RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PITy 2015 Program do rocznych zeznań podatkowych - renta socjalna a podatek

Od renty socjalnej trzeba odprowadzić podatek dochodowy. Zajmuje się tym tak zwany organ rentowy, czyli obecnie ZUS, który jest płatnikiem świadczenia (renty) i jednocześnie płatnikiem podatku. A zatem ZUS odprowadzi z renty socjalnej zaliczkę na podatek i jednocześnie w ustalonym terminie poinformuje o tym osobę pobierającą rentę oraz urząd skarbowy. Aby ułatwić rozliczenie roczne 2015, organ rentowy wypełni i prześle do świadczeniobiorcy i US albo PIT-40A (zawierający roczne obliczenie podatku), albo PIT-11A (zawierający informację o dochodach uzyskanych od ZUS).

 

rozliczenie renty socjalnejOsoba, której przysługuje renta socjalna i która otrzymała jedynie informację na formularzu PIT-11A musi następnie sama rozliczyć się z US, składając deklarację PIT-37. Ten formularz w PITy 2015 Programie powinna wybrać również osoba, która pracowała na etacie i jednocześnie pobierała rentę socjalną. Z kolei prowadząc działalność gospodarczą w danym roku podatkowym, należy przygotować rozliczenie roczne 2015 i dostarczyć do urzędu skarbowego dna formularzu PIT-36.

Ale także w sytuacji otrzymania przez świadczeniobiorcę podatku wyliczonego na formularzu PIT-40A, osoba uprawniona do renty socjalnej może samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym. Będzie to dla niej korzystne w przypadku, gdy zechce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem albo skorzystać z przysługujących jej ulg, na przykład ulgi rehabilitacyjnej. Wtedy w  PITy 2015 Programie powinna wybrać formularze umożliwiające taki sposób rozliczenia (najczęściej PIT-36 lub PIT-37). Jeśli jednak nie przysługują jej ulgi lub nie chce z nich korzystać, otrzymując PIT-40A nie ma obowiązku wypełniania jakiekolwiek dodatkowego formularza podatkowego. Wtedy deklaracja wysłana przez organ rentowy do urzędu skarbowego wystarczy, aby uznać ją za rozliczenie roczne 2015.


Tematyka

Zobacz również

Dorabiam do renty - jaki PIT?

Podatnik generalnie ma obowiązek rozliczyć się z fiskusem ze wszystkich swoich dochodów, które pozyskał w poprzednim roku podatkowym i które były objęte opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli więc podatnik uzyskuje rentę, ale dorabia do skromnego świadczenia pracując zawodowo na część etatu, musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym ze swoich dodatkowych dochodów i z tytułu świadczenia rentowego. Dorabianie do renty nie jest sprzeczne z obowiązującym stanem prawnym, choć w niektórych przypadkach rencista będzie musiał o tym fakcie powiadomić ZUS wraz ze wskazaniem wysokości uzyskiwanych zarobków. Jakie formularze Pity powinni wypełnić zarobkujący renciści? Czy w takiej sytuacji PIT rencisty może wypełnić i wysłać do Urzędu Skarbowego płatnik podatku dochodowego, czyli np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

Czytaj więcej

Rozliczenie renty lub emerytury z KRUS w darmowym PIT 2015 Program

Do końca lutego 2016 r. KRUS przekaże wszystkim pobierającym z Kasy emeryturę lub rentę formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego). W minionym roku KRUS, zgodnie z przepisami, potrącał zaliczki na podatek dochodowy w kwocie równej 18 proc. dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej od początku roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł) minus kwota 46 zł 33 gr (tzw. ulga w zaliczce).

Czytaj więcej