RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kto jest zwolniony z podatku od dochodów zagranicznych?

Jeśli w roku ubiegłym osiągnąłeś dochody z pracy zagranicą, sprawdź koniecznie, czy jesteś zobowiązany do sporządzenia druku podatkowego, jakim jest PIT 2015. Zanim przystąpisz do sporządzenia swojego rozliczenia rocznego 2015 – warto sprawdzić, czy Twoje dochody otrzymane za stosunek pracy za granicą, podlegają obowiązkowi rocznego rozliczenia się z fiskusem. Bowiem zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko dochody osiągane w niektórych krajach podlegają opodatkowaniu i obowiązkowi uwzględnienia ich w zeznaniu rocznym składanym w Polsce. W związku z dwojakimi umowami międzynarodowymi, jakie zawarła Polska z poszczególnymi krajami, istnieją również przypadki, kiedy Twoje zagraniczne dochody nie muszą być ujęte w druku pit 2015. Jeśli słabo orientujesz się w przepisach podatkowych, jeśli na samą myśl o druku, jakim jest rozliczenie roczne 2015, przechodzą Cię ciarki i zaczyna boleć głowa, czas sięgnąć po pomoc. Pity 2015 program – to komputerowa aplikacja, z pomocą której szybko przebrniesz przez swoje rozliczenie roczne 2015 zwłaszcza w sytuacji, w jakiej osiągasz profity wynikające z pełnienia pracy poza granicami naszego kraju.

 

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Jeśli Twój czasowy pobyt za granicą związany był z pracą zarobkową, sposób rozliczenia dochodów będzie przebiegał dwojako w zależności od kraju, w którym pracowałeś, a co za tym idzie, w zależności od metody. Metody są bowiem dwie:

  • metoda wyłączenia z progresją,
  • metoda proporcjonalnego odliczenia.

W przypadku tej pierwszej, jeśli poza dochodami osiągniętymi zagranicą, w Polsce nie miałeś żadnych przychodów, w myśl umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jesteś zwolniony z obowiązku rozliczenia się z polskim fiskusem. W przypadku metody proporcjonalnego odliczenia, nawet jeśli jedynymi dochodami, jakie osiągnąłeś w roku kalendarzowym były dochody z zagranicy, jesteś zobligowany do sporządzenia druku, czyli zadbania o swoje zeznanie roczne 2015.

Kto jest zwolniony z opodatkowania?

Jeśli Twoje dochody podlegają obliczeniu metodą wyłączenia z progresją i są jedynymi, jakie osiągnąłeś w danym roku kalendarzowym, nie musisz wykazywać ich przed polskim fiskusem. Metoda ta ma zastosowania w stosunku do dochodów osiąganych z pracy w takich krajach, jak: Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia, Grecja, Cypr, Francja, Włochy, Hiszpania, Irlandia, a także Austria i Albania.

Jeśli jednak w danym roku kalendarzowym poza dochodami z zagranicy osiągnąłeś również dochody w Polsce, koniecznym jest rozliczenie się z fiskusem w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia. W takim przypadku swoje zeznanie roczne 2015 powinieneś złożyć na druku podatkowym pit 2015, jakim jest PIT-36. Koniecznie nie zapomnij o druku PIT-ZG, na którym wykazujemy dochody zagraniczne. Co ważne, jeśli w danym roku kalendarzowym osiągałeś dochody w kilku krajach, pamiętaj, że każdy kraj należy rozliczyć na osobnym druku PIT-ZG.

W przypadku, kiedy poza dochodami, starasz się o różnego rodzaju ulgi, czy to z tytułu wychowywania dzieci, ulgi odsetkowej, czy rehabilitacyjnej, koniecznym będzie dołączenie, poza wspominanym załącznikiem PIT-ZG, druku PIT-0, na którym wykazujemy nie tylko ulgi, ale także odliczenia i darowizny. Na druku tym wykazujesz również ulgę abolicyjną.

Jeśli nie wiesz, jak się rozliczyć z fiskusem i szukasz pomocy, sięgnij po pity 2015 program, z którym wypełnianie wszelkich druków stanie się proste i zupełnie niekłopotliwe. Jedyne, czego potrzebujesz w takim przypadku, to wykaz Twoich dochodów, dane identyfikacyjne i adresowe, a także kwoty odliczeń. Program nie tylko wybierze za nas odpowiedni druk, ale też za jego pomocą możemy wysłać nasze rozliczenie drogą on-line prosto do Urzędu Skarbowego.


Tematyka

Zobacz również

Podatek od dochodów zagranicznych i PITy 2015

Polacy objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym mają obowiązek rozliczenia wszystkich przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym w polskim urzędzie skarbowym. Rozliczenie PIT musi więc uwzględniać przychody krajowe i zagraniczne. Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy polskich rezydentów podatkowych, a więc osób, które posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej swoje miejsce zamieszkania, mają tu tzw. centrum interesów osobistych lub gospodarczych oraz przebywają na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Tacy podatnicy muszą rozliczać całość swoich przychodów na terytorium Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej

Dochody zagraniczne małżonków a obowiązek podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej - Program PIT 2015

Małżonkowie mają możliwość wspólnego rozliczenia się z osiąganych dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Aby móc skorzystać z tej preferencyjnej formy opodatkowania, należy posiadać wspólność majątkową. Łączne rozliczenie roczne 2015 może przynieść małżeństwu znaczne korzyści, jednak warto podkreślić, że nie zawsze złożenie jednej deklaracji podatkowej pozwala na obniżenie wysokości należnego podatku. Korzyści pojawiają się w momencie, gdy jeden z małżonków osiąga dochody obciążone 32% podatkiem, a dochody drugiego z małżonków znajdują się poniżej progu podatkowego (85528 zł). Zsumowanie dochodów obu osób, a następnie podzielenie ich na pół, będzie stanowiło podstawę naliczenia podatku. W ten sposób możliwe jest uniknięcie 32% podatku, a tym samym zmniejszenie obciążenia podatkowego. Jeżeli każdy z małżonków zarabia mniej niż 85528 zł rocznie, wspólne rozliczenie roczne 2015 nie przyniesie żadnych korzyści, ale pozwoli na zaoszczędzenie czasu, niezbędnego do wypełnienia zeznania przez program PIT 2015.

Czytaj więcej