RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PITy 2015 Program rozliczy osoby, które zbyły się udziałów w spółce

Rozliczenie pit 2015 powinno uwzględniać wszystkie przychody podatnika, łącznie z tymi, które uzyskał z odpłatnego zbycia udziałów w spółce. Pity 2015 program będzie pomocny dla użytkowników, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli właśnie takie przychody. Rozliczenie udziałów w spółce musi zostać dokonane na odpowiednim drukach PITy 2015, a mianowicie na formularzu PIT-38, służącym do rozliczenia inwestycji kapitałowych. Inwestycją taką może być właśnie sprzedaż udziałów w spółce.

 

PIT-38 obowiązkowy przy zbyciu udziałów w spółce

Dochody pozyskane z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce nie mogą być rozliczane wspólnie na takim samym druku Pity 2015, co dochody z tytułu prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Dochodów tych nie może zawierać też rozliczenie pit 2015 – jakim rozliczamy przychody opodatkowane na zasadach ogólnych. Dlatego też koniecznością w ich przypadku jest złożenie we właściwym dla podatnika Urzędzie Skarbowym formularza PIT-38.

Pity 2015 Program wskaże w formularzu PIT-38 właściwą rubrykę, w której podatnik powinien wpisać kwotę uzyskaną ze zbycia udziałów w spółce. Jest to rubryka nr 23 – pod tytułem: „przychód”. Kolejna rubryka – posłuży podatnikowi do wskazania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na nabycie udziałów w spółce.

PIT-8C i konieczność jego wystawienia

Dodatkowo, strona umowy zbycia udziałów w spółce, która jest ich nabywcą, ma obowiązek wystawienia zbywcy informacji PIT-8C. W formularzu tym powinna wskazać informacje dotyczące przeprowadzonej transakcji, a przede wszystkim kwotę, jaka została przekazana zbywcy udziałów. Najczęściej – to spółka wystawia PIT-8C dla zbywcy jej udziałów, choć często można spotkać się z sytuacją zaniechania takiej powinności. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że ustawa o PIT nie precyzuje tego, które podmioty mają wystawiać informację PIT-8C.

PIT-8C jest dla podatnika podstawą wypełnienia deklaracji PIT-38, w której ujmowane są dochody z odpłatnego zbycia udziałów. Jeśli dokonywane jest ono za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego, to biuro maklerskie lub bank prowadzący taki rachunek, wystawi PIT-8C dla podatnika.

Termin złożenia deklaracji

Pity 2015 program będzie pomocny w wypełnieniu deklaracji PIT-38 stosowanej w przypadku zbycia udziałów w spółce przez podatnika. Wskaże on, jak ująć dochody z takiej operacji finansowej i jak wyliczyć podatek należny fiskusowi. Pozwoli też na ujęcie straty ze zbycia udziałów w spółce w kolejnych latach podatkowych.

Rozliczenie PIT 2015 na druku PIT-38 podatnik ma obowiązek złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym dla niego w terminie do ostatniego kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który następuje rozliczenie.

W ramach PIT-38 nie można dokonać preferencyjnego rozliczenia współmałżonków. Jeżeli więc każde ze współmałżonków uzyskiwało dochody z odpłatnego zbycia udziałów w spółce, to będą oni zobowiązani do wypełnienia PIT-38 za siebie, niezależnie od drugiego współmałżonka.


Tematyka

Zobacz również

Rozwiązanie spółki i otrzymanie środków pieniężnych przez jednego ze wspólników - jakie rozliczenie Pit?

Przy dokonywaniu rozwiązania spółki jej wspólnicy mogą uzyskać pewne środki pieniężne. Wówczas może być konieczne rozliczenie Pit wspólników przy likwidacji spółki. Na jakim druku PIT powinna być wypełniona deklaracja pit wspólnika rozwiązanej spółki? Czy zeznania PITy składa się w takim przypadku w normalnym terminie rozliczenia podatkowego?

Czytaj więcej

Różnice między ograniczonym a nieograniczonym obowiązkiem podatkowym PIT 2015

Zakres obowiązku podatkowego jest wyznaczony w Polsce przez dwie odmienne zasady: zasadę rezydencji (i związane z nią pojęcie nieograniczonego obowiązku podatkowego) oraz zasadę źródła, decydującą o ograniczonym obowiązku podatkowym. W zależności od tego, która z owych zasad nas dotyczy, nasze rozliczenie pit 2015 będzie dotyczyło całości lub jedynie części dochodów, które uzyskaliśmy w danym roku podatkowym.

Czytaj więcej

Pity 2015 program rozliczy dochód ze sprzedaży udziałów w spółce. Rozliczenie pity 2015 bez tajemnic.

Rozliczenie roczne za 2015r. dla niektórych oznacza trudny i długi czas spędzony nad wystawianiem swojego formularza pit.
Nie musi być jednak tak, jak zwykle, kiedy to z ołówkiem w ręku wystawialiśmy druki, które następnie trafiały do fiskusa. Obecnie istnieją inne rozwiązania, które pozwalają na uniknięcie tego typu problematycznych sytuacji. Jednym z nich jest bez wątpienia niezwykle pomocy darmowy program pit 2015, który jest aplikacją komputerową, przeznaczoną dla każdego podatnika, który chce uniknąć monotonnego i żmudnego wystawiania swoich formularzy. Program można bezpłatnie pobrać z portali i korzystać z niego bez żadnych ograniczeń. Program przyda się nie tylko tym osobom, które rozliczają swoje dochody z popularnych form zatrudnienia, na przykład umowy o pracę czy też zlecenie, ale również podatnikom, którzy osiągają zyski na rynkach kapitałowych. Dla nich także przeznaczony jest program do rozliczenia pit, dzięki któremu unikną wszystkich kłopotów związanych z wystawianiem bezbłędnych druków dla fiskusa.

Czytaj więcej