RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozlicz dochody dziecka z PITy 2015 Programem - gdy dziecko samo zarabia

Rodzice dzieci poniżej 18 roku życia doliczają ich przychody do własnych i dopiero wtedy obliczają zobowiązanie podatkowe PIT za 2015 rok. W przypadku roku, w którym dziecko osiąga pełnoletność, przychody te należy rozdzielić – te uzyskane do dnia urodzin powinny zostać rozliczone razem z przychodami rodziców, natomiast wszystkie osiągnięte po dniu 18. urodzin – rozliczone już samodzielnie przez dziecko w jego własnym rozliczeniu PIT 2015. Niepełnoletnie dzieci mogą uzyskiwać dochody z różnych źródeł, np. z renty, praw majątkowych (może to być przykładowo zaległe wynagrodzenie zmarłego rodzica), sprzedaży udziałów (lub innych kapitałów pieniężnych), najmu albo dzierżawy.

 

małoletni a pit 2012Powyższe zasady nie dotyczą jednak sytuacji, kiedy niepełnoletnie dzieci osiągają dochody z tytułu pracy (i to szeroko pojętej: chodzi tu zarówno o umowę o pracę, jak i umowy o dzieło oraz zlecenia) oraz stypendiów. Nie bierze się pod uwagę również dochodów, jakie dziecko uzyskuje z majątku, którym może swobodnie dysponować za zgodą rodziców, przykładowo kiedy dziecko sprzedało jakiś przedmiot, np. podręcznik lub rower, a ten podręcznik lub rower został wcześniej oddany dziecku do swobodnego użytku. Oddanie do swobodnego użytku oznacza, że dziecko może danym przedmiotem dowolnie dysponować, czyli np. pożyczyć, sprzedać, wynająć.

Nie dotyczy to dochodów dziecka, których rodzice nie mają prawa kontrolować, ani z których nie mogą korzystać – czyli np. wynikających z wyroków sądowych. W powyższych przypadkach dzieci powinny samodzielnie dokonać rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z pity 2015 Programem. Jest to prosta w obsłudze i całkowicie bezpłatna aplikacja, która pomaga szybko i bezstresowo uporać się z rozliczeniem PIT 2015. Deklaracja PIT 2015 musi jednak zostać podpisana przez rodzica, jako prawnego opiekuna dziecka.

Rodzice nie mogą również doliczać do własnych dochodów stypendiów, jakie przyznano dziecku.

Rodzice, którzy rozliczają dochody dziecka w swoim rozliczeniu Pit 2015, muszą oprócz deklaracji PIT-36 złożyć również PIT-M. W przypadku, kiedy małżonkowie rozliczają się osobno, dochody dziecka powinny zostać podzielone na dwie jednakowe części, a każdy z małżonków powinien rozliczyć po połowie. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja, kiedy rodzice dziecka są w separacji. W takim wypadku całość dochodów małoletniego dziecka musi zostać rozliczona przez tego z rodziców, który sprawuje nad dzieckiem opiekę.

Jeżeli dziecko zarobiło w 2015 roku mniej, niż 3089 zł brutto, rodzic może skorzystać z ulgi prorodzinnej, która wynosi 1112,04 zł. Ulga ta jest o tyle korzystna, że odliczamy ją nie od dochodu, ale od podatku. Co więcej, jest to kwota przysługująca na jedno dziecko. W przypadku, kiedy mamy więcej niż jednego potomka, który nie osiąga dochodów albo osiąga dochody niższe, niż wymieniona wcześniej kwota, wówczas ulga ulega zwielokrotnieniu. Jeżeli zatem mamy troje dzieci, to odliczymy od podatku kwotę 1112,04*3=3336,12 zł. Powyższa sytuacja dotyczy wyłącznie dzieci do 25 roku życia.


Tematyka

Zobacz również

Czym dokładnie jest status samotnego rodzica i jakie preferencje podatkowe zapewnia?

Samotni rodzice muszą podołać obowiązkowi wychowania i utrzymania dziecka lub dzieci bez pomocy drugiej osoby. Z założenia, status samotnego rodzica właśnie na tym polega, że rodzic sam pracuje i utrzymuje dziecko z  własnych dochodów, bez wsparcia drugiego rodzica lub partnera czy partnerki. Dla takich podatników fiskus przygotował określone preferencje podatkowe. Rozliczenie roczne samotnych rodziców może być złożone na preferencyjnych warunkach, jako zestawienie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko. Pity składane w taki sposób pozwalają na zoptymalizowanie wysokość opłacanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego. Jak w przepisach podatkowych definiowany jest status samotnego rodzica?

Czytaj więcej

Czy osoba niepełnoletnia, która otrzymała w spadku dom, składa zeznanie PIT

Do spadku wedle ustawy powołane są osoby z najbliższej rodziny zmarłej osoby, w tym małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, pradziadkowie, ojczym czy macocha. Jednocześnie, wszystkie te osoby mogą skorzystać ze zwolnienia podatkowego w dziedzinie podatku od spadków i darowizn. Rozliczenie Pit będzie mogło pomijać wartość spadku i podatku od spadku, jeśli fakt jego nabycia zostanie zgłoszony w ciągu 6 miesięcy od jego nabycia do właściwego Urzędu Skarbowego. W przeciwnym wypadku spadkobierca będzie musiał rozliczyć się z fiskusem z nabytego spadku i odprowadzić od niego należny fiskusowi podatek. Jak jednak sprawa będzie przedstawiała się w momencie, kiedy to spadkobiercą dziedziczącym na przykład dom mieszkalny, będzie osoba niepełnoletnia? Czy musi ona złożyć w takiej sytuacji swoje zeznanie PIT w związku z nabyciem spadku?

Czytaj więcej

Czy obowiązek podatkowy PIT 2015 dotyczy każdej osoby fizycznej?

Obowiązek rozliczenia z fiskusem spoczywa na każdej osobie fizycznej, która pobiera jakiekolwiek dochody. Są jednak grupy podatników, za które obowiązek podatkowy spełniają inne organa państwowe. Koronny przypadek, to emeryci i renciści, którzy nie mają żadnych innych dochodów, niż te pobierane z ZUS lub KRUS. W ich przypadku dwie wspomniane instytucje rozliczają się w imieniu podatnika z jego Urzędem Skarbowym. Osobiście pit 2015 nie musi być składany również przez zarobkujących nieletnich, o ile ich rodzice uwzględniają takie przychody w swoim zeznaniu podatkowym. Warto dodać, iż obowiązek podatkowy za osoby bezrobotne, pobierające zasiłki i inne świadczenia z Urzędu Pracy, także jest rozliczany przez płatnika tych osób.

Czytaj więcej