RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Na co zwraca uwagę fiskus sprawdzając nasze zeznania podatkowe roczne?

Każde zeznanie podatkowe roczne, jakie trafia do Urzędu Skarbowego - osobiście złożone przez podatnika, wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną, podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym. W pierwszej kolejności urzędnicy kontrolują, czy zestawienia Pity są wypełnione kompletnie. Często bowiem zdarza się, że na papierowych drukach PITy podatnicy zapominają złożyć swój odręczny podpis. W takich sytuacjach konieczne jest wezwanie podatnika do urzędu i skorygowanie osobiście przez niego rocznej deklaracji podatkowej. Z takimi problemami nie stykają się podatnicy, którzy wysyłają zestawienia Pity drogą internetową, bowiem e-deklaracja podatkowa w ogóle nie uwzględnia odręcznego czy elektronicznego podpisu podatnika. Wystarczy, aby dla weryfikacji swojej tożsamości podał on wysokość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym, który został wykazany we wcześniejszym zeznaniu podatkowym. Pod jakim kątem najczęściej są sprawdzane nasze zeznania podatkowe roczne i na co zwraca szczególną uwagę fiskus w tych działaniach?

 

Weryfikacja urzędnicza

Deklaracje podatkowe PITy roczne polskich podatników podlegają wstępnej kontroli w Urzędach Skarbowych, ale nie wszystkie są skrupulatnie sprawdzane przez fiskusa pod kątem poprawności rozliczenia podatkowego oraz zasadności zastosowania ulg i preferencji podatkowych. Takie kontrole skarbowe prowadzone są w związku ze złożeniem doniesienia do urzędu, albo w momencie, gdy fiskus sam posiada wystarczające wątpliwości co do poprawności zeznania podatkowego rocznego danego podatnika. Dokonywane są ponadto kontrole wybiórcze, które mogą trafić na każdego podatnika, niezależnie od tego czy pozyskiwał on w poprzednim roku podatkowym dochody z działalności gospodarczej czy też na przykład z pracy zawodowej.

Obiekty kontroli

Najczęściej urzędnicy sprawdzający nasze zeznania podatkowe roczne kontrolują, czy są one złożone na właściwym druku podatkowym. Dla przypomnienia, warto podać, że w zastosowaniu są druki przeznaczone dla różnych grup podatników:

  • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
  • PIT-38  przeznaczony dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
  • PIT-39 przeznaczony dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.

Jeśli druk nie jest poprawnie wybrany, urzędnik wzywa podatnika do urzędu i wyjaśnienia sytuacji. Najczęściej konieczne przy tym staje się złożenie ponownie swojej deklaracji podatkowej rocznej.

Następnie, kontrolowane są wyliczenia podatnika dotyczące podstawy opodatkowania i podatku należnego fiskusowi. Urzędnik sprawdza z uwagą to, czy koszty wykazane w deklaracji rocznej znajdują pokrycie w przychodach podatnika i nie są rażąco wysokie. Mogłoby to bowiem wskazywać, że podatnik zataił przez Urzędem Skarbowym pewne źródła swoich ubiegłorocznych przychodów.

Elektroniczne deklaracje podatkowe już na etapie ich wypełniania są sprawdzane przez program komputerowy pod kątem poprawności. Podatnik nie powinien popełnić błędu w wyborze deklaracji podatkowej, czyli druku podatkowego, ponieważ kreator programu komputerowego do wypełniania PIT drogą elektroniczną na podstawie podanych przez podatnika źródeł przychodów, sam wybierze odpowiedni formularz. Będzie też sam obliczał podatek i podstawę opodatkowania, na podstawie wpisanych przez podatnika wartości np. z informacji podatkowej PIT-11 czy z własnej księgowości.

Dodatkowo, obiektem zainteresowania fiskusa niewątpliwie będą wykorzystane w rocznym rozliczeniu podatkowym ulgi i preferencje. Urzędnicy sprawdzają, czy podatnik miał np. prawo do zastosowania danej ulgi czy złożenia rozliczenia PIT wspólnie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. 


Tematyka

Zobacz również

Czy deklaracja PIT przez Internet jest bezpieczną drogą do rozliczenia rocznego z fiskusem - na co zwrócić uwagę, wysyłając E-Deklarację

Rozliczenie roczne można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym, korzystając z właściwych formularzy Pity papierowych, ale też można skorzystać z elektronicznych sposobów złożenia deklaracji. E-Deklaracja jest prostym sposobem na to, aby wywiązać się z płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Pity drogą elektroniczną są coraz bardziej popularnym sposobem na rozliczenie z fiskusem. Pytanie tylko, czy deklaracja PIT przez Internet jest bezpieczną metodą rozliczenia podatkowego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czytaj więcej

Czy fiskus może odebrać preferencje samotnym rodzicom - PITy 2015 Program do preferencyjnych rozliczeń

Osoba, która wychowuje dziecko samotnie, może w swoim rozliczeniu rocznym 2015 określić podatek w podwójnej wysokości, liczony od połowy dochodów. Taki preferencyjny sposób rozliczania z fiskusem to możliwość sporych oszczędności, więc samotni rodzice chętnie z niego korzystają. Prawo do preferencji, to spory przywilej, ale okazuje się, że są sytuacje, w których osoba samotnie wychowująca dziecko może tę preferencję stracić. Stanie się tak w sytuacji, gdy dziecko samotnego rodzica osiągnie w danym roku podatkowym dochód przekraczający 3089 zł. Gdy zarobki dziecka będą wyższe ponad ten limit, rodzic nie skorzysta już z preferencji w swoim rozliczeniu rocznym 2015. Utrata preferencji jest także możliwa w sytuacji, gdy rodzic faktycznie nie wychowuje dziecka sam, a wspólnie z partnerem, który nie jest ojcem biologicznym dziecka. Podobnie jeżeli dziecko w danym roku podatkowym zmieni stan cywilny, to nawet gdy pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica, rodzic ten, składając rozliczenie roczne 2015, nie może wykorzystać preferencyjnych zasadach i musi zapłacić podatek PIT 2015 w pełnej wysokości.

Czytaj więcej

Brak PIT 11 nie usprawiedliwia niezłożenia rocznej deklaracji PIT 2015 dla fiskusa !

Podstawą wypełnienia rozliczenia podatkowego za poprzedni rok jest dla wszystkich pracowników i zleceniobiorców, uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, druk PIT-11. Rozliczenie roczne PIT 2015 pracowników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody wyłącznie z pracy zawodowej, na etacie, lub wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych, powinno zostać dokonane na druku PIT-37. PITy 2015 Program jest pomocny w dokonywaniu takich rozliczeń. Deklaracje podatkowe PITy 2015 sporządzone przy jego pomocy na pewno będą bezbłędne i również mogą zostać wysłane bezpośrednio pocztą elektroniczną do właściwego Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej