RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Porady podatkowe dla lekarzy w PITy 2015 Programie

Prowadzenie praktyki lekarskiej i uzyskiwanie z tytułu takiej działalności dochodów wymaga ich opodatkowania we właściwy sposób. Jeśli zaś lekarz jest zatrudniony na etacie w przychodni lub w szpitalu, a poza tymi miejscami nie wykonuje działalności w postaci praktyki prywatnej, to będzie rozliczał się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Jego rozliczenie roczne 2015 będzie wymagało zastosowania formularza PIT-37, takiego samego jak w przypadku osób pracujących na etatach. Pity 2015 program wskaże, jaki formularz PIT 2015 będzie odpowiedni w przypadku osoby wykonującej działalność lekarską – niezależnie od jej trybu i formy opodatkowania.

 

Karta podatkowa dla lekarzy

Jeśli lekarz wykonuje wolny zawód i świadczy w ramach takiej działalności usługi w zakresie ochrony zdrowia, może opodatkować swoje przychody w formie karty podatkowej. Warunkiem koniecznym ku temu jest złożenie wniosku o opodatkowanie w takiej formie na druku PIT-16 do naczelnika Urzędu Skarbowego, który to urząd jest właściwy pod względem miejsca zamieszkania danego podatnika. Termin złożenia wniosku został wyznaczony na dzień 20 stycznia danego roku podatkowego, w którym lekarz chce opodatkować swoje przychody według karty podatkowej. Jeśli lekarz rozpoczyna prowadzenie działalności w formie wolnego zawodu w ciągu roku podatkowego i chce opodatkować się za pomocą karty podatkowej, wówczas musi złożyć wniosek o takie opodatkowanie przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Karta podatkowa nie będzie mogła być formą opodatkowania dla lekarza, który zatrudnia innych lekarzy.

Dzięki karcie podatkowej lekarz nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji uzyskiwanych dochodów i ponoszonych kosztów. Lekarz opodatkowany w taki sposób płaci jedną, stałą kwotę podatku za każdy miesiąc w danym roku podatkowym. Kwota ta jest ustalana przez naczelnika urzędu skarbowego dla każdego podatnika indywidualnie. Jest ona uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności i liczby przepracowanych godzin miesięcznie. Pity 2015 program pomocny będzie w rozliczeniu dochodów podatnika – lekarza, który wybrał opodatkowanie za pośrednictwem karty podatkowej.

Lekarz na kontrakcie

Wszyscy lekarze podejmujący lub kontynuujący swoją pracę na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia, mają obowiązek rozliczenia się z fiskusem ze swoich dochodów. Lekarz na kontrakcie rozlicza się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego wyłącznie na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W takim przypadku lekarz decyduje o opodatkowaniu według skali podatkowej, na zasadach ogólnych, czy według podatku liniowego w wysokości 19%.

Pity 2015 Program rozliczy lekarza zarówno opodatkowanego na zasadach ogólnych, jak i na podstawie podatku liniowego. Jest to z punktu widzenia lekarzy bardzo poręczna aplikacja, zawierające stosowne informacje do umiejętnego rozliczenia rocznego 2015.

Jeśli lekarz kontraktowy wcześniej wykonywał pracę na etacie, a w ramach nowej umowy będzie świadczył takie same usługi medyczne dla tych samych podmiotów, z którymi uprzednio miał zawartą umowę o pracę, będzie musiał opodatkować dochody według skali podatkowej.

Zawiłości związane z opodatkowaniem działalności lekarzy na kontrakcie jest w stanie rozwiać PITy 2015 Program. Zawiera on bowiem liczne porady, które pozwolą lekarzom na wybór odpowiedniego druku deklaracji PIT 2015, a ponadto umożliwią prawidłowe rozliczenie roczne 2015.


Tematyka

Zobacz również

Własna działalność gospodarcza a pierwszy roczny PIT

Młodzi przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym założyli własną działalność gospodarczą, będą zobowiązani do rozliczenia się z dochodów pozyskanych za jej pośrednictwem z fiskusem. Pierwszy roczny PIT młodego przedsiębiorcy może sprawiać problemy właścicielowi firmy. Niemniej, zestawienia podatkowe Pit nie trudno wypełnić i wysłać lub złożyć w Urzędzie Skarbowym. Na jakie kwestie powinien uważać młody przedsiębiorca składając roczne pity i wyliczając podatek dochodowy należny fiskusowi?

Czytaj więcej

Ciekawe PITy 2015 - Karta podatkowa a etat

Podatnik uzyskujący dochody z pracy zawodowej, na etacie, wypełnia zeznania PITy 2015 na formularzu PIT-37. Takie deklaracje podatkowe PITy 2015 przeznaczone są dla podatników, którzy osiągali w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Należy powiedzieć, że rozliczenie roczne 2015 na druku PIT-37 umożliwia podatnikowi skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowych.

Czytaj więcej

Rozliczenie formularza PIT-16A dla karty podatkowej w PITy 2015 programie

Karta podatkowa jest uproszczonym sposobem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Od innych metod naliczania podatku różni ją to, że w celu określenia wysokości należnego podatku, nie jest ustalana podstawa opodatkowania. Prawo do wyboru karty podatkowej przysługuje osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą, a także niektórym spółkom cywilnym. Podatnicy korzystający z karty podatkowej mają obowiązek złożyć rozliczenie roczne 2015 tak samo jak osoby korzystające z innych form opodatkowania. Ostatecznym terminem złożenia zeznania jest 31 stycznia 2016 roku. Do rozliczenia z urzędem skarbowym należy wykorzystać PIT-16A druk, który można pobrać jako papierowy formularz w każdym urzędzie albo z Internetu w formie elektronicznej – albo wypełnić w programie PITy 2015.

Czytaj więcej

Zmiany w stawkach i zasadach rozliczeń PIT w 2015, zaktualizowany program pity na 2015

kalkulator PIT 2015 rozliczenie podatku – czy czekają nas zmiany? Zanim zdecydujemy się rozliczyć z fiskusem, wykorzystując na przykład program do rozliczenia pit, warto sprawdzić, czy nastąpiły jakieś zmiany w porównaniu do poprzednich lat.

Od początku 2015 r. rozliczamy się z fiskusem wedle dwóch, a nie jak wcześniej – trzech stawek PIT. Dotychczasowe 19, 30 i 40 procent zostały zastąpione przez 18 i 32 procent. Wyższy próg podatkowy (32 procent) dotyczy jednak wyłącznie osób, które w ubiegłym roku osiągnęły dochody na kwotę ponad 85 528 zł. Dla większości z nas taki dochód to tylko marzenie – pochwalić się nim może zaledwie co setny podatnik. Niezmieniona pozostaje kwota dochodu wolna od opodatkowania, która wynosi 3091 zł.

Czytaj więcej