RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Preferencyjne opodatkowanie małżonków po rozwodzie z PITy 2015 Programem

Warunkiem zastosowania preferencyjnej zasady rozliczenia łącznie ze swoim współmałżonkiem jest pozostawanie przez cały rok podatkowy, za który dokonywane jest rozliczenie roczne 2015, w związku małżeńskim. Ponadto, pomiędzy małżonkami musi panować wspólność podatkowa. Dzięki spełnieniu tychże warunków, małżonkowie składają jedną deklarację PIT 2015 w Urzędzie Skarbowym, w której wskazują łączną wysokość swoich dochodów w danym roku podatkowym. Płacą podatek od połowy tej kwoty – według skali podatkowej. Łączne rozliczenie roczne 2015 można przeprowadzić za pośrednictwem PITy 2015 Programu. Etapowo przeprowadza on użytkownika przez wszystkie rubryki formularza Pit 2015, wskazując jednocześnie, co koniecznie powinno się w nich znaleźć. Najbardziej korzystne, wspólne rozliczenie podatkowe będzie dla tych małżeństw, gdzie jedno z małżonków ma niskie albo zerowe dochody w roku podatkowym, natomiast drugie – osiąga dochody, które muszą być opodatkowane według drugiego progu skali podatkowej, wynoszącego 32%. Dzięki temu podatnicy uzyskują od fiskusa zwrot nadpłaconego podatku. Z uwagi na powyższe, wiele małżeństw decyduje się na rozliczenie podatkowe łącznie, z zastosowaniem preferencji podatkowej.

 

Rozwój likwiduje możliwość wspólnego rozliczenia

W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa się, że rozliczenie podatkowe w ramach preferencji polegającej na wspólnym złożeniu przez małżonków deklaracji pit 2015 nie będzie możliwe, jeśli w trakcie roku podatkowego ustanie pomiędzy nimi wspólność majątkowa. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku:

  • Rozwodu,
  • Separacji.

Jeżeli małżonkowie postanawiają zakończyć w sposób formalny swoje małżeństwo, to automatycznie pozbawiają się tym samym prawa do wspólnego opodatkowania. Wówczas bowiem nie jest spełniony warunek trwania związku małżeńskiego przez cały rok podatkowy, który jest konieczny dla zastosowania preferencyjnego opodatkowania małżonków.

Uprawomocnienie się orzeczenia sądowego

Rozwód formalnie orzeka sąd. Małżonkowie po złożeniu pozwu o rozwód i przejściu sprawy sądowej, uzyskują orzeczenie rozwodu, o ile są ku temu odpowiednie przesłanki. Jeśli orzeczenie sądowe rozwodu uprawomocni się w danym roku podatkowym, małżonkowie nie będą mogli rozliczyć się wspólnie ze swoich dochodów przed fiskusem. Pity 2015 Program pomoże im w takim przypadku osobno wypełnić rozliczenie roczne 2015 i złożyć je do Urzędu Skarbowego.

Natomiast w przypadku, gdy uprawomocnienie się sądowego orzeczenia o rozwodzie małżonków nastąpi dopiero w kolejnym roku podatkowym, a sąd ogłosi rozwód w poprzednim roku – właśnie tym, którego dotyczy dane zeznanie podatkowe, to za ten rok jeszcze będzie przysługiwało małżonkom prawo do preferencyjnego, wspólnego rozliczenia. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że rozwód formalnie następuje dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądowego.


Tematyka

Zobacz również

Czy dobrowolnie wypłacane alimenty stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?

Podstawę prawną określającą zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych stanowi uchwalony w 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z kolejnymi nowelizacjami (ostatnia weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku). Szczegółową charakterystykę obowiązku alimentacyjnego zawierają art. 128 - art. 144 zamieszczone w Dziale III owej ustawy. Stanowią one, że regularne, obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązywane są inne osoby fizyczne, mogą wynikać z pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa i obciążać krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Tak więc możliwa jest sytuacja, w której podatnik - dobrowolnie lub zmuszony wyrokiem sądowym - będzie płacił alimenty żyjącej w niedostatku siostrze lub wesprze finansowo schorowaną matkę. Wiele osób przyjmujących dobrowolne świadczenie alimentacyjne ma jednak wątpliwości, czy tego typu przychody powinny zostać ujawnione w rozliczeniu rocznym 2015 oraz obłożone podatkiem dochodowym. Osoby te nie wiedzą również, jak prawidłowo udokumentować fakt uzyskania takiego świadczenia, aby fiskus nie zakwestionował go w przypadku kontroli skarbowej.

Czytaj więcej

Czy rozliczenie roczne zrobić programem do pit, czy przez pracodawcę, a może przez biuro podatkowe ?

Rozliczenie PIT za 2015r. - gdzie szukać pomocy przy wypełnianiu formularzy PIT ? Mimo, iż z roku na rok rozliczanie pitow sprawia nam coraz mniej trudności, wciąż dla wielu podatników jest to problem, z którym sami nie potrafią sobie poradzić. Według badań CBOS-u ponad dwie trzecie podatników samodzielnie przygotowuje swoje rozliczenia roczne. Jeśli dochody pochodzą z pracy etatowej lub umów cywilnoprawnych, a ulgi dotyczą jedynie internetu lub dzieci, wypełnienie PIT rzeczywiście nie powinno być zbyt skomplikowane.

Czytaj więcej