RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Opodatkowanie małżeństwa w ujęciu Programu PITy 2015

Podatnicy będący w związku małżeńskim, mogą wspólnie rozliczyć się z urzędem skarbowym z osiągniętych w trakcie roku podatkowego dochodów. Należy pamiętać, że aby móc złożyć jedno rozliczenie roczne 2015, trzeba posiadać tzw. wspólność majątkową. Wspólność występuje wtedy, gdy wszystkie przedmioty majątkowe, które zostały nabyte przez któregokolwiek z małżonków po zawarciu małżeństwa, stają się automatycznie własnością obu osób. Wspólny pit 2015  mogą złożyć zarówno podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-36 jak i PIT-37. Niestety z możliwości łącznego opodatkowania zostały wyłączone dochody kapitałowe, wykazywane w PIT-38, dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39) oraz dochody, od których naliczany jest podatek liniowy (PIT-36L). Dodatkowo, jeżeli któryś z małżonków korzysta z preferencyjnych form opodatkowania – ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) lub karty podatkowej (PIT-16A) –  nie może rozliczyć się wspólnie nawet z tych dochodów, które wykazywane są w PIT-36 lub PIT-37.

 

Opodatkowanie małżeństwa polega na zsumowaniu rocznych dochodów męża i żony. Następnie całkowity dochód dzielony jest na pół i od tej połowy naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Zatem każdy z małżonków ma obowiązek opłacić podatek w takiej samej wysokości. Do prawidłowego wypełnienia deklaracji rocznej oraz poprawnego naliczenia podatku można wykorzystać Pity 2015 Program, który na pewno znacznie ułatwi rozliczenie się z fiskusem.

Złożenie w urzędzie jednego formularza pit 2015 może przynieść małżonkom znaczne korzyści. W momencie, gdy jeden z małżonków osiąga relatywnie wysokie dochody (opodatkowane 32-procentowym podatkiem), a drugi niskie, w wyniku wspólnego opodatkowania możliwe jest zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego. Maksymalna korzyść może wynosić ponad dwanaście tysięcy złotych. Małżonkowie mogą złożyć papierowe zeznanie lub wysłać je przez Internet przy pomocy Pity 2015 Programu.


Tematyka

Zobacz również

Jeżeli małżonkowie mają różne adresy zameldowania, to mogą razem skorzystać z jednej ulgi podatkowej? PITy 2015 małżonków

Preferencja podatkowa polegająca na wspólnym rozliczeniu  na jednej deklaracji PITy 2015 małżonków daje wiele korzyści. Rozliczenie Pit 2015 jest składane w takim przypadku na jednym druku deklaracji. Taki formularz można wypełnić w PITy 2015 Programie, podając dane współmałżonków i uzyskane przez nich dochody w poprzednim roku podatkowym. Do wspólnego rozliczenia podatkowego w PIT 2015 spełniony musi być warunek bycia małżeństwem przez cały poprzedni rok podatkowy, ustanowienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami i nierozliczanie się z dochodów opodatkowanych ryczałtem lub liniowo. Czy taka ulga w opodatkowaniu będzie przysługiwała współmałżonkom, mającym inny adres zameldowania?

Czytaj więcej

Dzięki PITy 2015 Program rozliczysz się wspólnie z małżonkiem

Począwszy od tego roku małżonkowie będę mogli łatwiej złożyć rozliczenie roczne PIT za 2015 rok. To dlatego, że do złożenia wspólnego rozliczenia PIT wystarczy podpis tylko jednej osoby – męża lub żony. Najbardziej z tej możliwości skorzysta małżeństwo, które składa pity roczne 2015 przez Internet (tzw. e-deklaracje).

Czytaj więcej