RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PITy 2015 Program - Kiedy złożyłeś korektę zeznania z błędem

Błędy w deklaracji podatkowej są często spotykane. Na przykład rozliczenie roczne 2015 bez podpisu podatnika, złożone osobiście w Urzędzie Skarbowym – również będzie błędnym zeznaniem. Taki Pit 2015 podlega korekcie, co oznacza, że podatnik może naprawić swój błąd, składając deklarację korygującą. Ale taka deklaracja – też może zawierać błędy. Korekta z błędem będzie wówczas podlegała skorygowaniu przez podatnika, o ile nie zostanie przekroczony termin ostatecznego złożenia PIT 2015. Aby ustrzec się w dużej mierze błędów, warto korzystać do rozliczenia rocznych podatków z pity 2015 programu, który na bieżąco sprawdza, czy deklaracja użytkownika jest poprawna pod względem formalnym.

 

Jak złożyć korektę zeznania podatkowego?

Deklarację korygującą składa się w momencie, jeśli podatnik zauważy, że w pierwotnym zeznaniu popełnił błąd. Korekty można wtedy dokonać, aż do czasu zakończenia okresu przedawnienia, czyli w trakcie 5 lat od końca roku podatkowego, w którym złożony został PIT 2015. 

Aby móc złożyć korektę z powodu błędnego sporządzenia rozliczenia rocznego 2015, należy wypełnić deklarację podatkową na takim samym druku, na którym uprzednio złożyliśmy PIT 2015, oraz zaznaczyć, iż jest to właśnie korekta. Pity 2015 Program wskaże, w jakim miejscu należy taką informację zasygnalizować. Oprócz deklaracji podatkowej z korektą, podatnik musi jeszcze złożyć do Urzędu Skarbowego pisemne uzasadnienie przyczyny korekty. Jeżeli korekta składana jest w trybie elektronicznym, to PITy 2015 Program wskaże, że owe uzasadnienie należy złożyć z wykorzystaniem załącznika ORD-ZU.

Unikanie konsekwencji karnych skarbowych

Jeśli podatnik sam zauważy błąd w deklaracji podatkowej i złoży korektę, której towarzyszyć będzie zapłata zaległości podatkowej, jeśli takowa występuje, to fiskus odstąpi od ukarania go za przestępstwo karne skarbowe. W przypadku, gdy podatnik opłaci zaległości podatkowe w terminie 7 dni od daty złożenia korekty, będzie miał prawo do obniżenia odsetek podatkowych z tytułu zaległości do 75% ich wartości podstawowej.


Tematyka

Zobacz również

Jak napisać korektę zeznania PIT-37 i czy konieczne jest pismo "czynny żal"

Rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdego podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochód lub przychód podlegający opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozliczając się samodzielnie podatnik może popełnić błąd, rzutujący na poprawność jego rozliczenia. Ma jednak prawo w ciągu 5 kolejnych lat na poprawę deklaracji rocznej. Rozliczenie PIT może być korygowane dowolną ilość razy. Jak powinna być dokonana korekta zeznania PIT-37? Czy w takim przypadku podatnik zobowiązany będzie również do złożenia dodatkowych załączników, takich jak na przykład pismo „czynny żal”?

Czytaj więcej

Korekta czy kara przy nieprawidłowo wypełnionym zeznaniu podatkowym - darmowy program PITy 2015 pomoże Ci się rozliczyć

