RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Mój podatek roczny Pit 2015, gdy sprzedałem nieruchomość w roku 2015

Sprzedaż nieruchomości przez podatnika zwykle wiąże się z koniecznością opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczenie roczne 2015 będzie musiało wykazywać przychód ze zbycia nieruchomości, jeśli odpłatna jej sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Program PITy 2015 wskazuje, że podatek nie jest pobierany, jeśli odpłatne zbycie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Roczny Pit 2015 płaci się w przypadku uzyskania przez podatnika przychodu z odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów.

 

Jak rozliczyć podatek dochodowy ze zbycia nieruchomości?

Program PITy 2015 na pewno będzie pomocny dla tych podatników, którzy muszą opłacić roczny Pit 2015 za odpłatne zbycie nieruchomości. Osoba, która ma naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych za sprzedanie nieruchomości w roku 2015, powinna posiłkować się przepisami ustawy o PIT obowiązującymi od 1 stycznia 2009 roku.

Podstawą opodatkowania w przypadku zbycia nieruchomości w roku 2015 będzie dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty, zaś podatek będzie liczony według stawki 19%. Rozliczenie roczne 2015  może ujmować ulgę mieszkaniową, pozwalającą na uniknięcie tego podatku.

Ulga mieszkaniowa likwiduje konieczność opłacenia podatku PIT

Podatnik dokonujący odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, może skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, pozwalającej na zwolnienie z podatku PIT – dochodu uzyskanego ze sprzedaży. Podatek PIT nie zostanie naliczony od takiej części dochodu, w jakiej zostanie on wydatkowany na własne cele mieszkaniowe podatnika. Ustawa o PIT wyjaśnia, że dochód pochodzący ze zbycia nieruchomości mieszkalnej, przed upływem 5 lat od jej nabycia lub wybudowania, będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli te środki finansowe zostaną przeznaczone na:

  • nabycie budynku mieszkalnego,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  • budowę, rozbudowę albo remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
  • spłatę kredytu lub pożyczki mieszkaniowej.

Jeżeli podatnik uprawniony jest do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, to w ciągu 14. dni od dokonania zbycia nieruchomości – musi złożyć oświadczenie do właściwego względem swojego miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. W oświadczeniu tym wskazuje się, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych będzie w ciągu 2. lat wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. 


Tematyka

Zobacz również

Podatek od nieruchomości wynajętej przez małżeństwo

Wynajmując mieszkanie, podatnik uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Taki podatek od nieruchomości można opłacać na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynajem nieruchomości traktowany jako najem prywatny, nie jest realizowany w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego też tylko te dwie metody opodatkowania będą dostępne dla podatników. Jak opłacać podatek od nieruchomości, jeśli jest ona wynajmowana przez małżeństwo? Czy PIT małżeństwa może wykazywać łączny podatek od nieruchomości? Jak rozlicza się pod względem podatkowym wynajem nieruchomości przez małżeństwo? Czy rozliczenie Pit małżonków będzie mogło zostać złożone na jednym druku PIT, jeśli najem prywatny zostanie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej

Ze sprzedaży nieruchomości będącej majątkiem firmy mogę rozliczyć się na druku PIT39 ? - komplet formularzy w Programie PITy 2015.

Prowadzisz działalność gospodarczą i nie wiesz, jak odprowadzić podatek od sprzedaży nieruchomości, która jest składnikiem majątku twojego przedsiębiorstwa? Aby bezproblemowo rozliczyć się z urzędem skarbowym, musisz wiedzieć z jakiego formularza skorzystać i jak poprawnie wypełnić rozliczenie Pit 2015. Warto, abyś po przeczytaniu naszego artykułu skorzystał z Programu Pity 2015, który pozwoli ci w prosty sposób rozliczyć się z fiskusem. Kluczowe znaczenie w omawianej sytuacji ma to, z jaką nieruchomością mamy do czynienia. Musisz wiedzieć, że sprzedaż budynku lub lokalu mieszkalnego, który zajmujesz na prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie generować przychodu z działalności gospodarczej. Jednak nie oznacza to, że taka sprzedaż w ogóle nie podlega opodatkowaniu. W tym wypadku będziesz musiał zapłacić podatek z tytułu uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli zatem prowadzisz przedsiębiorstwo w mieszkaniu, które jest twoją własnością i chcesz je sprzedać, to nie zapłacisz podatku z tytułu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. Inaczej będzie jednak, jeśli jako przedsiębiorca zechcesz sprzedać lokal użytkowy, np. warsztat czy halę produkcyjną.

Czytaj więcej

Nieruchomość nabyta w ramach zamiany a skutki podatkowe

Jedynym sposobem, aby stać się właścicielem nieruchomości, jest jej nabycie. Okazuje się jednak, że kupno nie jest jedynym sposobem nabywania nieruchomości. Można przestać być właścicielem mieszkania i wejść w posiadanie następnego, nie wydając na to ani grosza. Takie możliwości daje zamiana. Jednak przepisy podatkowe traktują zamianę analogicznie do transakcji gotówkowych. Pod koniec roku podatkowego trzeba ją również wykazać w rozliczeniu Pit.

Czytaj więcej