RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Piszę wzory prac magisterskich na zlecenie - czy muszę wykazać te niewielkie zarobki w moim PIT 2015?

Działalność polegającą na pisaniu wzorów prac magisterskich na zlecenie na gruncie prawa podatkowego można uznać za działalność wykonywaną osobiście lub działalność gospodarczą. Jeśli takie działania mają charakter powtarzalny i są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, wówczas podatnik powinien zarejestrować działalność gospodarczą. Jeśli jednak działalność wykonywana jest osobiście, bez zatrudniania osób trzecich, to nie wymaga ona rejestracji. Opodatkowanie dochodów pochodzących z działalności wykonywanej osobiście realizowane jest za pośrednictwem skali podatkowej. Rozliczenie roczne 2015 przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej, powinno zostać złożone na formularzu podatkowym PIT-36, jako że podatnik sam w takim przypadku zobowiązany jest do obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Opłacanie podatku

Osoba pisząca wzory prac magisterskich na zlecenie, podatek PIT 2015 rozlicza w formie działalności wykonywanej osobiście, a zatem opłaca go według dwóch progów skali podatkowej:

  • 18% dla dochodów poniżej 85 528 zł,
  • 32% dla nadwyżki ponad dochody wynoszące 85 528 zł.

Opodatkowaniu podlegają dochody podatnika uzyskane w toku wykonywania działalności osobiście, czyli przychody po odjęciu kosztów ich uzyskania oraz kwoty wolnej od podatku, tj. 3091 zł.

Podatnik rozliczający się w ramach PIT-36 ze swoich dochodów, ma możliwość uwzględnienia w tym rozliczeniu podatkowym ulgi i preferencji podatkowych. Może złożyć swoje rozliczenie roczne 2015 jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub wspólnie ze współmałżonkiem, co w wielu przypadkach pozwala na uzyskanie optymalizacji podatkowej. PIT-36 umożliwia jednocześnie uwzględnienie popularnych ulg podatkowych – ulgi na Internet, ulgi rodzinnej, czy też ulgi rehabilitacyjnej. PIT-36 jest formularzem przeznaczonym dla podatników, rozliczających dochody opodatkowane według skali podatkowej, na zasadach ogólnych, pozyskane bez pośrednictwa płatnika. Formularz ten powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Konieczność rozliczenia

Program Pity 2015 wskazuje, że każdy dochód pochodzący ze zleceń, realizowanych w ramach działalności wykonywanej osobiście, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego, jaką ma on wysokość. Należy go ująć w rozliczeniu podatkowym i opłacić należny fiskusowi podatek PIT 2015. Rozliczenie roczne 2015 musi więc ująć niewielkie zarobki podatnika, który pisze na zlecenie wzory prac magisterskich, ale jeśli będą one mniejsze od kwoty wolnej od podatku, podatnik ten nie zapłaci nic fiskusowi, a otrzyma z Urzędu Skarbowego nadpłatę podatku dochodowego, wynikającą z opłacanych regularnie, bo co miesiąc, zaliczek na ten podatek.


Tematyka

Zobacz również

Jakie zobowiązania dotyczące PIT 2015 ciążą na podatniku?

Podstawowe zobowiązanie PIT 2015 ciążące na podatniku dotyczy konieczności rozliczenia podatkowego swoich dochodów lub przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Podatnik powinien złożyć rozliczenie Pit 2015 na odpowiednim formularzu podatkowym, wskazując wszystkie dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Program pity 2015 pomoże mu w prawidłowym rozliczeniu podatkowym, umożliwiając skorzystanie z ulg i odliczeń podatkowych.

Czytaj więcej

Jakie są sankcje za nierozliczenie się z udzielonych korepetycji? Podatki z Programem Pity 2015

Studenci, nauczyciele oraz osoby, które są specjalistami w pewnych dziedzinach wiedzy, mają szansę na uzyskiwanie dodatkowego zarobku z tytułu udzielania korepetycji. Jest to dość powszechna forma zarobkowania. W przypadku takich przedmiotów jak język japoński, czeski, rosyjski, czy statystyka, logika i ekonometria, zainteresowanie korepetycjami może być znaczne, zwłaszcza, że w danych miastach prawdopodobnie nie ma zbyt wielu korepetytorów z takich dziedzin wiedzy. Korepetytorzy mają jednak problem z tym, jak prawidłowo rozliczać swoje dochody pochodzące od uczniów. PIT 2015 korepetytora powinien uwzględniać jego wszystkie źródła zarobkowania, a nie tylko np. dochody uzyskiwane ze stosunku pracy lub z prowadzonej działalności gospodarczej. Jak ująć więc w PITy 2015 dochody z korepetycji i co właściwie będzie groziło podatnikowi za brak rozliczenia dochodów z prowadzonych lekcji?

Czytaj więcej