RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Nadpłata podatku w PIT 2015 program najszybszym sposóbem na zwrot pieniędzy.

Rozliczenie roczne 2015 w programie do rozliczeń pit - czyli jak odebrać nadpłatę podatku? Podatnik, któremu z rozliczenia rocznego za 2015r. wynika nadpłata podatku, powinien jak najszybciej złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym. Im szybciej rozliczenie roczne (czyli Twój PIT) wpłynie do urzędu, tym podatnik szybciej odzyska nadpłacone pieniądze. Urząd skarbowy może zwrócić kwotę nadpłaconego rozliczenia  albo gotówką, wypłacając ją w kasie urzędu lub przekazując za pośrednictwem poczty, albo przesłać ją bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika. Przepisy przewidują bowiem, że zwrot nadpłaty następuje: na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta zobowiązanego do posiadania rachunku bankowego; w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są zobowiązani do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

 

Fiskus na zwrot nadpłaty podatku wynikającej z rozliczenia podatkowego ma trzy miesiące. Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:

- obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;

- złożenia przekazu pocztowego;

- wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.

nadpłat podatkuWarto dobrze się zastanowić, jaką formę zwrotu wybrać, ponieważ mogą z tym wiązać się pewne koszty. Na przykład przekazanie nadpłaty na konto bankowe nic nas nie kosztuje (koszt tego przelewu obciąża urząd skarbowy), ale już inaczej może być w wypadku zwrotu w gotówce. Przepisy bowiem nie określają bliżej tego sposobu zwrotu. Nadpłata może być wysłana przekazem pocztowym bądź wypłacona bezpośrednio w kasie urzędu skarbowego. Kwotę przesyłaną przekazem pomniejsza się o opłatę pocztową. W wypadku większych nadpłat może nas to sporo kosztować.

Wyboru, w jakiej formie odebrać zwrot, nie mają jedynie podatnicy, których kwota nadpłaty nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Koszt tego upomnienia zaś to czterokrotność opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej.

Każdy podatnik, który w swoim rozliczeniu rocznym za 2015 rok wykaże nadpłatę podatku i chce uzyskać jej zwrot na rachunek bankowy, musi numer konta przedstawić w urzędzie skarbowym. Trzeba tego dokonać składając aktualizację NIP. Aktualizacja NIP to powtórne złożenie formularza NIP (zaznaczając kwadrat: aktualizacja) z wpisaniem danych, które podajemy po raz pierwszy lub które uległy zmianie. W naszym przypadku podatnik w zgłoszeniu aktualizacyjnym poza danymi go identyfikującymi, takimi jak: imię, nazwisko, NIP, PESEL wpisze numer rachunku bankowego. Urząd skarbowy od tej pory w każdym przypadku wystąpienia nadpłaty przekaże ją na rachunek podatnika.

Osoby, które już raz podały rachunek w zgłoszeniu NIP, a wykazują co roku nadpłatę, nie muszą każdego roku wypełniać aktualizacji NIP.


Tematyka

Zobacz również

Nadpłata podatku a termin zwrotu w rozliczeniu rocznym 2015

Termin złożenia deklaracji podatkowej określony został ustawowo na ostatni dzień kwietnia roku następującego po roku podatkowym, za który następuje rozliczenie. Jeśli podatnik złoży Pity 2015 na ostatnią chwilę, musi liczyć się z tym, że przyjdzie mu długo poczekać na zwrot z Urzędu Skarbowego nadpłaty podatkowej. Nadpłata to nic innego, jak nienależnie pobrana kwota przez organ podatkowy lub też kwota w wysokości wyższej niż podatek należny fiskusowi. Urząd Skarbowy ma obowiązek zwrotu nadpłaty podatkowej podatnikom. Zwrot podatku dokonywany jest w terminie maksymalnym do 3 miesięcy od daty wpłynięcia formularza PIT za dany rok podatkowy do Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej

Masz nadpłatę podatku? Przekaż 1 procent na OPP z programem PIT 2015

Każdy podatnik składający rozliczenie roczne 2015 może przekazać 1% procent należnego podatku na rzecz stowarzyszenia lub fundacji figurujących w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego (ich aktualną listę zawiera m.in. program PIT 2015). Prawo do finansowego wsparcia instytucji działających pro publico bono podatnik zachowuje również w przypadku nadpłaty podatku, czyli w sytuacji, w której doszło do przekazania fiskusowi kwoty w wysokości wyższej niż kwota należna.

Czytaj więcej