Nawet najbardziej sumiennemu podatnikowi może przytrafić się sytuacja, w której okaże się, że swoje rozliczenie roczne wypełnił błędnie. W takim przypadku koniecznym będzie złożenie druku pod tytułem – korekta zeznania. Błędne wypełnienie formularza podatkowego, to sytuacja dość kłopotliwa. Z jednej strony zmuszeni będziemy na wezwanie urzędu skarbowego – zgłosić się osobiście do naszego oddziału fiskusa w celu złożenia dodatkowego wyjaśniania i złożenia dodatkowego druku – korekty naszego rocznego rozliczenia. Z drugiej strony, zostanie również odsunięta w czasie kwestia wypłaty naszego zwrotu podatku. W przypadku konieczności złożenia korekty zeznania, spotkać możemy się z dwiema możliwościami. Pierwszą z nich – jest złożenie i wypełnienie korekty zeznania pod czujnym okiem urzędnika skarbowego. Sytuacja ta jest o tyle komfortowa, że składając poprawione zeznanie roczne mamy pewność, że tym razem jest ono wolne od błędów, czy niepoprawnych danych. Jakkolwiek kontekst wypełniania formularza pit w obecności urzędnika – do przyjemności nie należy. Druga opcja, jest dla nas podatników jeszcze mniej komfortowa: otóż druk korekty zeznania podatkowego wypełniamy samodzielnie, zdając się na swoje szczęście i podatkową czujność.

Czytaj więcej

Złóż korektę zeznania podatkowego za pomocą PITy 2015 programu

Chcesz się przekonać, czy rzeczywiście pity 2015 program radzi sobie ze wszystkimi kwestiami związanymi z deklaracją podatkową? Możesz go sprawdzić, składając korektę zeznania podatkowego. Procedura korygowania deklaracji podatkowej jest bardzo prosta. Polega ona na ponownym wypełnieniu odpowiedniego formularza podatkowego i jednoczesnym zaznaczeniu rubryki ‘korekta zeznania’ zamiast okienka ‘złożenie zeznania’ – oraz oczywiście złożeniu go w urzędzie skarbowym. Oznacza to, że jeśli swoje rozliczenie roczne 2015 przesłałeś na formularzu pit-38, chcąc je skorygować, musisz jeszcze raz przebrnąć przez ten sam druk. Nie zapominaj przy tym, że do skorygowanego formularza powinieneś dołączyć uzasadnienie korekty, to znaczy w formie pisemnej przedstawić, na czym polegała i z czego wynikała twoja pomyłka. Korektę, podobnie jak pity 2015, których ona dotyczy, możesz złożyć w urzędzie skarbowym osobiście lub przesłać pocztą, tradycyjną albo elektroniczną. A zatem program pit 2015 dostarczy Ci wszystkich niezbędnych formularzy. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość zaznaczenia opcji ‘korekta’, która pozwoli od razu przygotować odpowiednią wersję korekty deklaracji podatkowej. Program po prostu wygeneruje elektroniczny formularz ORD-ZU: to właśnie w nim opisz przyczynę korekty.

Czytaj więcej

Korekta rozliczenia pit 2015 - program PITy 2015 pozwoli uniknąć błędów.

Rozliczenie podatkowe 2015 - Korekta rozliczenia PIT - program do rozliczeń PIT pozwoli uniknąć błędów w zeznaniu. Rozliczenie podatkowe, a w szczególności formularze PIT dość często zawierają błędy. Podatnicy nie podpisują formularzy, popełniają błędy rachunkowe, nieprawidłowo odliczają ulgi, itp. Jednak pomyłkę w zeznaniu można naprawić. Wystarczy jeszcze raz wypełnić formularz rozliczenia podatkowego i na piśmie wyjaśnić, z jakiego powodu jest składana korekta. Przepisy podatkowe pozwalają na skorygowanie każdej deklaracji podatkowej. Możemy ją poprawiać w dowolnym zakresie – zarówno w takich sytuacjach, gdy pomyliliśmy rubryki, jak i wtedy gdy błędnie przepisaliśmy kwoty z otrzymanego od pracodawcy PIT-11 w nasze rozliczenie roczne za 2015 rok. Z „technicznego” punktu widzenia skorygowanie deklaracji polega na ponownym – ale tym razem poprawnym – wypełnieniu tego samego formularza (wraz z wszystkimi załącznikami). Różnica polega na tym, że na początku formularza zamiast zaznaczyć kwadrat: złożenie zeznania, trzeba zaznaczyć pozycję: korekta zeznania. Przy składaniu korekty rozliczenia rocznego należy pamiętać, aby na piśmie wyjaśnić powód jej składania. 

Czytaj więcej