RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kto w PIT 2015 nie może odliczyć darowizny na szczytne cele?

Darowizna w Pity 2015 pozwala podatnikom na zmniejszenie  podstawy opodatkowania, od której wyliczany jest podatek PIT 2015. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, mogą przekazać darowiznę na szczytny cel i ująć ją w rocznym rozliczeniu podatkowym, z pomocą PITy 2015 Programu. Aplikacja komputerowa pokazuje jednak, kto nie ma możliwości odliczenia darowizny, pomimo jej dokonania w poprzednim roku podatkowym.

 

Darowizna u przedsiębiorców

Jeśli darowizna w Pity 2015 była kosztem uzyskania przychodów, nie może jednocześnie zostać odliczona od podstawy opodatkowania. Przedsiębiorcy dokonujący darowizny na szczytny cel, nie odliczą jej również w deklaracji podatkowej, jeśli rozliczają się z Urzędem Skarbowym ze swoich dochodów z działalności gospodarczej na podstawie podatku liniowego. Ten tryb opodatkowania wyklucza bowiem możliwość odliczania darowizn od podstawy opodatkowania. Darowizny nie odliczą też przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie za pośrednictwem karty podatkowej.

Zbyt duża kwota darowizny

Darowizna na szczytne cele podlega w innych przypadkach odliczeniu, dzięki czemu zmniejsza się podatek PIT 2015, ale kwota takiego odliczenia nie może wynieść więcej, niż 6% kwoty dochodu podatnika z danego roku. 


Tematyka

Zobacz również

Darowizna wolna od podatku - czy trzeba umieszczać ją w rocznym zeznaniu PIT?

Osoby wręczające darowiznę - pieniężną lub niepieniężną, nie są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób obdarowanych, które płacą podatek od darowizny. Ich roczne zeznanie PIT powinno uwzględniać kwotę darowizny oraz podatek należny fiskusowi. Czy jednak w sytuacji, gdy podatnik korzysta z ulgi na darowiznę i nie płaci od niej podatku, jego zeznanie podatkowe powinno obejmować kwotę uzyskanej darowizny? Czy darowizna wolna od podatku jest wykazywana w drukach PIT osób obdarowanych?

Czytaj więcej

Czy istnieje możliwość ominięcia podatku od darowizny w rozliczeniu pit 2015?

Oczywiście nie każda darowizna może być objęta zwolnieniem z podatku, dlatego zanim popełnimy niedopatrzenie, lepiej przeczytajmy artykuł, by upewnić się, kiedy może przysługiwać nam takie zwolnienie, zaś kiedy powinniśmy koniecznie rozliczyć się z fiskusem z podatku od darowizny. Najbliższa rodzina obdarowanego może skorzystać ze zwolnienia podatkowego w przypadku otrzymania darowizny. Do najbliższej rodziny w przypadku ulgi podatkowej w podatku od spadku i darowizny wlicza się: małżonka, zstępnych, tj. dzieci, wnuki, prawnuki; wstępnych, tj. rodziców, dziadków, pradziadków, pasierba, rodzeństwo oraz ojczyma i macochę.

Czytaj więcej

Czy darowizna przekazana przeze mnie na dom dziecka bez statusu OPP uprawnia mnie do ulgi w PIT 2015

Podatnik może w ramach swojej rocznej deklaracji podatkowej przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Czy jednak taki status niezbędny jest w przypadku przekazywania darowizn przez podatnika i korzystania z odpowiedniej ulgi? Czy rozliczenie pit 2015 polskiego podatnika, który przekazał darowiznę na rzecz domu dziecka nieposiadającego statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), będzie mogło uwzględnić ulgę na darowiznę? Czy ulga podatkowa będzie wówczas wykorzystana poprawnie? Odpowiada na to PITy 2015 Program.

Czytaj więcej

Czy alimenty mogą być darowizną? PITy 2015 Program niezbędny przy rozliczeniu rocznym 2015

Alimenty są często mylone z darowizną. Należy jednak pamiętać, że alimenty i darowizny są regulowane przez odrębne przepisy podatkowe i nie istnieje między nimi powiązanie. Alimenty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są przez prawo podatkowe traktowane jako przychody z innych źródeł. Z podatku są zwolnione alimenty wypłacane dzieciom, które nie ukończyły dwudziestu pięciu lat, oraz dzieciom otrzymującym rentę/zasiłek, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Jeżeli obowiązek alimentacyjny występuje w stosunku do innej osoby, alimenty podlegają zwolnieniu jedynie do kwoty 700 zł miesięcznie. Od nadwyżki ponad ten limit, należy zapłacić podatek, który w pity 2015 programie jest naliczany na zasadach ogólnych. Darowizny nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz podatkiem od darowizn i spadków. Właśnie z tego powodu alimenty nie mogą być darowizną.

Czytaj więcej