RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Pełnomocnictwo przy składaniu rozliczenia pit 2015

Rozliczenie wspólne małżonków niesie za sobą korzyści w postaci zmniejszenia podatku do uiszczenia na rzecz fiskusa. Jeśli dobrze zarabiający małżonek rozliczałby się samodzielnie ze swoich przychodów, wówczas musiałby dopłacić fiskusowi niemałą sumę podatku. Jeśli jednak rozliczenie pit 2015 takiej osoby będzie dokonane razem ze współmałżonkiem, który zarabia niewiele albo w ogóle nie osiąga żadnych przychodów, wówczas przychody rozkładają się po równo na dwie osoby. Dzięki temu płaci się niższe podatki i ma się szansę na uzyskanie większego zwrotu podatkowego. Jednocześnie, wspólne rozliczenie nie wyklucza zastosowania ulg podatkowych. Rozliczenie współmałżonków jest możliwe na jednym formularzu PIT, jeśli przez cały rok podatkowy byli oni małżeństwem. Rozliczenie pit 2015 nie będzie możliwe w takiej formie, jeśli w roku 2015 para zawarła związek małżeński. W takim przypadku rozliczenie roczne 2015 będzie musiało zostać dokonane oddzielnie. Dopiero w kolejnym roku podatkowym będzie można zastosować preferencję podatkową w postaci wspólnego rozliczenia współmałżonków.

 

Pełnomocnictwo w rozliczeniu współmałżonków

Jeśli rozliczenie roczne 2015 jest składane przez współmałżonków, w formie tradycyjnej, papierowej, wówczas konieczne jest złożenie w Urzędzie skarbowym pełnomocnictwa przez drugiego z małżonków. Składa się je na formularzu UPL-1. Można złożyć fiskusowi bezterminowe pełnomocnictwo, co upraszcza rozliczenia współmałżonków. Nie muszą oni co roku przesyłać takiego pełnomocnictwa do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Pełnomocnictwo można odwołać składając naczelnikowi druk odwołania – OPL-1.

W chwili obecnej istnieje możliwość wspólnego rozliczenia się współmałżonków przez Internet. Pity 2015 mogą już być wypełniane i przesyłane do Urzędu skarbowego w trybie online. Dzięki temu unika się obowiązku wizyty w urzędzie i oczekiwania w kolejce na złożenie formularza Pity 2015. Elektroniczne rozliczenie roczne 2015 niesie za sobą jeszcze jedną korzyść, a mianowicie w takim przypadku nie ma konieczności składania fiskusowi pełnomocnictwa współmałżonka na druku UPL-1.

Nowe, szybsze rozliczenie podatkowe

Elektroniczne rozliczenie pit 2015 jest proste i szybkie. Wszystkich powinności wobec Urzędu skarbowego można dzięki niemu dopełnić nie wychodząc z domu. Nie trzeba też posiadać podpisu elektronicznego, aby rozliczyć się z fiskusem przez Internet. Istnieje wiele programów komputerowych, często dostępnych całkiem bezpłatnie, które pomagają krok po kroku wypełnić Pity 2015 i na dodatek później wysłać je elektronicznie do właściwego Urzędu skarbowego. Taki program PIT 2015 wskaże, w jakich rubrykach formularza pit wpisać odpowiednie wartości i dane. Pity 2015 program pomoże w uzupełnieniu takich formularzy, jak PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, czy PIT-28 i wielu innych

Jego zaletą jest niewątpliwie to, że można go pobrać przez Internet i wykorzystywać wielokrotnie w zaciszu własnego domu. Nie trzeba tracić pieniędzy na opłacenie księgowej czy biura rachunkowego. Program PIT 2015 jest prosty w obsłudze, także nikt nie będzie miał problemów z jego zastosowaniem.

Pity 2015 program śmiało można wykorzystać wypełniając rozliczenie roczne 2015 razem ze współmałżonkiem. Program podpowie użytkownikowi, jak dokonać takiego rozliczenia poprawnie. Pokaże, gdzie popełniliśmy ewentualne błędy. Dzięki temu nie tylko dopełnimy obowiązek podatkowy wobec fiskusa, składając w terminie do Urzędu skarbowego rozliczenie PIT 2015, ale jednocześnie będziemy mogli uniknąć składania korekty zeznania podatkowego.


Tematyka

Zobacz również

Darowizny pomiędzy małżonkami a roczny podatek w Programie Pity 2015

Rozliczenie roczne 2016 będzie zawierać wszystkie dochody podatnika uzyskane w roku podatkowym 2016. Generalnie, w zakresie rozliczenia PIT 2016, należy wykazać uzyskane darowizny i opłacić od nich stosowny podatek od spadków i darowizn. Program PITy 2016 pozwala na obliczenie wysokości takiego podatku. Program ten wskaże też, w jakiej sytuacji podatek nie musi być zapłacony.

Czytaj więcej

Bezpłatny PITy 2015 Program do rozliczeń małżonków - podatkowe skutki intercyzy małżonków

Zgodnie z przepisami polskiego prawa rodzinnego, małżonkowie mogą zawrzeć intercyzę, czyli umowę regulującą ich ustrój majątkowy. Umowa taka może zostać zawarta zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Intercyza małżonków może ograniczać, wyłączać, ale także rozszerzać wspólność majątkową. zobowiązania podatkowe małżonkaJeżeli umowa intercyzy została zawarta jeszcze przed małżeństwem, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dotyczy tylko i wyłącznie majątku odrębnego podatnika. Jeżeli natomiast umowa taka została zawarta później, już po ślubie, sytuacja wygląda nieco inaczej. Skutki prawne i podatkowe rozpoczynają się z chwilą podpisania tej umowy. Oznacza to, że małżonek jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania podatkowe drugiej strony, jakie istniały do chwili zawarcia intercyzy. Innymi słowy – prawo nie działa wstecz.

Czytaj więcej

Dochód zerowy jednego z małżonków w łącznym PIT 2015

Rozliczenie roczne 2015 w wielu przypadkach będzie sporządzane przez podatników z wykorzystaniem preferencji podatkowej, polegającej na wspólnym opodatkowaniu dochodów. Z takiej możliwości korzystają małżonkowie, posiadający wspólność majątkową, w której pozostawali przez cały rok podatkowy, za który chcą się rozliczyć z fiskusem. Wspólne rozliczenie z małżonkiem może uwzględniać ulgi i odliczenia od dochodu i podatku. Pity 2015 program pomaga w prawidłowym uzupełnieniu, krok po kroku, PIT 2015 współmałżonków.

Czytaj więcej