RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT 2015 wspólny z małżonkiem dla nierezydenta podatkowego - PITy 2015 Program

Rozliczenie pit 2015 może być zrealizowane na wspólnym formularzu przez współmałżonków pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, za który następuje rozliczenie. Należy powiedzieć, że konieczne jest przy tym utrzymywanie pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej. W przeciwnym wypadku małżonkowie muszą złożyć w Urzędzie Skarbowym dwa pity 2015.

 

Rozliczenia podatkowe nierezydentów

Nierezydenci podatkowi rozliczają się ze swoich dochodów zgodnie z postanowieniami właściwej umowy międzynarodowej. Podatnik uzyskujący dochody ze źródeł opodatkowanych w Polsce musi zdecydować, w jaki sposób je rozliczać. Pomocny przy tym będzie pity 2015 program, który umożliwi podatnikowi wybór właściwej deklaracji i jej poprawne wypełnienie. Ten darmowy program komputerowy pomoże także we wspólnym rozliczeniu podatkowym nierezydenta.

Osoba będąca nierezydentem podatkowym, mieszkająca w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w kraju zaliczanym do Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która nie ma miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczpospolitej Polskiej oraz udokumentuje certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla takich celów, będzie mogła rozliczać się z polskim fiskusem na standardowych zasadach, na drukach dostępnych dla polskich podatników. Należy przy tym dodać, że pobrany od jej dochodów w roku podatkowym podatek ryczałtowy będzie traktowany jako zaliczka na podatek w deklaracji pity 2015.

Wspólne rozliczenie podatkowe z nierezydentem

zdjęcie małżeństwaJeśli spełniony jest warunek pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i istnieje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami, to nawet wówczas, gdy jedno z nich jest nierezydentem podatkowym, istnieje możliwość zastosowania wspólnego rozliczenia podatkowego. Dla wspólnego rozliczenia podatkowego drugi współmałżonek powinien być polskim rezydentem podatkowym.

Pity 2015 program umożliwi rozliczenie nierezydentów podatkowych z ich przychodów opodatkowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o ile będą one miały wysokość stanowiącą łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym. Jeśli warunek ten nie będzie spełniony, wówczas prawo podatkowe w Polsce nie będzie umożliwiało dokonania preferencyjnego rozliczenia podatkowego ze współmałżonkiem dla nierezydentów podatkowych. Będą musieli oni zatem rozliczyć się samodzielnie ze swoich dochodów na odpowiednim druku PIT. W przypadku opodatkowania przychodów nierezydentów podatkowych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, właściwy druk pity 2015 to formularz PIT-28. Powinien on został złożony do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia roku podatkowego następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.

Natomiast, jeśli nierezydent podatkowy może rozliczyć się ze swoich przychodów łącznie ze współmałżonkiem, na wspólnej deklaracji podatkowej, to wówczas rozliczenie pit 2015 może zostać złożone do końca kwietnia danego roku podatkowego.


Tematyka

Zobacz również

Opodatkowanie małżeństwa w ujęciu Programu PITy 2015

Podatnicy będący w związku małżeńskim, mogą wspólnie rozliczyć się z urzędem skarbowym z osiągniętych w trakcie roku podatkowego dochodów. Należy pamiętać, że aby móc złożyć jedno rozliczenie roczne 2015, trzeba posiadać tzw. wspólność majątkową. Wspólność występuje wtedy, gdy wszystkie przedmioty majątkowe, które zostały nabyte przez któregokolwiek z małżonków po zawarciu małżeństwa, stają się automatycznie własnością obu osób. Wspólny pit 2015  mogą złożyć zarówno podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-36 jak i PIT-37. Niestety z możliwości łącznego opodatkowania zostały wyłączone dochody kapitałowe, wykazywane w PIT-38, dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39) oraz dochody, od których naliczany jest podatek liniowy (PIT-36L). Dodatkowo, jeżeli któryś z małżonków korzysta z preferencyjnych form opodatkowania – ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) lub karty podatkowej (PIT-16A) –  nie może rozliczyć się wspólnie nawet z tych dochodów, które wykazywane są w PIT-36 lub PIT-37.

