RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Podatek dochodowy z wynajmu mieszkania w PITy 2015 Programie

Wynajem mieszkań pozwala na podreperowanie domowego budżetu, choć dla niektórych osób może być głównym źródłem zarobku. Niezbędne jest jednak zainwestowanie w nieruchomości, aby móc je później wynajmować, a to pociąga za sobą niebagatelne koszty. Polacy wynajmują mieszkania także te, które odziedziczyli po dziadkach czy rodzicach. Warto wiedzieć, że odpłatny wynajem mieszkania pociąga za sobą po stronie wynajmującego obowiązki podatkowe. Dochody z wynajmu opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też rozliczenie roczne 2015 podatnika musi je uwzględniać. Pity 2015 Program pomoże w doliczeniu dochodów z najmu do dochodów podatnika uzyskiwanych na przykład z pracy zawodowej, czy też z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Tryb opodatkowania

Podatnik może wybrać sposób, za pomocą jakiego będzie opodatkowywał dochody z wynajmu mieszkania. Takie sposoby – są dwa:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych, a więc według skali podatkowej (18 i 32%)
  • Tzw.: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wybór ten powyższych sposobów pociąga za sobą konieczność rozliczenia się z fiskusem z dochodów z wynajmu na odpowiednim formularzu PIT 2015. Jeśli dochody z wynajmu zostaną opodatkowane według skali podatkowej, podatnik dla ich rozliczenia z Urzędem Skarbowym będzie musiał wybrać PIT-36. Z kolei, w drugim ze wskazanych przypadków właściwym formularzem będzie druk PIT-28. Wypełniając rozliczenie roczne 2015 za pośrednictwem pity 2015 programu, użytkownik otrzyma wskazówki, które pozwolą mu wybrać odpowiedni dla niego formularz pit.

Dochody z wynajmu jako źródło przychodów

Jako że dochody płynące z odpłatnego wynajmowania mieszkań są postrzegane przez fiskusa jako źródło przychodów, konieczne jest odprowadzenie od nich podatku. Jak już zostało powiedziane, możliwe jest opodatkowanie ich w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ale wówczas podatnik musi zgłosić taką chęć naczelnikowi właściwego względem jego miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Wniosek o opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego, za który chcemy opodatkować takie dochody ryczałtem.

Ryczałt ewidencjonowany w wysokości 8,5% przychodów może być też płacony w przypadku, gdy podatnik rozpoczyna wynajmowanie mieszkania w trakcie trwania roku podatkowego. Wówczas wniosek o opodatkowanie ryczałtem należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszych przychodów z najmu przez podatnika. Jeśli wynajem rozpoczyna się w miesiącu grudniu, konieczne jest złożenie wniosku o opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z najmu do końca miesiąca.

Jeśli powyższe terminy nie zostaną zachowane przez podatnika wynajmującego odpłatnie mieszkanie, wówczas będzie to równoznaczne z obowiązkiem opodatkowania dochodów z wynajmu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Rozliczenie roczne 2015 w takim przypadku w odniesieniu do wspominanych dochodów będzie musiało zostać dokonane na druku PIT-36.

Zaliczki podatkowe płacone przez wynajmującego mieszkanie

Dochody z wynajmu są dochodami uzyskiwanymi samodzielnie przez podatnika, bez pośrednictwa płatnika. Na podatniku ciąży w takim przypadku obowiązek obliczenia zaliczki na podatek dochodowy i wpłacenia jej do Urzędu Skarbowego w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podatnik otrzymał czynsz od najemcy.


Tematyka

Zobacz również

Dochody z najmu a zeznanie na druku PIT - sprawdź, jak wypełnić druk

Najem nieruchomości prowadzony w formie prywatnej, poza działalnością gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochody z najmu prywatnego można rozliczyć wyłącznie za pomocą skali podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wybór metody opodatkowania przez właściciela wynajmowanej nieruchomości decyduje o tym, jakie zeznanie PIT złoży on po zakończeniu roku podatkowego z tytułu wynajmu nieruchomości. Jak wypełnić pity przeznaczone na rozliczenie dochodów z najmu? Jaki druk Pit należy przygotować przy rozliczaniu się z dochodów najmu na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, a jaki przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej

Czy dochody z wynajmu muszą być opodatkowane tylko w jeden sposób? Rozliczenie się z najmu na PIT 2015 (formularze).

Podatnicy mogą uzyskiwać dochody z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, należy przy tym powiedzieć, że taka działalność może być prowadzona prywatnie i wówczas mamy do czynienia z wynajmem prywatnym, albo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W obu tych przypadkach zastosowanie znajdują różne formy opodatkowania dochodów pochodzących z wynajmu lokalu mieszkalnego, dlatego też różne będą formularze PITy 2015, przeznaczane przez podatników na roczne rozliczenie z fiskusem ze swoich dochodów. Pity 2015 Program pomoże w dokonaniu prawidłowego ich rozliczenia.

Czytaj więcej

PIT 2015 i dochody z najmu

Dodatkowym lub czasem nawet i głównym dochodem podatnika, mogą być przychody pochodzące z najmu. Jest to niestandardowe względem na przykład dochodów pozyskiwanych ze stosunku pracy, źródło przychodów, które może sprawiać pewne problemy przy rozliczeniu rocznym. Rozliczenie PIT w tym przypadku będzie dużo prostsze, jeśli do wypełnienia druku Pity 2015 wykorzystamy odpowiedni program komputerowy. Darmowy pity 2015 Program pomoże nam krok po kroku wypełnić formularz, w którym uwzględnimy dochody pochodzące z najmu nieruchomości.

Czytaj więcej