PITY 2015 Program PITY 2015
Pobierz darmowy program do wypełniania pitów 2015 pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 - PITy 2015 FORMAT

Nadpłata podatku w PIT 2015 program najszybszym sposóbem na zwrot pieniędzy.

Rozliczenie roczne 2014 w programie do rozliczeń pit - czyli jak odebrać nadpłatę podatku?

Podatnik, któremu z rozliczenia rocznego za 2014r. wynika nadpłata podatku, powinien jak najszybciej złożyć zeznanie w urzędzie skarbowym. Im szybciej rozliczenie roczne (czyli Twój PIT) wpłynie do urzędu, tym podatnik szybciej odzyska nadpłacone pieniądze.

 

Urząd skarbowy może zwrócić kwotę nadpłaconego rozliczenia  albo gotówką, wypłacając ją w kasie urzędu lub przekazując za pośrednictwem poczty, albo przesłać ją bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika.

Przepisy przewidują bowiem, że zwrot nadpłaty następuje:

- na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta zobowiązanego do posiadania rachunku bankowego;

- w gotówce, jeżeli podatnik, płatnik lub inkasent nie są zobowiązani do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażądają zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Fiskus na zwrot nadpłaty podatku wynikającej z rozliczenia podatkowego ma trzy miesiące. Za dzień zwrotu nadpłaty uważa się dzień:

- obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;

- złożenia przekazu pocztowego;

- wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy lub postawienia nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie.

nadpłat podatkuWarto dobrze się zastanowić, jaką formę zwrotu wybrać, ponieważ mogą z tym wiązać się pewne koszty. Na przykład przekazanie nadpłaty na konto bankowe nic nas nie kosztuje (koszt tego przelewu obciąża urząd skarbowy), ale już inaczej może być w wypadku zwrotu w gotówce. Przepisy bowiem nie określają bliżej tego sposobu zwrotu. Nadpłata może być wysłana przekazem pocztowym bądź wypłacona bezpośrednio w kasie urzędu skarbowego. Kwotę przesyłaną przekazem pomniejsza się o opłatę pocztową. W wypadku większych nadpłat może nas to sporo kosztować.

Wyboru, w jakiej formie odebrać zwrot, nie mają jedynie podatnicy, których kwota nadpłaty nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Koszt tego upomnienia zaś to czterokrotność opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej.

Każdy podatnik, który w swoim rozliczeniu rocznym za 2014 rok wykaże nadpłatę podatku i chce uzyskać jej zwrot na rachunek bankowy, musi numer konta przedstawić w urzędzie skarbowym. Trzeba tego dokonać składając aktualizację NIP. Aktualizacja NIP to powtórne złożenie formularza NIP (zaznaczając kwadrat: aktualizacja) z wpisaniem danych, które podajemy po raz pierwszy lub które uległy zmianie. W naszym przypadku podatnik w zgłoszeniu aktualizacyjnym poza danymi go identyfikującymi, takimi jak: imię, nazwisko, NIP, PESEL wpisze numer rachunku bankowego. Urząd skarbowy od tej pory w każdym przypadku wystąpienia nadpłaty przekaże ją na rachunek podatnika.

Osoby, które już raz podały rachunek w zgłoszeniu NIP, a wykazują co roku nadpłatę, nie muszą każdego roku wypełniać aktualizacji NIP.