RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PITy 2015 Program  wskaże, w jaki sposób powinieneś rozliczać dochody dziecka

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględnia się sytuację, w której przychody osiąga małoletnie dziecko. Część z nich może być opodatkowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przypadku muszą one zostać wykazane w deklaracji podatkowej składanej fiskusowi. Rozliczenie roczne 2015 wypełniane jest na ogół przez rodziców małoletniego, który uzyskał w danym roku podatkowym jakiekolwiek dochody. PIT 2015 składany jest osobiście przez dziecko, jeśli ustawa wskazuje na to, że pewne przychody muszą zostać rozliczone przez małoletniego na jego własnej deklaracji. Tak jest na przykład w przypadku uzyskiwania przez nieletnich stypendiów.

 

Rozliczenie dochodów dziecka w deklaracji podatkowej rodzica

Niepełnoletni uzyskujący opodatkowane dochody na terenie Polski rozlicza je z Urzędem Skarbowym w ramach deklaracji PIT 2015 rodzica lub rodziców. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to dziecko własne rodzica, czy dziecko przysposobione. Zasadniczo, dochody małoletnich dzieci zaliczane są w poczet kwoty dochodów uzyskiwanych przez rodziców. Łączną wartość dochodów rodzica i jego dziecka wykazywana jest w deklaracji PIT 2015. Takie zeznanie pomoże wypełnić PITy 2015 Program. Zakwalifikuje on w sposób odpowiedni dochody nieletnich i pokaże, jak je opodatkować, aby nie popełnić żadnego błędu w deklaracji. Pity 2015 program wskaże ponadto, jaki załącznik musi złożyć do Urzędu Skarbowego podatnik rozliczający w ramach swojego PIT 2015 – dochody nieletnich dzieci. Jest to druk PIT-M.

Jak w praktyce rozliczyć dochody dziecka?

Na to pytanie starają się znaleźć odpowiedź podatnicy znajdujący się w takiej sytuacji. Wystarczy jednak Pity 2015 program, aby wypełnienie deklaracji podatkowej i jej terminowe złożenie w Urzędzie Skarbowym stało się bardzo proste. Podatnik, którego małoletnie dziecko osiągnęło w danym roku dochody opodatkowane podatkiem dochodowym, wypełnić powinien deklarację PIT-36, niezależnie od tego, na jakiej dodatkowej deklaracji PIT 2015 będzie rozliczał się z fiskusem. Do formularza PIT-36 musi dołączyć wskazywany już załącznik PIT-M. Jeśli dochody dziecka rozliczają rodzice w swoich indywidualnych deklaracjach podatkowych, dzielą je oni na pół i w takiej kwocie doliczają do swoich dochodów opodatkowanych i wykazanych w druku PIT 2015. Każdy z rodziców do swojej deklaracji PIT-36 składa odrębny załącznik PIT-M.

Rozliczenie dochodów dziecka we wspólnej deklaracji

Małżonkowie pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, pomiędzy którymi panuje wspólność majątkowa, mają możliwość skorzystania z preferencji podatkowej, polegającej na wspólnym rozliczeniu. Ich rozliczenie roczne 2015 może uwzględniać oczywiście dochody małoletnich dzieci. W tym przypadku cały dochód dziecka jest doliczany do łącznych dochodów rodziców i wykazywany w deklaracji PIT 2015. Taką deklarację krok po kroku można wypełnić w PITy 2015 Programie.

Nie wszystkie dochody dziecka podlegają wspólnemu rozliczeniu

Do dochodów rodzica nie podlegają dochody dziecka niepełnoletniego, które zostały pozyskane z:

  • Pracy,
  • Stypendiów,
  • Przedmiotów oddanych do swobodnego użytku.

Tematyka

Zobacz również

Dziecko osiąga dochody z projektowania stron internetowych - rozliczenie PIT rodzica

Małoletnie dzieci mogą uzyskiwać dochody z różnych źródeł. Część z nich podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dlatego automatycznie dochody dziecka powinny być rozliczone z tytułu podatku PIT w rocznym rozliczeniu podatkowym. W wielu przypadkach będzie trzeba je ująć w rozliczeniu rodzica. Zeznania pity rodziców składane są wówczas na formularzu PIT-36 w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego we właściwym względem miejsca zamieszkania rodzica Urzędzie Skarbowym. Czy rozliczenie PIT rodzica będzie uwzględniało dochód dziecka, jeśli ten zostanie uzyskany w toku projektowania i wykonywania przez małoletniego stron internetowych?

Czytaj więcej

Rozlicz dochody dziecka z PITy 2015 Programem - gdy dziecko samo zarabia

Rodzice dzieci poniżej 18 roku życia doliczają ich przychody do własnych i dopiero wtedy obliczają zobowiązanie podatkowe PIT za 2015 rok. W przypadku roku, w którym dziecko osiąga pełnoletność, przychody te należy rozdzielić – te uzyskane do dnia urodzin powinny zostać rozliczone razem z przychodami rodziców, natomiast wszystkie osiągnięte po dniu 18. urodzin – rozliczone już samodzielnie przez dziecko w jego własnym rozliczeniu PIT 2015. Niepełnoletnie dzieci mogą uzyskiwać dochody z różnych źródeł, np. z renty, praw majątkowych (może to być przykładowo zaległe wynagrodzenie zmarłego rodzica), sprzedaży udziałów (lub innych kapitałów pieniężnych), najmu albo dzierżawy.

Czytaj więcej

Program PIT 2015 a dochód uzyskany przez dziecko

Dzieci małoletnie osiągające przychody generalnie nie rozliczają się z nich samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której to przychody te pochodzą z pracy, ze stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, o ile podlegają one opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Małoletni nie rozliczy się wraz z rodzicami na jednej deklaracji, jeśli zawrze związek małżeński. Wówczas ma obowiązek samodzielnego rozliczania się z fiskusem.

Czytaj więcej