RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT-37 krok po kroku w PITy 2015 program

PIT-37 to najbardziej popularny formularz, przeznaczony dla podatników, którzy w ubiegłym roku otrzymywali dochody z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy, umowy zlecenia a także emerytury, renty, działalności wykonywanej osobiście oraz praw autorskich. Z ponizszego przewodnika dowiesz się, jak krok po kroku wypełnić formularz PIT-37, wykorzystując darmowy program do rozliczania pitów czyli PITy 2015 program.

 
 1. Uruchom program do rozliczeń pit, a następnie wybierz metodę wypełniania deklaracji: zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie wybór Kreatora Deklaracji. Ten sposób jest bardzo łatwy, ponieważ rozliczenie odbywa się poprzez odpowiedzi na pytania zadawane w poszczególnych krokach kreatora, na których znajdują się także dodatkowe podpowiedzi.  W wyniku przejścia przez wszystkie kroki kreatora otrzymamy wypełniony zestaw formularzy gotowych do wydruku.
 2. Wybierz sposób opodatkowania:  możez rozliczyć się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, wspólnie ze zmarłym małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 3. Zaznacz cel składania rozliczenia PIT: jeśli w tym roku po raz pierwszy składasz rozliczenie, wybierz opcję „złożenie zeznania”; jeśli składałeś już zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego, ale chcesz  je poprawić , wybierz „korektę zeznania”.
 4. Wprowadź swoje dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, PESEL, NIP, datę urodzenia, itp.), które zostaną umieszczone w zeznaniu. Jeśli rozliczasz się wspólnie z żoną / mężem, należy także wprowadzić jej / jego dane.
 5. Zaznacz odpowiednie dla ciebie (i ewentualnie wspólmałżonka) źródła przychodów z ubiegłego roku (wynagrodzenie ze stosunku pracy, działalność wykonywana osobiście lub emerytury i renty) wybierając odpowiednią opcję w programie i ją uzupełnij.
 6. W kolejnym kroku zaznacz poniesione wydatki  uprawniające do odliczeń od dochodu (np. wydatki na internet lub na cele rehabilitacyjne) lub od podatku (np. ulga z tytułu wychowywania dzieci).
 7. Jeśli chcesz do swoich dochodów doliczyć dochody swoich małoletnich lub masz prawo do samodzielnego odprowadzania zaliczek, zaznacz to na tym etapie Kreatora Deklaracji.
 8. Jeżeli wcześniej zaznaczyłeś, że masz prawo do odliczeń od dochodu lub podatku, wpisz teraz kwoty wydatków, jakie poniosłeś (np. na Internet). Dane te program automatycznie umieści w formularzu PIT/O.
 9. Kolejny krok to wpisywanie danych, które znajdą się w formularzu PIT-37. Z otrzymanego od pracodawcy PIT-11 przepisz teraz kwotę przychodu, kwotę kosztów uzyskania przychodu oraz kwotę zaliczek. Jeśli nie otrzymałeś pit-11 od pracodawcy przeczytaj: jak przeprowadzić rozliczenie podatkowe 2015 bez pit-11
 10. Po wpisaniu powyższych danych czas na kolejne: przepisz zatem z PIT-11 kwotę składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne podatnika.
 11. Zbliżasz się ku końcowi rozliczenia PIT – możesz teraz wpisać informacje, które ułatwią fiskusowi  kontakt z tobą, np. adres do korespondencji lub numer telefonu. (Podanie tych danych nie jest obowiązkowe).
 12. Przekaż 1 procent twojego podatku na rzecz organizacji pozytku publicznego. To nie wymaga żadnego wysiłku - odpowiednią kwotę przekaże w twoim imieniu urząd skarbowy. Jeżeli chcesz, możesz wyrazic zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego twoich danych osobowych, ale nie jest to obowiązkowe.
 13. Koniec. Na ekranie komputera ukaże ci się komunikat informujący, że tak wypełnione rozliczenie podatku należy wydrukować (na czystych kartkach lub gotowych formularzach PIT-36), podpisać i dostarczyć je do właściwego urzędu skarbowego. Pamiętaj, że nieprzekraczalny termin na złożenie rozliczenia  to 30 kwietnia 2016 r.

Tematyka

Zobacz również

NIP czy PESEL? Identyfikacja podatnika PIT-37

Jednym z najbardziej popularnych formularzy podatkowych PIT jest druk PIT-37. Jest on właściwy między innymi dla wszystkich podatników pracujących na etacie, rozliczających się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla kogo będzie przeznaczony PIT-37 w praktyce oraz w jaki sposób dokonywana jest w nim identyfikacja podatnika? Czy numerem identyfikacji podatkowej w przypadku deklaracji podatkowej PIT-37 będzie numer NIP czy numer PESEL właściwy dla podatnika?

Czytaj więcej

Jak napisać korektę zeznania PIT-37 i czy konieczne jest pismo "czynny żal"

Rozliczenie podatkowe jest obowiązkiem każdego podatnika, który w poprzednim roku podatkowym pozyskiwał dochód lub przychód podlegający opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rozliczając się samodzielnie podatnik może popełnić błąd, rzutujący na poprawność jego rozliczenia. Ma jednak prawo w ciągu 5 kolejnych lat na poprawę deklaracji rocznej. Rozliczenie PIT może być korygowane dowolną ilość razy. Jak powinna być dokonana korekta zeznania PIT-37? Czy w takim przypadku podatnik zobowiązany będzie również do złożenia dodatkowych załączników, takich jak na przykład pismo „czynny żal”?

Czytaj więcej

Formalne i merytoryczne różnice między rozliczeniami PIT 36 a PIT 37

Opodatkowanie dochodów przy użyciu skali podatkowej powoduje, że roczne rozliczenia podatkowe podatnicy zmuszeni są składać do właściwego względem miejsca zamieszkania lub siedziby działalności Urzędu Skarbowego, na drukach PIT37 lub PIT36. Jakie różnice formalne i merytoryczne występują pomiędzy tymi dwoma drukami. Kiedy w zastosowaniu będzie formularz PIT-37, a kiedy podatnik bezwzględnie na swoje roczne rozliczenie podatkowe powinien wykorzystać druk PIT-36?

Czytaj więcej