RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PITy 2015 Program a rozliczenie się z akcji pracowniczych i dywidendy

Rozliczenie PIT 2015 powinno ujmować wszystkie dochody i przychody, podlegające opodatkowaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym ze źródeł dochodów mogą być dywidendy, czyli część zysku spółki o charakterze kapitałowym. Jeśli jest ona dzielona pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy spółki, musi ona znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim formularzu podatkowym. PITy 2015 Program okazuje się być pomocny w ujmowaniu wszelkich dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Inwestor, który uzyskuje dywidendę musi ją uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym, wypełniając odpowiednie zeznania pity 2015.

 

Jak rozliczyć się z dywidendy, jak rozliczyć akcje pracownicze?

Rozliczenie PIT 2015 musi uwzględniać jedynie dywidendy o charakterze pieniężnym. Jeśli dywidendy mają formę akcji pracowniczych, to pracownicy jako ich właściciele, będą musieli opłacić od nich podatek dochodowy od osób fizycznych tylko po ich zbyciu. Dopiero bowiem po sprzedaży udziałów w spółce przychód z akcji pracowniczych będzie podlegał opodatkowaniu.

Właściwym drukiem zeznania pity 2015 dla dochodów z dywidendy i zbycia akcji będzie formularz PIT-38. Podatek od dywidend naliczany jest w formie zryczałtowanej, w  stawce 19%. 


Tematyka

Zobacz również

Uproszczone zaliczki na podatek PIT 2015 - kiedy firma wchodzi do spółki osobowej

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, to między innymi przedsiębiorcy, którzy mają możliwość rozliczania się z fiskusem na różnych zasadach. Podatek PIT 2015 mogą oni płacić w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub w formie skali podatkowej. Podatnicy, którzy prowadzą działalność i opłacali dotąd podatek PIT 2015 na zasadzie podatku liniowego lub skali, mogą skorzystać z możliwości opłacania zaliczek uproszczonych.

Czytaj więcej

Rozwiązanie spółki i otrzymanie środków pieniężnych przez jednego ze wspólników - jakie rozliczenie Pit?

Przy dokonywaniu rozwiązania spółki jej wspólnicy mogą uzyskać pewne środki pieniężne. Wówczas może być konieczne rozliczenie Pit wspólników przy likwidacji spółki. Na jakim druku PIT powinna być wypełniona deklaracja pit wspólnika rozwiązanej spółki? Czy zeznania PITy składa się w takim przypadku w normalnym terminie rozliczenia podatkowego?

Czytaj więcej