RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie podatkowe 2015 PIT od dochodów z giełdy pit-38 w PITy 2015 program

Rozliczenie podatkowe 2015 od dochodów z giełdy - jak je rozliczyć w programie do rozliczeń PIT? Inwestorzy, którzy w 2015 roku osiągnęli dochody na giełdzie, muszą do 30 kwietnia bieżącego roku złożyć pity roczne za ubiegły (2015) rok. Dochodów kapitałowych nie łączy się z innymi dochodami w rozliczeniu podatkowym takimi jak z pracy na etacie, działalności gospodarczej, emerytury czy renty. To zupełnie różne sprawy. I różne PIT-y. Jeżeli podatnik w 2015 roku miał dochody z pracy, ale inwestował także na giełdzie, złoży dwa oddzielne formularze: PIT-37 na dochody z pracy i PIT-38 na dochody z inwestycji kapitałowych, m.in. ze sprzedaży akcji.

 

rozliczenie podatku 2012 giełdaPo zakończeniu roku podatkowego inwestor otrzymuje od biura maklerskiego PIT-8C, w którym znajdują się nie tylko informacje o osiągniętych dochodach, ale także poniesionych stratach i kosztach w minionym roku podatkowym. Zanim dokonamy ostatecznego rozliczenia PIT z urzędem skarbowym warto wcześniej sprawdzić czy wyliczenia biur maklerskich są zgodne z rzeczywistością - praktyka pokazuje, że zdarzają się w nich błędy. Jeżeli zatem inwestor uważa, że podatek giełdowy został źle obliczony, powinien on skontaktować się z domem maklerskim. Można wtedy poprosić o szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji wraz z ich skutkiem podatkowym. Jeśli podatnik nadal będzie uważał, że w jego deklaracji pojawił się błąd, powinien złożyć reklamację. Gdy wszystko zostanie wyjaśnione i otrzymasz poprawnie wypełniony PIT-8c wówczas PIT-38 wypełnisz już przy pomocy programu do pitów, który jest dostępny do pobrania za darmo na naszej stronie.

Na podstawie otrzymanych z bura maklerskiego informacji inwestorzy giełdowi wypełniają potem pit-y na formularzu PIT-38. Na szczęście formularz ten ma zaledwie dwie strony i jeśli będziemy go wypełniać wykorzystując program do rozliczania pitow - wówczas zajmie to nam dosłownie chwilę. Nie ma bowiem tutaj żadnych ulg ani odliczania składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. Nie ma także wspólnego opodatkowania małżonków ani wyliczania podatku na podstawie skali z kilkoma stawkami. Stawka jest jedna - od dochodu płaci się 19 proc. podatku. Jednak wśród wielu zalet, jest także jeden mankament: ponieważ w ciągu roku od zysków ze sprzedaży akcji inwestor nie płaci zaliczek na podatek, teraz musi on wyciągnąć z portfela całą kwotę i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego całą, roczną kwotę podatku. Dla niektórych to może być poważny kłopot - są inwestorzy, którzy sprzedają akcje na zapłatę podatku, a niektórzy posiłkują się kredytami.

Jak już wspomnieliśmy, do rozliczenia podlega dochód z inwestycji na giełdzie. Ten dochód to różnica między przychodem ze sprzedaży akcji, czyli ceną, po jakiej zostały sprzedane, a kosztami jego uzyskania. Kosztem uzyskania w przypadku inwestycji na giełdzie są m.in. cena, po jakiej akcje zostały kupione, opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego, prowizje związane z kupnem i sprzedażą akcji, prenumerata pism branżowych oraz odsetki od kredytów na zakup akcji. Niektóre urzędy skarbowe akceptują również koszty rozmów telefonicznych z biurem maklerskim.

Ale nie każda inwestycja giełdowa przynosi dochód. Czasami kończy się ona stratą. Strata powstaje, gdy koszty uzyskania przychodu są wyższe niż sam przychód, czyli zwykle wtedy, gdy inwestycja nie przyniesie zysków i gdy akcje czy udziały sprzedajemy po cenie niższej niż ta, po której je kupiliśmy. Na szczęście o straty z inwestycji na giełdzie w danym roku podatkowym można sobie obniżyć dochód uzyskany w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość tego obniżenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć 50 proc. kwoty straty.


Tematyka

Zobacz również

Co grozi w sytuacji nieujawnienia wszystkich źródeł przychodów?

Polscy rezydenci podatkowi objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są zobowiązani do rozliczania się z fiskusem ze wszystkich dochodów - krajowych i zagranicznych. Ich zeznania Pity muszą trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego w terminie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Deklaracja PIT może uwzględniać tylko przychody podatnika lub przychody i koszty, gdy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem podatkowym. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy rozliczenie roczne jest składane na drukach PIT-36 lub PIT-37, w związku z opodatkowaniem dochodów na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Jeśli fiskus w toku kontroli finansów podatnika odkryje nieujawnione źródła przychodów, nieujęte w rocznym rozliczeniu podatkowym, może nałożyć na podatnika karę finansową i pociągnąć go do odpowiedzialności karno-skarbowej za wykroczenie lub przestępstwo podatkowe, w zależności od wysokości uszczuplenia finansów Skarbu Państwa przez podatnika. Nie ma przy tym większego znaczenia to, czy nieujawnienie pewnych źródeł przychodów miało charakter nieumyślny czy zamierzony. 

Czytaj więcej

Czy obowiązek podatkowy PIT 2015 dotyczy każdej osoby fizycznej?

Obowiązek rozliczenia z fiskusem spoczywa na każdej osobie fizycznej, która pobiera jakiekolwiek dochody. Są jednak grupy podatników, za które obowiązek podatkowy spełniają inne organa państwowe. Koronny przypadek, to emeryci i renciści, którzy nie mają żadnych innych dochodów, niż te pobierane z ZUS lub KRUS. W ich przypadku dwie wspomniane instytucje rozliczają się w imieniu podatnika z jego Urzędem Skarbowym. Osobiście pit 2015 nie musi być składany również przez zarobkujących nieletnich, o ile ich rodzice uwzględniają takie przychody w swoim zeznaniu podatkowym. Warto dodać, iż obowiązek podatkowy za osoby bezrobotne, pobierające zasiłki i inne świadczenia z Urzędu Pracy, także jest rozliczany przez płatnika tych osób.

Czytaj więcej