PITY 2015 Program PITY 2015
Pobierz darmowy program do wypełniania pitów 2015 pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 - PITy 2015 FORMAT

Pity 2015 program instalacja i wybór właściwego formularza PIT 2015

"PITy 2014 program" reklamowany jest jako niezwykle praktyczne narzędzie do rozliczania pitów, przy tym bardzo łatwe w obsłudze. Rzeczywiście, ten darmowy program posiada wiele zalet ujawniających się podczas użytkowania. Również instalacja tej aplikacji nie należy do zadań trudnych. Program do pobrania jest na stronie epity.pl lub pity2014program.pl.

 

Należy kliknąć w ikonę z napisem „pobierz”, by uruchomić ściąganie aplikacji na własny komputer. Dobrze jest w tym czasie zamknąć okna wszystkich aplikacji, by nie blokowały instalacji. Kolejnym krokiem jest uruchomienie programu i wybór nowego formularza, aby przejść do tworzenia własnego zeznania podatkowego. Ponieważ program pozwala na zamknięcie niedokończonego formularza i powrót do edycji, w przyszłości będziemy mogli wybrać nowy formularz lub otworzyć poprzedni.

pity 2012 program instalacja opisProgram pozwala szybko i bezbłędnie rozliczyć się na każdym typie formularza podatkowego. W kreatorze rozliczeń, czyli jednym z dwóch trybów rozliczenia przewidzianych przez program, możliwe jest, aby program sam wybrał za nas odpowiedni typ zeznania. Gdy kwestia wyboru odpowiedniego formularza będzie już za nami, trzeba jeszcze skompletować wszystkie dokumenty, które będą potrzebne do wypełnienia wszystkich potrzebnych danych.


Podstawowym dokumentem jest dowód osobisty, w którym znajduje się numer PESEL (jeśli nie znamy go na pamięć) oraz urzędowy dokument nadania nam NIP-u. Numer Identyfikacji Podatkowej wpisujemy w rubryce na pierwszej stronie formularza i nie wolno pomylić go z numerem NIP naszego pracodawcy.
Jeśli rozliczamy się na formularzu PIT 37, potrzebujemy dodatkowo PIT 11, czyli informację o dochodach i potrąconych zaliczkach od pracodawcy. Prośbę o to należy przesłać do zakładu pracy lub zleceniodawcy odpowiednio wcześniej, by d 28 lutego 2014 roku płatnik zdążył przesłać informacje zarówno do pracownika, jak i do urzędu skarbowego.

Jeśli rozliczamy się na formularzu PIT 38, potrzebujemy wypełnić PIT 8, czyli informację o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach kapitałów pieniężnych. Osoby, które chcą skorzystać z różnych odliczeń i ulg za 2012 rok muszą przygotować odpowiednie załączniki do różnych typów deklaracji. Pit 2014 program z pewnością pomoże nam uniknąć błędów przy obliczeniach, ale źródła danych musimy zebrać we własnych zakresie.

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2014 rok dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych .Załącznik PIT/B stanowi informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej i składają go osoby, które w roku podatkowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą. Z kolei załącznik PIT/M to informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców, a załącznik PIT/ZG stanowi informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym.. Ustawa w szczególnych wypadkach nakazuje też dołączenie do naszego zeznania podatkowego załącznika PIT/Z, który stanowi informację o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników, którzy wzięli tzw. kredyt podatkowy.

Użycie odpowiedniego załącznika ma związek z rodzajem dochodów oraz odliczeń od dochodu lub podatku, z których się korzysta. Załącznikami do poszczególnych formularzy podatkowych są: do PIT-37 załączniki - PIT/O, PIT/D; do PIT-36 załączniki - PIT/O, PIT/D, PIT/B, PIT/M, PIT/ZG, PIT/Z; do PIT-36L załączniki - PIT/B, PIT/ZG, PIT/Z; a do PIT-38 załącznik - PIT/ZG.

Tak więc instalacja pity 2014 program jest wyjątkowo łatwa, a wypełnienie  pita bezbłędne.