RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kupno mieszkania za dochód z akcji a rozliczenie PIT 2015

Dochody kapitałowe podatnik powinien rozliczyć z Urzędem Skarbowym, wypełniając swoje zestawienia pity 2015 na druku PIT-38, przeznaczonym dla dochodów ze sprzedaży kapitałów pieniężnych. Nie ma przy tym zastosowania żadna ulga, jeśli dochody ze zbycia akcji przeznaczone zostały na zakup mieszkania. Taki zakup, jeśli poczyniony był na kredyt hipoteczny, należy osobno rozliczyć z fiskusem, wypełniając druk PCC-3 i opłacając należny podatek od czynności cywilno-prawnych.

 

Rozliczenie dochodów z akcji

Rozliczenie PIT 2015 na druku PIT-38 wypełniają inwestorzy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:

  • Odpłatnego zbycia:
  1. papierów wartościowych;
  2. pożyczonych papierów wartościowych,
  3. pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  4. udziałów w spółkach mających osobowość prawną.
  • Objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Dochody ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19% uzyskanego dochodu. PITy 2015 program wskaże, jak prawidłowo wypełnić rozliczenie PIT 2015 w przypadku dochodów z tytułu zbycia akcji.


Tematyka

Zobacz również

Przychody z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych w Programie PITy 2015

Nie dla każdego rozliczenie roczne 2015 jest łatwe i oczywiste. Wielu podatników ma dość skomplikowaną sytuację podatkową, kiedy czerpie dochody z różnych źródeł. Czasem nie jest łatwo samemu określić, jaki Pit 2015 wypełnić i złożyć do urzędu skarbowego. Często nad tą kwestią zastanawiają się osoby, które otrzymują przychody z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych. Zwykle podatnicy w takiej sytuacji zmuszeni są niejako do skorzystania z pomocy księgowych czy biur rachunkowych. Ale jest sposób, który pozwoli szybko i sprawnie wypełnić PIT bez niczyjej pomocy i przy okazji zaoszczędzić trochę pieniędzy. Ten sposób nazywa się Program PITy 2015. Zanim jednak przejdziemy do funkcji i możliwości programu omówimy kilka ważnych aspektów prawnych związanych z podatkiem od dochodów kapitałowych. Zarówno przychody z odsetek od pożyczek, które nie stanowią przedmiotu działalności gospodarczej, jak i odsetki i dyskonta od papierów wartościowych stanowią dochody kapitałowe. Bardzo szczegółowo wyjaśnia to art. 30a "Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych", gdzie wymienione kategorie należą do przychodów, od których pobiera się zryczałtowany 19-procentowy podatek. Dochody te koniecznie należy wykazać w pit 2015.

Czytaj więcej

Rozliczenie podatkowe 2015 PIT od dochodów z giełdy pit-38 w PITy 2015 program

Rozliczenie podatkowe 2015 od dochodów z giełdy - jak je rozliczyć w programie do rozliczeń PIT? Inwestorzy, którzy w 2015 roku osiągnęli dochody na giełdzie, muszą do 30 kwietnia bieżącego roku złożyć pity roczne za ubiegły (2015) rok. Dochodów kapitałowych nie łączy się z innymi dochodami w rozliczeniu podatkowym takimi jak z pracy na etacie, działalności gospodarczej, emerytury czy renty. To zupełnie różne sprawy. I różne PIT-y. Jeżeli podatnik w 2015 roku miał dochody z pracy, ale inwestował także na giełdzie, złoży dwa oddzielne formularze: PIT-37 na dochody z pracy i PIT-38 na dochody z inwestycji kapitałowych, m.in. ze sprzedaży akcji.

Czytaj więcej