RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PITy 2015 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Jeśli podatnik w całym roku podatkowym nie osiągnął żadnych dochodów opodatkowanych w kraju albo poza jego granicami, nie będzie musiał składać rozliczenia Pity 2015 w Urzędzie Skarbowym. Rejestracja takiego podatnika w Urzędzie Pracy nie jest równoznaczna z przejęciem przez urząd obowiązków płatnika podatku dochodowego. Dopiero przy wypłacie zasiłków dla bezrobotnych mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją.

 

Rozliczenie bezrobotnych

Gdyby bezrobotny nieposiadający prawa do zasiłku osiągał w danym roku podatkowym dochody z pracy zawodowej, z której na przykład został następnie zwolniony, wówczas zeznanie pit 2015 na druku PIT-11 wystawi dla niego pracodawca. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik ten wykonywał swoją pracę na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. PIT-11 jest podstawą dla Pity 2015 Programu do wskazania i wypełnienia właściwej dla podatnika deklaracji podatkowej. W takim przypadku deklaracją tą będzie druk PIT-37.

Urząd Pracy nie wystawi natomiast PIT-11 dla bezrobotnego bez prawa do zasiłku. Jeśli więc nie miał on żadnych dochodów z różnych źródeł w poprzednim roku podatkowym, nie będzie musiał składać zeznania pit 2015 w Urzędzie Skarbowym, ponieważ nie będzie miał z czego się rozliczać.


Tematyka

Zobacz również

Kto jest uprawniony do złożenia zestawienia PIT 37

W terminie do 30 kwietnia danego roku podatkowego podatnicy w Polsce muszą złożyć między innymi zestawienia Pity na drukach PIT-37 oraz PIT-36. Oba drugi są bardzo popularne. Dla kogo zatem przeznaczone jest właściwie zestawienie PIT 37? Czym różnią się od siebie druki PIT37 i PIT36?

Czytaj więcej

Jaki adres wpisujemy w rozliczeniu rocznym?

Rubryką, która pojawia się we wszystkich bez wyjątku drukach PITy 2015, jest "Adres zamieszkania podatnika", w którą musimy wpisać aktualne dane. Często zdarza się jednak, iż to w sumie proste zadanie w praktyce okazuje się mocno skomplikowane. Po pierwsze dlatego, iż wielu podatników myli miejsce zameldowania z miejscem zamieszkania i tym samym podaje niepoprawny adres. Po drugie - niekiedy podatnik nie potrafi samodzielnie ustalić, które z miejsc, w jakich w danym roku przebywał, odpowiada kryteriom miejsca zamieszkania. Wreszcie, wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą zamiast swojego adresu zamieszkania podaje adres siedziby firmy (lub adres prowadzenia działalności gospodarczej, np. adres sklepu lub punktu usługowego).

Czytaj więcej

Korzyści z szybkiego rozliczenia PIT-u przez internet w program pity 2015, sprawdz ...

Czy warto spieszyć się ze składaniem PIT-u? Najpóźniej do końca lutego podatnik powinien otrzymać ze swego miejsca pracy PIT-11, na podstawie którego będzie mógł złożyć rozliczenie pit za 2015 rok do urzędu skarbowego. Nie oznacza to jednak, że podatnik ma obowiązek czekać na otrzymanie tej informacji od pracodawcy. Może on bowiem samodzielnie dokonać takiego rozliczenia korzystając np z programu do rozliczeń pit-ów za 2015r. Nie zawsze jednak będzie to dobre rozwiązanie. Samodzielne rozliczenie roczne jest dość problematyczne, ponieważ podatnik musi we własnym zakresie zebrać informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach. Istnieje zatem ryzyko, że popełni błąd w obliczeniach, co spowoduje konieczność składania do urzędu skarbowego korekty deklaracji. Źle obliczony podatek może także oznaczać, że podatnik dodatkowo będzie musiał zapłacić odsetki za opóźnienie. Przeczytaj także: rozliczenie pitu nieterminowe

Czytaj więcej