RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie PIT 2015: czy sprzedaż samochodu trzeba ująć w PIT-36?

O tym, że w zeznaniu  rocznym pit za 2015r. trzeba wykazać wszystkie zarobione pieniądze, wie większość podatników. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w picie  trzeba też ująć inne przychody, np. uzyskane ze sprzedaży auta. Tymczasem podatnik, który sprzedał w 2015 r. auto osobowe przed upływem pół roku od momentu jego zakupu, musi tę transakcję wykazać na przykład poprzez program do rozliczeń pit w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2015 rok w rubryce inne źródła. Jeżeli bowiem ktoś często dokonuje sprzedaży pojazdów z zamiarem zarobkowym, to należałoby uznać, że prowadzi działalność gospodarczą – ostrzegają doradcy podatkowi. Przy sprzedaży auta przed upływem pół roku podatnik najczęściej poniesie stratę. Nie zapłaci więc podatku. Stratę jednak będzie można rozliczyć w ciągu 5 lat, ale tylko z dochodami z tego samego źródła.

 

Gdy zbycie rzeczy ruchomej nastąpiło po upływie pół roku od końca miesiąca, w którym doszło do nabycia, wówczas w ogóle nie rozpoznajemy przychodu i taka transakcja nie rodzi skutków w zeznaniu PIT. Dochód ze sprzedaży rzeczy ruchomych powinien być wykazany na przykład poprzez program do rozliczeń PIT w zeznaniu PIT-36 w pozycji inne źródła (wiersz 8) w terminie do 30 kwietnia i opodatkowany według skali podatkowej (ze stawkami 18 i 32 proc.). Nie ma natomiast obowiązku odprowadzania zaliczek od takiego dochodu w trakcie roku – twierdzą eksperci podatkowi.

Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży samochodu a kosztem jego nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. Przychodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (np. koszty pośrednictwa w zbyciu, koszty zawarcia umowy, wystawienia na aukcji). Jeżeli cena, bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Eksperci podatkowi tłumaczą, że za koszty uzyskania przychodu uważa się przede wszystkim udokumentowane koszy nabycia. Będzie to zatem cena zakupu samochodu. Za nakłady należałoby uznać np. zakup części zamiennych czy koszty modernizacji, montażu dodatkowego wyposażenia.


Tematyka

Zobacz również

Czy dojazd samochodem do sklepu także podlega pod ulgę rehabilitacyjną w Pit 2015

Osoby posiadające orzeczenie lekarskie zaświadczające o niepełnosprawności, mogą korzystać z odliczenia podatku o nazwie ulga rehabilitacyjna. W tej kwestii bardzo ciekawym zagadnieniem jest sprawa samochodu osoby niepełnosprawnej. Jak podaje Program Pity 2015, ustawodawca rozróżnia tutaj nielimitowaną kwotę odliczenia na przystosowanie samochodu ma potrzeby osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast mniej liberalnie podchodzi do kosztów poniesionych na użytkowanie tegoż pojazdu. Tutaj spotykamy się z limitem, a ulga do realnego odliczenia, to maksymalnie 2 280 zł rocznie. Zeznanie PIT 2015 osoby korzystającej z ulgi rehabilitacyjnej dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych na użytkowanie pojazdu, nie jest nadto szczegółowe.

Czytaj więcej

Czy deklaracja PIT 2015 przez Internet jest najszybszą formą rozliczenia z fiskusem?

Podatnicy zobowiązani do corocznych rozliczeń z fiskusem muszą być świadomi, iż najpóźniej do 30 kwietnia 2016 powinni dostarczyć do Urzędu Skarbowego swój PIT za ubiegły rok podatkowy. Dokumenty dostarczyć można nie tylko w tradycyjny sposób, czyli zanosząc zeznanie do właściwego terytorialnie Urzędu, deklaracja PIT 2015 może być złożona także w formie elektronicznej. Warto wiedzieć, iż rozliczenie roczne 2015 w formie elektronicznej zapewnia większą wygodę podatnikowi. Nie wychodząc z domu oszczędzamy swój cenny czas, a deklaracja jest tak samo ważna jak ta papierowa, złożona w siedzibie fiskusa.

Czytaj więcej

Czy mogę zbyć nieruchomość jako towar w ramach działalności gospodarczej? Podatki w praktyce z PITy 2015 Programem

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą, istnieją przypadki, w których składniki majątku, czy też nieruchomość, możesz wpisać w poczet środków trwałych. Jeśli posiadając nieruchomość wpisaną w poczet ewidencji środków trwałych, zdecydujesz się na jej sprzedaż, wówczas transakcja ta będzie traktowana jako przychód osiągnięty ze sprzedaży towaru w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Oczywiście pod warunkiem, że nieruchomość jako towar wykorzystywana była przez nas do prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście, jak każdy przychód, tak i w tym przypadku, koniecznym jest jego opodatkowanie na drukach typu pity 2015. W tym przypadku pomocną może być aplikacja komputerowa pity 2015 program, z którą szybko i bezproblemowo rozliczysz przychód swojej firmy z tytułu zbycia nieruchomości traktowanej jako towar. Co istotne, program pity 2015 świetnie sprawdzi się nie tylko w przypadku sporządzenia druku rozliczenie pit 2015 od dochodów osiągniętych w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, ale także w przypadku zeznania rocznego sporządzanego przez osobę fizyczną.

Czytaj więcej