za zmarłego, choć co do zasady przy tej formie rozliczenia potrzebne są dwa podpisy. Wniosek o wyborze tej formy rozliczenia koniecznie należy złożyć w ustawowym terminie, czyli jeżeli chodzi o dochody osiągnięte w 2014 r. – do 30 kwietnia 2014 r. Niedotrzymanie tego warunku przekreśla prawo do wspólnego rozliczenia pit-u za 2014r.

Rozliczając się ze zmarłym małżonkiem należy wypełnić formularz PIT-36 albo PIT-37, w zależności od rodzaju wykazywanych tam dochodów, podobnie jak należałoby to zrobić, gdyby małżonek dożył wspólnego rozliczenia. Różnica polega jedynie na tym, że zmarły małżonek nie podpisze rozliczenia.

śmierć żony a rozliczenie podatkoweDo ustalenia dochodu zmarłego małżonka niezbędny będzie formularz PIT-11 z jego zakładu pracy. Pracodawca zmarłego współmałżonka nie może odmówić przekazania informacji o uzyskanych przez zmarłego dochodach jego żyjącemu małżonkowi. Gdyby jednak się ociągał, dobrze jest wystąpić z pisemną prośbą o przekazanie oryginału lub kopii formularza PIT-11. Z tej możliwości mogą też skorzystać osoby, które wiedzą, że ich współmałżonek wykonywał dodatkową pracę na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Gdyby jednak pracodawca nadal zwlekał z przekazaniem PIT-11, warto powiadomić go o zamiarze poinformowania o tym fakcie urzędu skarbowego. Rozczenie podatkowe 2014 lepiej złoźyć na czas. Pobierz program do rozliczeń PIT już dziś.

W razie wątpliwości, czy dobrze ustaliliśmy dochód zmarłego małżonka, warto do składanego zeznania podatkowego dołączyć pismo, w którym wyjaśnimy nasze problemy z określeniem dochodu. Ewentualne błędy zawsze możemy skorygować, także wtedy, gdy z opóźnieniem dojdzie do nas PIT-11 od byłego pracodawcy współmałżonka albo gdy w ramach czynności sprawdzających urząd skarbowy dopatrzy się pomyłki w naszym rozliczeniu.

Warto także zauważyć, że w związku ze śmiercią małżonka w ciągu roku podatkowego, małżonek żyjący nabywa prawo do rozliczenia pitu roczneog jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Natomiast korzystając ze wspólnego rozliczenia ze zmarłym w ciągu roku małżonkiem podatnik traci prawo do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Można wybrać albo jedno, albo drugie rozwiązanie. W zależności od sytuacji każda z opcji może oznaczać różny poziom korzyści finansowych. Jeżeli oba rozwiązania miałyby przynieść identyczne korzyści finansowe, lepiej wówczas wybrać rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko, pozostawiając urzędowi skarbowemu kwestię poprawności udokumentowania dochodów zmarłego małżonka.

Niestety, prawo do wspólnego rozliczenia nie przysługuje, kiedy małżonek przepadł bez wieści (np. mąż wyjechał do pracy za granicą i ślad po nim zaginął lub żona wyszła z domu i dotychczas nie wróciła). W takich sytuacjach małżonkowie nie tylko nie mogą rozliczyć się wspólnie, ale i nie mogą złożyć zeznania za zaginionego małżonka. Wtedy on sam (sama) osobiście będzie odpowiadał wobec fiskusa za niezłożenie rozliczenia w terminie. Przeczytaj także: kiedy się opłaca wspólne rozliczenie deklaracji podatkowej ?