PITY 2015 Program PITY 2015
Pobierz darmowy program do wypełniania pitów 2015 pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 - PITy 2015 FORMAT

Rozliczenie podatkowe 2015 PIT od dochodów z giełdy pit-38 w PITy 2015 program

Rozliczenie podatkowe 2014 od dochodów z giełdy - jak je rozliczyć w programie do rozliczeń PIT?

Inwestorzy, którzy w 2014 roku osiągnęli dochody na giełdzie, muszą do 30 kwietnia złożyć pity roczne za ubiegły (2014) rok.

Dochodów kapitałowych nie łączy się z innymi dochodami w rozliczeniu podatkowym takimi jak z pracy na etacie, działalności gospodarczej, emerytury czy renty. To zupełnie różne sprawy. I różne PIT-y. Jeżeli podatnik w 2014 roku miał dochody z pracy, ale inwestował także na giełdzie, złoży dwa oddzielne formularze: PIT-37 na dochody z pracy i PIT-38 na dochody z inwestycji kapitałowych, m.in. ze sprzedaży akcji.

 

rozliczenie podatku 2012 giełdaPo zakończeniu roku podatkowego inwestor otrzymuje od biura maklerskiego PIT-8C, w którym znajdują się nie tylko informacje o osiągniętych dochodach, ale także poniesionych stratach i kosztach w minionym roku podatkowym. Zanim dokonamy ostatecznego rozliczenia PIT z urzędem skarbowym warto wcześniej sprawdzić czy wyliczenia biur maklerskich są zgodne z rzeczywistością - praktyka pokazuje, że zdarzają się w nich błędy. Jeżeli zatem inwestor uważa, że podatek giełdowy został źle obliczony, powinien on skontaktować się z domem maklerskim. Można wtedy poprosić o szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji wraz z ich skutkiem podatkowym. Jeśli podatnik nadal będzie uważał, że w jego deklaracji pojawił się błąd, powinien złożyć reklamację. Gdy wszystko zostanie wyjaśnione i otrzymasz poprawnie wypełniony PIT-8c wówczas PIT-38 wypełnisz już przy pomocy programu do pitów, który jest dostępny do pobrania za darmo na naszej stronie.

Na podstawie otrzymanych z bura maklerskiego informacji inwestorzy giełdowi wypełniają potem pit-y na formularzu PIT-38. Na szczęście formularz ten ma zaledwie dwie strony i jeśli będziemy go wypełniać wykorzystując program do rozliczania pitow - wówczas zajmie to nam dosłownie chwilę. Nie ma bowiem tutaj żadnych ulg ani odliczania składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. Nie ma także wspólnego opodatkowania małżonków ani wyliczania podatku na podstawie skali z kilkoma stawkami. Stawka jest jedna - od dochodu płaci się 19 proc. podatku. Jednak wśród wielu zalet, jest także jeden mankament: ponieważ w ciągu roku od zysków ze sprzedaży akcji inwestor nie płaci zaliczek na podatek, teraz musi on wyciągnąć z portfela całą kwotę i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego całą, roczną kwotę podatku. Dla niektórych to może być poważny kłopot - są inwestorzy, którzy sprzedają akcje na zapłatę podatku, a niektórzy posiłkują się kredytami.

Jak już wspomnieliśmy, do rozliczenia podlega dochód z inwestycji na giełdzie. Ten dochód to różnica między przychodem ze sprzedaży akcji, czyli ceną, po jakiej zostały sprzedane, a kosztami jego uzyskania. Kosztem uzyskania w przypadku inwestycji na giełdzie są m.in. cena, po jakiej akcje zostały kupione, opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego, prowizje związane z kupnem i sprzedażą akcji, prenumerata pism branżowych oraz odsetki od kredytów na zakup akcji. Niektóre urzędy skarbowe akceptują również koszty rozmów telefonicznych z biurem maklerskim.

Ale nie każda inwestycja giełdowa przynosi dochód. Czasami kończy się ona stratą. Strata powstaje, gdy koszty uzyskania przychodu są wyższe niż sam przychód, czyli zwykle wtedy, gdy inwestycja nie przyniesie zysków i gdy akcje czy udziały sprzedajemy po cenie niższej niż ta, po której je kupiliśmy. Na szczęście o straty z inwestycji na giełdzie w danym roku podatkowym można sobie obniżyć dochód uzyskany w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość tego obniżenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć 50 proc. kwoty straty.