RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Koszty przychodów pochodzących z umorzenia dobrowolnego w kontekście Pit 2015

Jeśli w spółce dochodzi do podjęcia uchwały dotyczącej dobrowolnego umorzenia udziałów, wówczas należy w odpowiedni sposób ująć takie zdarzenie w rocznej deklaracji podatkowej. Pity 2015 program umożliwia właściwe ujęcie kosztów uzyskania przychodów z dobrowolnego umorzenia w rocznym rozliczeniu podatkowym. Dobrowolne umorzenie polega na tym, że w pierwszej kolejności dochodzi do zbycia przez wspólnika udziałów na rzecz spółki, a następnie sama spółka dokonuje dobrowolnego umorzenia takich udziałów. Jak deklaracje podatkowe pity 2015 wspólników spółki powinny wyglądać w przypadku dokonywania takiej operacji?

 

Wysokość kosztów uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodu z dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce będą obliczane jako ich wartość nominalna, o ile udziały te zostały w zamian objęte wkładem niepieniężnym, w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Wspólnik spółki w takiej sytuacji osiąga przychód ze źródła pt.: kapitały pieniężne. Jest to przychód, zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Jego roczne zestawienie Pit 2015 powinno więc ujmować taki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 


Tematyka

Zobacz również

Uproszczone zaliczki na podatek PIT 2015 - kiedy firma wchodzi do spółki osobowej

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, to między innymi przedsiębiorcy, którzy mają możliwość rozliczania się z fiskusem na różnych zasadach. Podatek PIT 2015 mogą oni płacić w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej lub w formie skali podatkowej. Podatnicy, którzy prowadzą działalność i opłacali dotąd podatek PIT 2015 na zasadzie podatku liniowego lub skali, mogą skorzystać z możliwości opłacania zaliczek uproszczonych.

Czytaj więcej

Rozwiązanie spółki i otrzymanie środków pieniężnych przez jednego ze wspólników - jakie rozliczenie Pit?

Przy dokonywaniu rozwiązania spółki jej wspólnicy mogą uzyskać pewne środki pieniężne. Wówczas może być konieczne rozliczenie Pit wspólników przy likwidacji spółki. Na jakim druku PIT powinna być wypełniona deklaracja pit wspólnika rozwiązanej spółki? Czy zeznania PITy składa się w takim przypadku w normalnym terminie rozliczenia podatkowego?

Czytaj więcej