RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Nie złożyłeś rozliczenia PIT w terminie? Ściągnij PIT 2015 program!

Rozliczenie podatkowe za 2015 rok mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym, nawet jeżeli w efekcie końcowym uzyskali stratę lub wyszli idealnie na zero. W przypadku niezłożenia rozliczenia rocznego w terminie uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej nie zawsze będzie dla podatnika najkorzystniejsze. Z tego właśnie powodu warto składać rozliczenie  pit za 2015r. najlepiej wypełnione w programie do rozliczeń pit w wyznaczonym terminie.

 

Podatnik, który nie złożył w terminie zeznania rocznego, ma bowiem trzy wyjścia ze swojej sytuacji:

  1. może powiadomić urząd skarbowy o niezłożeniu deklaracji, przekazując jednocześnie wszelkie dokumenty niezbędne do ustalenia podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego, a także wpłacić niezwłocznie albo w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy należny podatek dochodowy wraz z odsetkami; w takim wypadku podatnik nie podlega karze, płaci jedynie odsetki za zwłokę;
  2. może złożyć rozliczenie po terminie, popełniając w ten sposób wykroczenie karne skarbowe, co wiąże się z karą w kwocie zazwyczaj do kilkuset złotych, w zależności od sytuacji zarobkowej i majątkowej podatnika;
  3. czekać, aż urząd zorientuje się w sytuacji i ukarze podatnika za nie złożenie deklaracji, po czym wyda postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego w celu ustalenia zobowiązań podatkowych.

program pity 2012Wydawać by się mogło, iż pierwsza możliwość jest bardziej korzystna, niemniej jednak spowoduje ona wszczęcie postępowania podatkowego, a ewentualnie również kontrolę podatkową. Druga ewentualność nie wymaga kontroli czy postępowania podatkowego, gdyż podatnik sam ujawnia podstawę opodatkowania i podatek należny. Minusem jest jednak kara finansowa. Trzecia możliwość, z oczywistych względów, jest całkowicie niekorzystna. Składając rozliczenie pit tuż po terminie, czyli np.4 czy 5 maja, warto wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o odstąpienie od karania, podając okoliczności szczególne, które zaważyły na przekroczeniu terminu. Urzędy skarbowe w takich sytuacjach stosunkowo często odstępują od karania. Czytelniku! nie czekaj do ostatniej chwili, pobierz już teraz program do rozliczenia pit.


Tematyka

Zobacz również

Pospieszmy się - powoli umyka termin dla zeznań PITy

Polscy rezydenci podatkowi, objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, powinni rozliczyć się z sumy swoich dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, w kraju i poza jego granicami, składając w Urzędzie Skarbowym odpowiednie zeznania PITy. Jaki jest termin dla zeznań PITy na ich złożenie na ręce fiskusa? Co grozi podatnikowi, który swoje zestawienie Pit złoży po terminie wskazanym w ustawie o PIT?

Czytaj więcej

Rozliczenie podatkowe w PIT 2015 program a zapłata podatku w późniejszym terminie ?

Z Twojego rozliczenia podatkowego za 2015 rok podatnika okazało się, że konieczna jest dopłata podatku?
Czy należy ją uiścić jednocześnie ze złożeniem zeznania w urzędzie skarbowym? A może złożyć rozliczenie PIT za 2015r. w styczniu, a podatek wpłacić na konto urzędu skarbowego dopiero 30 kwietnia? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzięc w poniższym artykule. Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że nie ma obowiązku jednoczesnego wykonania obu czynności, tzn. złożenia rozliczenia rocznego za ubiegły rok i zapłaty podatku. Czyli można to zrobić w różnych terminach. Należy jedynie pamiętać, aby zarówno z jednym jak i drugim obowiązkiem zdążyć przed końcem kwietnia. Równie ważne jest to, że podatek wynikający z wypełnionego w pit-a trzeba uregulować bez względu na jego wysokość. Nie można czuć się zwolnionym z tego obowiązku, nawet jeśli do zapłaty jest kilka czy kilkanaście złotych. Choć prawdą jest, że niezapłacenie "groszowego" podatku nie zawsze musi skutkować interwencjami urzędników skarbowych i wezwaniem do zapłaty. Po prostu niekoniecznie muszą być zainteresowani wyegzekwowaniem należnego podatku. Zresztą, zgodnie z Ordynacją podatkową, urząd skarbowy może z własnej inicjatywy umorzyć niewielki dług.

Czytaj więcej

Czynny żal a kara za nieterminowe rozliczenie - pobierz pity 2015 program już dziś

Pobierz nasz program do rozliczeń PIT już dziś, aby uniknąć wyrażania czynnego żalu w celu uniknięcia kary za nieterminowe rozliczenie podatkowe za 2015 rok! Termin składania rozliczenia rocznego mija 30 kwietnia 2016 r. Kto się spóźni, będzie podlegał karze za wykroczenie skarbowe. Kary można jednak uniknąć. Nawet jeżeli rozliczenie zostanie wysłane jedynie o kilka dni za późno, powinniśmy jak najszybciej wywiązać się z tego obowiązku. Mimo że rozliczenie roczne PIT złożone po terminie jest ważne, a urząd nie ma prawa odmówić jego przyjęcia, podatnik powinien liczyć się z konsekwencjami karnymi skarbowymi. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który nie składa w terminie organowi podatkowemu rozliczenia PIT, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, pobierz zatem nasz darmowy program do rozliczeń PIT już dziś.

Czytaj więcej