RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Przychody z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych w Programie PITy 2015

Nie dla każdego rozliczenie roczne 2015 jest łatwe i oczywiste. Wielu podatników ma dość skomplikowaną sytuację podatkową, kiedy czerpie dochody z różnych źródeł. Czasem nie jest łatwo samemu określić, jaki Pit 2015 wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego. Często nad tą kwestią zastanawiają się osoby, które otrzymują przychody z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych. Zwykle podatnicy w takiej sytuacji zmuszeni są niejako do skorzystania z pomocy księgowych czy biur rachunkowych. Ale jest sposób, który pozwoli szybko i sprawnie wypełnić PIT bez niczyjej pomocy i przy okazji zaoszczędzić trochę pieniędzy. Ten sposób nazywa się Program PITy 2015. Zanim jednak przejdziemy do funkcji i możliwości programu omówimy kilka ważnych aspektów prawnych związanych z podatkiem od dochodów kapitałowych. Zarówno przychody z odsetek od pożyczek, które nie stanowią przedmiotu działalności gospodarczej, jak i odsetki i dyskonta od papierów wartościowych stanowią dochody kapitałowe. Bardzo szczegółowo wyjaśnia to art. 30a "Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych", gdzie wymienione kategorie należą do przychodów, od których pobiera się zryczałtowany 19-procentowy podatek. Dochody te koniecznie należy wykazać w pit 2015.

 

Podobnie jeśli podatnik składa rozliczenie roczne 2015  i w roku podatkowym osiągnął przychód z dyskonta, jest on również opodatkowany ryczałtowo stawką 19%. Dyskonto papierów wartościowych stanowi różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta, a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym bądź wtórnym. Przychody te można uzyskiwać zarówno w Polsce, jak i za granicą. Tak więc jeśli osoba fizyczna posiada w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy, wtedy musi zadbać o to, żeby uwzględnić umowy o podwójnym opodatkowaniu podczas ustalania jego wysokości. Z kolei jeśli podatnik ma status rezydenta Polski i swoje dochody z dyskonta pobiera za granicą, ma wówczas prawo do odliczenia zapłaconego za granicą podatku, ale tylko do wysokości 19%. Podstawę opodatkowania stanowi różnica między ceną nabycia papierów wartościowych a ceną ich zbycia.

Obowiązek pobierania i odprowadzania podatku od przychodów z odsetek mają wszystkie podmioty, które pełnią funkcję płatnika. Należą do nich zarówno osoby prowadzące działalność jak i osoby prawne, co określa art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT. Natomiast osoba mająca status osoby fizycznej - nie prowadząca działalności sama musi zatroszczyć się o swój pit 2015 i obliczyć zryczałtowany podatek. Następnie należy go ująć w zeznaniu PIT-36 w części K pozycja 195 i uiścić na rachunek urzędu skarbowego.

I tutaj z pomocą przychodzi pity 2015 program  do rozliczeń podatkowych. Aplikacja jest niezwykle przydatna dla wszystkich podatników pozwalając zaoszczędzić czas i pieniądze. Jest to zupełnie darmowe narzędzie, które można pobrać miedzy innymi ze strony ministerstwa finansów. Pity 2015 program posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, co oznacza, że spełnia wszelkie normy i jest programem naprawdę wartym uwagi.

            Program umożliwia wypełnienie wszystkich rodzajów PIT: PIT-4r, PIT-11, PIT-12, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40 wraz z załącznikami PIT/B, D, 2K, O, Z, ZG, PIT-28/A i B, NIP-1 i 3, EDG-1. Przed wybraniem i wypełnieniem Pit 2015 w zakładce pomocy można dowiedzieć się dla kogo dany formularz jest przeznaczony i jak należy go wypełnić. Formularz wypełnia się w ciągu 15 minut, a dodatkowa opcja rozliczeń przez Internet jeszcze bardziej usprawnia proces rocznych rozliczeń.


Tematyka

Zobacz również

Czym się kierować przy wyborze odpowiedniego formularza PIT dla siebie?

Podatnicy rozliczają się z fiskusem z tytułu uzyskanych w poprzednim roku przychodów lub dochodów, objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wybór odpowiedniego formularza PIT powinien opierać się o to, z jakiego źródła pochodzą dochody bądź przychody podatnika z ubiegłego roku podatkowego. Problem pojawia się wtedy, gdy podatnik uzyskiwał dochody i przychody z kilku różnych źródeł, opodatkowanych w zupełnie odmienny sposób. Pamiętajmy, że różnice między drukami Pity nie są przypadkowe, bowiem w inny sposób rozlicza się na przykład dochody opodatkowane podatkiem liniowym, a inaczej przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Jak wybrać odpowiedni na swoje rozliczenie podatkowe formularz PIT?

Czytaj więcej

Gorący temat PIT 2015 - W dobie kryzysu: dlaczego Polacy zaprzestają płacenia podatków

W Polsce istnieją cztery rodzaje form opodatkowania dochodów. Jeśli podatnicy uzyskują przychody za pośrednictwem płatnika, na przykład z pracy zawodowej lub z umów cywilnoprawnych, tj. umów zlecenie i umów o dzieło, opodatkowane są one za pomocą skali podatkowej. Dwustopniowa skala podatkowa jest również jednym z rodzajów opodatkowania przychodów pochodzących z działalności gospodarczej. Obowiązkowy podatek PIT 2015 płaci się w takim przypadku według stawki 18 lub 32%, w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów.

Czytaj więcej