Czytaj więcej

Dochody zagraniczne małżonków a obowiązek podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej - Program PIT 2015

Małżonkowie mają możliwość wspólnego rozliczenia się z osiąganych dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Aby móc skorzystać z tej preferencyjnej formy opodatkowania, należy posiadać wspólność majątkową. Łączne rozliczenie roczne 2015 może przynieść małżeństwu znaczne korzyści, jednak warto podkreślić, że nie zawsze złożenie jednej deklaracji podatkowej pozwala na obniżenie wysokości należnego podatku. Korzyści pojawiają się w momencie, gdy jeden z małżonków osiąga dochody obciążone 32% podatkiem, a dochody drugiego z małżonków znajdują się poniżej progu podatkowego (85528 zł). Zsumowanie dochodów obu osób, a następnie podzielenie ich na pół, będzie stanowiło podstawę naliczenia podatku. W ten sposób możliwe jest uniknięcie 32% podatku, a tym samym zmniejszenie obciążenia podatkowego. Jeżeli każdy z małżonków zarabia mniej niż 85528 zł rocznie, wspólne rozliczenie roczne 2015 nie przyniesie żadnych korzyści, ale pozwoli na zaoszczędzenie czasu, niezbędnego do wypełnienia zeznania przez program PIT 2015.

Czytaj więcej

Kto jest zwolniony z podatku od dochodów zagranicznych?

Jeśli w roku ubiegłym osiągnąłeś dochody z pracy zagranicą, sprawdź koniecznie, czy jesteś zobowiązany do sporządzenia druku podatkowego, jakim jest PIT 2015. Zanim przystąpisz do sporządzenia swojego rozliczenia rocznego 2015 – warto sprawdzić, czy Twoje dochody otrzymane za stosunek pracy za granicą, podlegają obowiązkowi rocznego rozliczenia się z fiskusem. Bowiem zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko dochody osiągane w niektórych krajach podlegają opodatkowaniu i obowiązkowi uwzględnienia ich w zeznaniu rocznym składanym w Polsce. W związku z dwojakimi umowami międzynarodowymi, jakie zawarła Polska z poszczególnymi krajami, istnieją również przypadki, kiedy Twoje zagraniczne dochody nie muszą być ujęte w druku pit 2015. Jeśli słabo orientujesz się w przepisach podatkowych, jeśli na samą myśl o druku, jakim jest rozliczenie roczne 2015, przechodzą Cię ciarki i zaczyna boleć głowa, czas sięgnąć po pomoc. Pity 2015 program – to komputerowa aplikacja, z pomocą której szybko przebrniesz przez swoje rozliczenie roczne 2015 zwłaszcza w sytuacji, w jakiej osiągasz profity wynikające z pełnienia pracy poza granicami naszego kraju.

Czytaj więcej

Wspólne rozliczenie małżonków w programie PITy 2015, to łatwe!

Jedną z preferencji podatkowych jaką gwarantuje polskie prawo podatkowe jest możliwość wspólnego opodatkowania swoich dochodów przez małżonków. Wspólne rozliczenie małżonków to korzystna opcja rozliczenia. Jednak, aby z niej skorzystać trzeba spełnić kilka ważnych warunków. Wspólne rozliczenie roczne 2015 polega na tym, że małżonkowie wypełniają jeden formularz PIT 2015, który zawiera dane osobowe obojga małżonków. Cała procedura wypełniania przebiega tak samo jak w przypadku innych rozliczeń. Poza tym małżonkowie mogą osobno korzystać z ulg i odliczeń. A podatek płacą jako podwójną jego kwotę ustaloną od połowy łącznej kwoty ich dochodów. Wspólne rozliczenie z pewnością ułatwi program PIT 2015. Jest to niezwykle łatwa i przydatna aplikacja, która pomaga wszystkim składającym pity 2015 rozliczyć się poprawnie i terminowo. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tego narzędzia?

Czytaj więcej