RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Pułapki w uldze prorodzinnej pozwoli uniknąć program do rozliczania PITów 2015

Rozliczenie podatkowe 2014 - Uwaga na pułapkę w uldze prorodzinnej! Ulga prorodzinna jest jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych. W ubiegłym roku skorzystało z niej prawie 4 miliony podatników. Nic dziwnego, można bowiem dzięki niej zyskać nawet kilka tysięcy złotych. Zmieniły się jednak nieco zasady korzystania z tego odliczenia, przez co wielu podatników może popełnić błąd wypełniając rozliczenie PIT za 2014r.

 

ulga prorodzinnaPełna ulga prorodzinna pozwala na odliczenie od rozliczenia PIT kwoty 1112,04 złotych na każde dziecko. Tegoroczna zmiana w systemie podatkowym spowodowała jednak, że nie wszystkim rodzicom należy się pełna kwota odliczenia, tak jak było to w latach poprzednich. Zmiana ta dotyczy to przede wszystkim tych podatników, którzy stali się rodzicami w trakcie 2012 roku lub też w ubiegłym roku wyprawili swoim dzieciom wesele. To samo dotyczy pełnoletnich dzieci wciąż uczących się, które w trakcie 2014 r. ukończyły 25 lat lub zakończyły naukę. Obecnie bowiem ulga prorodzinna rozliczana jest systemem miesięcznym: odliczeniu za każdy miesiąc podlega kwota stanowiąca 1/12 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 92,67 zł. Mało tego, jeśli dziecko urodziło się między pierwszym a ostatnim dniem określonego miesiąca lub w tym terminie zaszły inne okoliczności przerywające prawo do ulgi (np. ukończenie 25 lat lub zakończenie nauki), za ten miesiąc przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty 92,67 zł, czyli 3,09 zł, za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Może Cię także zainteresować nasz drugi artykuł - ulga na dzieci w pit 2014

Od tego roku niestety nie wystarczy więc wychowywać dziecka choćby przez jeden dzień w roku, by odliczyć pełny limit ulgi (tak było w poprzednich latach). Limit ustalany będzie proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które podatnik wychowywał dziecko. Za każdy miesiąc będzie miał 1/12 ulgi.   

Według Ministerstwa Finansów zmiany w uldze prorodzinnej mogą dotyczyć nawet miliona podatników. Aby zatem uniknąć składania korekty rozliczenia pitu i zapłacenia grzywny, warto poświęcić trochę więcej czasu i uwagi aby mieć pewność, że nasz PIT zostanie wypełniony poprawnie. Jeśli w tym celu wykorzystamy program do rozliczania PIT 2014, który można pobrać z naszej strony, prawdopodobieństwo pomyłki w zeznaniu podatkowym będzie niemal zerowe. Jedyne o czym należy wówczas pamiętać to wpisanie w rozliczenie podatkowe liczby dzieci i ich numery PESEL, a w razie braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.


Tematyka

Zobacz również

Czy dofinansowanie tzw. zielonej szkoły dla dziecka jest opodatkowane w PIT 2015, czy zwolnione od podatku?

Ze środków obrotowych firm ich pracownicy mogą uzyskać dofinansowanie do wypoczynku dzieci, na przykład w formie zielonej szkoły. Takie świadczenie może być utożsamiane niekiedy z przychodem pracownika, podlegającym opodatkowaniu. PITy 2015 Program wskaże, w jakim przypadku dofinansowania tzw. zielonej szkoły dla dziecka jest opodatkowane w PIT 2015. Rozliczenie roczne 2015 nie będzie uwzględniało bowiem takiego świadczenia, o ile wypoczynek dziecka w formie zielonej szkoły będzie organizowany przez podmiot spełniający kryteria przepisów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wówczas świadczenie będzie objęte zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej

Czy rozwód w trakcie roku podatkowego umożliwia mi rozliczenie PIT 2015 z dzieckiem?

Jeśli chodzi o wiek, zawsze możemy rozliczyć się wspólnie z dzieckiem małoletnim, czyli takim, które nie ukończyło 18 lat. Należy jednak pamiętać, że zawarcie przez dziecko małżeństwa przed 18 rokiem życia jest równoznaczne z osiągnięciem przez nie pełnoletniości. Oczywiście w takiej sytuacji nie może być mowy o wspólnym zestawieniu pit 2015 z rodzicem. Z kolei bez względu na wiek dziecka, możemy się z nim wspólnie rozliczać, jeśli przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna.

Czytaj więcej

Co zawiera katalog ulg przewidzianych na rozliczenie roczne 2015

Rozliczenie roczne 2015 podatnika, w przypadku rozliczania się z dochodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, może uwzględniać aktualne ulgi podatkowe. Dodatkowo druki PIT 2015 mogą również wskazywać na zastosowanie ulg, które obecnie nie są już wskazywane w katalogu ulg w ustawie o PIT, ale podatnik wykorzystuje je na zasadach praw nabytych. Generalnie, katalog ulg podatkowych został w  tym roku poszerzony o prawo odliczenia od dochodu zapłaconej w danym roku składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Program pity 2015 wskaże, jak skorzystać z każdej istniejącej obecnie ulgi podatkowej.

Czytaj więcej