RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT-11 przez Pracodawcę bez wszystkich danych pracownika w PITy 2015 program ?

Do końca lutego pracodawcy powinni przesłać urzędom i osobom fizycznym formularze podsumowujące rozliczenie podatkowe za 2015 rok, najczęściej jest to PIT-11. Szefowie powinni złożyć deklaracje podatkowe nawet wtedy, gdy nie posiadają pełnych danych o swoich pracownikach.

 

pracodawca PIY-11 w PITy 2012 programyPIT-11 zawiera informacje o dochodach i wpłaconych zaliczkach, na podstawie których podatnicy powinni przygotować swoje rozliczenie pit w programie do rozliczeń PIT. W przypadku spełnienia pewnych warunków pracodawca również do końca lutego może być zobowiązany do dokonania obliczenia podatku, wystawiając formularz PIT-40. Informacja PIT-11 lub rozliczenie PIT-40 pracodawca sporządza w trzech egzemplarzach, z których jeden przesyła podatnikowi abyśmy mogli przepisać dane wypełniając pit w darmowym programie do rozliczania PITu za 2015r., drugi do urzędu skarbowego, a trzeci pozostawia w swoich aktach.

Według ekspertów podatkowych w  razie braku pełnych danych pracodawca powinien przygotować wymagane dokumenty na podstawie danych, które posiada, z pominięciem tych, do których nie ma dostępu.Niezachowanie terminu przez pracodawcę może prowadzić do odpowiedzialności karnej skarbowej. Podlegają jej osoby, które na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmują się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi pracodawcy.

Niestety, nawet jeśli podatnik znajdzie się w sytuacji, w której nie otrzymał informacji PIT-11 od swojego pracodawcy, fakt ten nie zwalnia go z obowiązku obliczenia swojego pita. Do końca kwietnia podatnik powinien złożyć rozliczenie roczne i wykazać w nim osiągnięte przez siebie dochody w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.

Pobierz najlepszy darmowy program do rozliczania pitów za 2015r.!


Tematyka

Zobacz również

PIT-11 od pracodawcy a samodzielne rozliczenie programem PIT 2015

PIT-11 jest informacją przekazywaną przez pracodawcę wszystkim zatrudnionym pracownikom z osobna. Pracodawca ma czas do 28 lutego 2016 roku na przekazanie podwładnym informacji PIT-11 za rok 2015. W formularzu tym muszą znaleźć się dane odnoszące się do uzyskanych przez podatników dochodów. Formularz PIT-11 wypełniony przez pracodawcę trafia również do Urzędu skarbowego. Wypełniając rozliczenie roczne 2015 tradycyjnie, ręcznie, lub za pośrednictwem programu komputerowego, zawsze podstawą do tego będzie PIT-11 od pracodawcy. Jeśli pracownik zatrudniony jest u kilku pracodawców, otrzyma kilka formularzy PIT-11. Program PIT 2015  pomoże mu samodzielnie uporać się z rozliczeniem podatkowym. Pity 2015 nie będą dla niego żadnym problemem, jeśli skorzysta z wymienionego programu, który etapami wskaże mu, jakie informacje podać w kolejnych rubrykach formularza.

Czytaj więcej

Czy pracodawca może przesłać mi przez internet PIT-11 do rozliczenia rocznego 2015?

czy pit można przesłać InternetemKażdy, kto w roku podatkowym uzyskuje jakikolwiek dochód, zobowiązany jest złożyć rozliczenie roczne 2015. W tym celu należy pobrać odpowiedni formularz PIT i zgromadzić wymagane do jego wypełnienia dokumenty. Aby prawidłowo wypełnić pit, potrzebne są przede wszystkim dane jak numer PESEL albo NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, niezbędny do zidentyfikowania podatnika przez właściwy urząd skarbowy, a także formularz PIT11. Druk ten przesyła nam pracodawca lub pracodawcy, u których pobieraliśmy wynagrodzenie w czasie trwania roku podatkowego, z jakiego będziemy się rozliczać. Formularz PIT-11 zawiera wszelkie informacje o naszych dochodach. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć go nam do końca lutego 2016, abyśmy mogli sporządzić swoje rozliczenie roczne 2015 i złożyć je w urzędzie w wymaganym terminie. Taki dokument (PIT11) trafia równocześnie do Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej

PITY 2015 - czy PIT-11 wysłany przez pracodawcę mailem jest ważny??

W związku z zatrudnieniem pracownika, na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek sporządzenia rocznej informacji podatkowej PIT-11, jak i przekazania jej (najpóźniej do końca lutego następującego po danym roku podatkowym) do właściwego urzędu skarbowego oraz do pracownika, dla którego dokument ten jest niezbędny aby mógł złożyć rozliczenie podatkowe za 2015 rok. Szukając oszczędności przedsiębiorcy często zastanawiają się: czy istnieje możliwość przesłania informacji rocznej pit za pomocą poczty elektronicznej?

Czytaj więcej